Аліменти 2018: судовий наказ чи позов?

З травня 2017 року, а саме 17.05.2017 року було внесено зміни в нормативно — правові акти, що регулюють порядок стягнення аліментів, а також було посилено відповідальність за ухилення від сплати аліментів.  

Аліменти як і раніше призначаються судом, але відтепер, стягнути аліменти можна звернувшись до суду двома способами, кожен з яких має свої переваги і недоліки.

Спосіб № 1. Звернення до суду з заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.

Спосіб № 2. Звернення до суду з позовом про стягнення аліментів.

Звернення до суду з заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.

Якщо той з батьків з ким проживає дитина виявить бажання звернутись за  стягненням аліментів в розмірі ¼ — на одну дитину, ⅓ — на двох, ½ — на трьох і більше дітей від заробітку боржника (батька/матері) таке звернення можливо за особливою (спрощеною) процедурою розгляду справи, а саме подавши до суду заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

На дитину до 6 років — 1492 грн. х 50% = 746 грн.

від 6 до 18 років — 1860 грн. х 50% = 930 грн.

Куди звертатись?

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів подаєтесь до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, тобто за вибором заявника — або за його місцем проживання чи перебування, або за місцем проживання чи перебування боржника.

Якщо Ви внутрішньо переміщена особа — за місцем фактичного проживання згідно довідки.

Що ж потрібно зробити?

 1. зібрати пакет документів згідно переліку вказаному  в заяві про видачу судового наказу
 2. підготувати заяву про видачу судового наказу (зразок додається)
 3. подати до суду за місцем свого фактичного проживання/перебування (особисто або через представника)
 4. очікувати видачу судового наказу
 5. подати судовий наказ до виконання.

Зверніть увагу! При зверненні до суду з заявою про  видачу судового наказу так і позовом про стягнення аліментів, не потрібно сплачувати судовий збір.

Скільки триває розгляд?

Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п’яти днів з дня отримання судом інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника.

Зверніть увагу! Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.

Недолік

Не можливо підтвердити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи — боржника. Отримання судом інформації, може тривати до 2 — 3 місяців.

Результат та подальші дії.

За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.

У разі позитивного розгляду заяви, суд не пізніше наступного дня надсилає боржнику рекомендованим листом копію заяви про видачу судового наказу та доданих документів. Після отримання боржником листа він може звернутись до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або із заявою про перегляд судового наказу за нововиявленими обставинами в порядку ст. 423 ЦПК.

Оскаржити судовий наказ, боржник не може (ст. 170 ЦПК).

Відмова у видачи судового наказу з будь — якої причини не позбавляє права на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів.

Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, які встановлені для виконання судових рішень.

 

                                                                                 До _______________________ суду

                                                                                 _______________________ області

                                            Заявник:                   ПІП

                                                                                 Зареєстроване місце проживання:

  Фактичне місце проживання:

   засіб зв’язку:__________________

                                              Боржник:                 ПІП

                                                                                Зареєстроване місце проживання:

  Фактичне місце проживання:

  засіб зв’язку:__________________

 

Заява про видачу судового наказу

про стягнення аліментів на неповнолітню дитину

Між мною та боржником 01 січня 2010 року було укладено шлюб. Від шлюбу маємо (зазначити кількість дітей та прізвище ім’я по батькові, дату та рік народження, кожного).

Приклад: Іванов Сергій Михайлович, 29.01.2010 р.н.

Рішенням _______________суду _______________ області від 01 серпня 2016 року, шлюб з боржником було розірвано.

Після розірвання шлюбу, діти (дитина) проживають зі мною та знаходяться на повному моєму утриманні. Боржник участі в утриманні та дітей не приймав і не приймає, та ніякої матеріальної допомоги не надає.

Боржник приймати участь у вихованні та повноцінному розвитку дітей не бажає, питання в добровільному порядку не надає матеріальної допомоги на його утримання, ігноруючи своїми батьківськими обов’язками хоча зобов’язаний утримувати дитину.

Відповідно до ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Відповідно до ст. 430 Цивільного процесуального кодексу України, є підстави допустити негайне виконання наказу у межах сплати платежу за один місяць.

Керуючись вищенаведеним та у відповідності до ст. ст. 180 – 183 Сімейного кодексу України, ст. ст. 160 – 169, 430 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

 1. Видати судовий наказ про стягнення з боржника, _____________ , ідентифікаційний _________________ аліментів на утримання (див. у Примітках) неповнолітніх дітей, ПІБ, _________ року народження, та ПІБ, _______ року народження, у розмірі 1/3 частини заробітку (доходу) боржника, але не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з ____________ року і до досягнення дітьми повноліття.
 2. Допустити негайне виконання наказу в межах сплати платежу за один місяць.

Додатки:

1) К/свідоцтва про народження ПІБ (кожного з дітей);

2) К/свідоцтва про одруження Серія    №;

3) К/свідоцтва про розірвання шлюбу Серія     №;

4) К/ паспорту та ідентифікаційного коду на моє ім’я;

5) К/ ідентифікаційного номеру (кожного з дітей);

5) К/заяви про видачу судового наказу разом з копіями доданих документів

«____» ____________ 2018 року                                                                 ПІП

Примітка*

 • на одну дитину в розмірі 1/4  частини від заробітку (доходу) боржника, але не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • на двох дітей в розмірі 1/3 частини від заробітку (доходу) боржника, але не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • на трьох і більше дітей 1/2 частини від заробітку (доходу) боржника, але не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.  

Звернення до суду з позовом про стягнення аліментів.

Куди звертатись з позовом?

Позови про стягнення аліментів, можуть пред’являтися як за зареєстрованим місцем проживання відповідача,  а також і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Що ж потрібно зробити?

 1. підготувати пакет необхідних, підтверджуючих документів у відповідній кількості;
 2. скласти позовну заяву про стягнення аліментів (самостійно або за допомогою адвоката/юриста);
 3. подати позовну заяву до суду за місцем свого фактичного проживання/перебування (особисто або через представника) або за місцем реєстрації (прописки) відповідача.
 4. приймати участь у розгляді справи та надавати додаткові пояснення у разі необхідності;
 5. очікувати ухвалення рішення суду і отримати його після набрання законної сили;
 6. почати виконання рішення суду.

Який порядок та строки розгляду?

Загальний порядок розгляду відповідно до положень ЦПК. Приблизно протягом 1,5 — 3 місяців.

Зверніть увагу! У випадку проживання боржника на тимчасово окупованій території та/або відсутності з ним/нею контакту та несплати протягом 6 — місяців, той з батьків, хто звертається  за стягненням аліментів має право на призначення “Тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме” — http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/189-2006-п

Переваги позову про стягнення аліментів

 • Не впливає відсутність інформації про зареєстроване місце проживання/перебування відповідача. (суд оголошує його у розшук. Ст. 132 ЦПК)
 • У випадку проживання боржника на тимчасово окупованій території та/або відсутності з ним/нею контакту, суд публікує оголошення на веб–сайті суду, у створеному підрозділі «Оголошення про виклик до суду» у розділі «Громадянам»
 • Негайне виконання рішення суду про стягнення аліментів — у межах суми платежу за один місяць.
 • Не допускається зупинення провадження у справі про стягнення аліментів з підстави наявності спору про батьківство (материнство), визначення місця проживання дитини, про участь одного з батьків або родичів у вихованні дитини, спілкуванні з дитиною.

Відповідальність за ухилення від сплати аліментів

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців до боржника, може бути застосоване наступне:

1) встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

2) встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі (є виключення);

3) встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

4) встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

5) виконання суспільно корисних робіт.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2234-viii

Дані про осіб, що ухиляються від сплати аліментів вносяться до Єдиного реєстру боржників через Міністерство юстиції України — https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors