Дайджест «Донбас СОС» Оформлення довідки внутрішньо переміщеної особи та адресної допомоги для дітей і студентів. Вересень

 

Протягом 2018 р. Кабінетом Міністрів України були внесені зміни до нормативно-правових актів, які регулюють питання оформлення довідки внутрішньо переміщеної особи (далі – ВПО) та надання щомісячної адресної допомоги ВПО. Незважаючи на це, залишається низка неврегульованих питань, зокрема щодо оформлення довідки ВПО та отримання адресної допомоги для дітей і студентів.

Аналіз звернень на Гарячу лінію стосовно дітей

Звернення на Гарячу лінію громадської організації «Донбас СОС» з питання щодо дітей-ВПО займають близько 3,5% звернень щомісяця. При цьому найбільш поширеними є:

 • оформлення адресної допомоги на дітей;
 • оформлення довідки ВПО дитині;
 • допомога при народженні дитини;
 • оформлення паспорта дитині;
 • оформлення свідоцтва про народження дитини;
 • реєстрація місця проживання дитини;
 • оформлення інвалідності дитині.

Оформлення довідки ВПО дитині, яка отримала паспорт громадянина України (ID-карту) без реєстрації місця проживання.

За загальним правилом, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» у разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає додаткові докази, що підтверджують факт проживання на такій території. Для дітей, наприклад, такими документами можуть бути свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документи про професійно-технічну освіту, довідка з місця навчання, рішення про встановлення опіки чи піклування, медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо.

Дитина, яка отримала паспорт громадянина України в 14, 16 років без реєстрації місця проживання та зверталася за оформленням нової довідки, стикалася із такими труднощами. Управління праці та соціального захисту населення (далі – УПСЗН) вимагало надати додаткові документи навіть якщо відомості про таку дитину вже були раніше внесені до довідки одного з батьків, а відповідно і до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. У разі відсутності підтверджуючих документів, дитині надавалася відмова в оформленні довідки.

Змінами від 11 липня 2018 р. доповнено п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (далі – Постанова № 509) та встановлено, що на отримання довідки мають право неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. До зазначених змін УПСЗН відмовляли в оформленні довідки або вимагали надати додаткові документи, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої перемістилася особа.

Отримання довідки дітьми-студентами, які закінчили навчання, не мали реєстрації в гуртожитку та не бажають повернутися до попереднього місця проживання.

Територіальні УПСЗН відмовляють в отриманні довідки студентами, які не мали місця реєстрації в гуртожитку.

Відповідно до п. 2 Постанови № 509 студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання у гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання довідки, якщо вони не бажають повернутися до попереднього місця проживання через тимчасову окупацію.

УПСЗН застосовують зазначену норму та видають довідку таким особам лише за наявності всіх обставин, а саме, якщо студент закінчив освітньо-кваліфікаційний рівень, отримав диплом та знявся з реєстрації в гуртожитку.

Проте на практиці досить часто студенти не проживали та не мали місця реєстрації в гуртожитку. Посилаючись на зазначений пункт Постанови № 509, управління в такому разі відмовляють у видачі довідки ВПО. Зазначена практика склалася, наприклад,  в УПСЗН Бердянської міської ради.

Оформлення довідки ВПО дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Неврегульованим залишається питання отримання довідки ВПО дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами із їх числа, які з незалежних від них обставин були переведені в інтернатні заклади на контрольованій території до 2014 р. При цьому постійне місце проживання таких осіб – тимчасово окупована територія (далі – ТОТ), а отже, після закінчення інтернатного закладу такі особи мали б повернутися до попереднього місця проживання, однак не можуть цього зробити через тимчасову окупацію. Нині УПСЗН відмовлять таким особам в оформленні довідки ВПО.

Оформлення довідки ВПО та адресної допомоги на дітей, які народжені/усиновлені після початку антитерористичної операції/тимчасової окупації, зокрема й після переміщення батьків

Відповідно до Постанови № 509 довідку отримує кожна дитина, яка змушена була покинути постійне місце проживання у зв’язку зі збройним конфліктом і тимчасовою окупацією, а також діти, які народилися у ВПО. Тобто, якщо навіть один із батьків вимушений був залишити чи покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та оформив довідку ВПО, дитина, народжена у такої особи, також є ВПО, має право на довідку та соціальну підтримку.

Відповідно до змін, внесених до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі – Постанова № 505) у липні 2018 р., грошова допомога надається ВПО, які перемістилися із ТОТ, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також ВПО, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації.

До прийняття цих змін, УПСЗН надавали довідку дітям, які народилися у ВПО на підконтрольній території, однак в адресній допомозі відмовляли.

Отримання щомісячної адресної допомоги на дитину після досягнення 14-річного віку, якщо ще не оформлено паспорт громадянина України

    Законом України від 20 листопада 2012 р. № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» передбачено, що кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Територіальні підрозділи соціального захисту населення, посилаючись на зазначене положення, відмовляють у продовженні на наступні шість місяців виплат адресної допомоги дітям, які досягли 14 років та ще не мають паспорта. І навіть надають письмові відповіді про це.

Зі свого боку Постанова № 505, якою врегульовано порядок надання щомісячної адресної допомоги, не містить такої вимоги. Пунктом 5 передбачено, що для продовження  адресної допомоги на наступні шість місяців уповноважений представник сім’ї зі своїм паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, подає заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення адресної допомоги. Тобто заяву на продовження адресної допомоги разом із паспортом громадянина України має надавати повнолітня уповноважена особа. Про дітей не йдеться.

Крім того, варто зазначити, що оформлення паспорта громадянина України сьогодні займає близько 20 днів. Тобто, чекаючи 20 днів (а то й більше) виготовлення паспорта, дитина залишається на цей період без адресної допомоги, що є прямим порушенням права дитини на соціальне забезпечення.

 

Рекомендації

 1. Кабінету Міністрів України внести зміни до Постанови № 509, передбачивши можливість отримувати довідку ВПО:
 • студентам, які не мали реєстрації в гуртожитку та не бажають повернутися до попереднього місця проживання;
 • дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа, місце походження яких або місце проживання яких до встановлення опіки, піклування, влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є тимчасово окуповані території.
 1. Міністерству соціальної політики України надати роз’яснення територіальним підрозділам управління соціального захисту населення стосовно отримання щомісячної адресної допомоги на дитину після досягнення 14-річного віку, яка ще не оформила паспорт громадянина України, зокрема й вказавши необхідність УПСЗН виплатити щомісячну адресну допомогу таким дітям на наступні шість місяців з моменту звернення уповноваженого представника сім’ї.

Завантажуйте дайджест в форматі pdf  українською чи англійською мовами

Матеріал підготовлений у рамках проекту “Правова підтримка та адвокація проблем жителів Донецької та Луганської областей”, який реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Інформація та погляди, викладені в даному дайджесті є думкою автора (-ів) і не обов’язково відображають офіційну позицію Міністерства закордонних справ Чеської Республіки