Пенсія ВПО: “особливості” визначення суми недоотриманої пенсії

Юридичний аналіз

“Пенсія ВПО: “особливості” визначення суми недоотриманої пенсії”  

Передумови:

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2014р. №595 затверджений Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства (надалі — Тимчасовий порядок), відповідно до якого “…у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження…, видатки з державного бюджету, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюються лише після повернення згаданої території під контроль органів державної влади…”.

Згідно п.8. Тимчасового порядку особам, які переміщені на контрольовану територію та взяті на облік відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №509 пенсії та інші соціальні виплати з бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування виплачуються за заявами таких осіб до органів (установ), які здійснюють такі виплати протягом усього строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Станом на 2014 рік на Донбасі проживало близько 1,2 млн пенсіонерів.

Станом на 24 вересня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 518 937 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Більше 52% всіх  переселенців – пенсіонери.  

Виходячи із зазначеного вище зрозуміло, що не всі пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) зареєструвались та отримують пенсію як внутрішньо переміщені особи (ВПО). Стосовно таких осіб формується заборгованість по виплаті пенсії. Також заборгованість по виплаті пенсії формується стосовно частини пенсіонерів, які проживали на ТОТ, перемістились на “контрольовану” територію, зареєструвалися як ВПО, але змушені повернутися до покинутого місця проживання, що призвело до скасування довідки про взяття на облік ВПО (довідка ВПО). Скасування довідки ВПО в свою чергу призводить до припинення виплати пенсії. Поновлення дії довідки ВПО призводить до поновлення виплати пенсії ВПО, проте не призводить до виплати заборгованості (недоотриманої суми пенсії).  

Таким чином, у випадку, якщо протягом життя зазначених вище осіб не змінюється ситуація щодо виплати їм заборгованості із пенсії, то після їх смерті залишається певна сума грошових коштів, яка недоотримана такими пенсіонерами.

Правові підстави для виплати пенсії, недоотриманої за життя пенсіонера.   

Згідно ст. 1227 Цивільного кодексу України суми …пенсії …які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини.

Відповідно до ст. 52 Закону «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування» сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується — по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 зазначеного закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали. Члени сім’ї, зазначені в частині першій цієї статті, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті, належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну. У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у частині першій цієї статті, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений частиною другою цієї статті строк сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Відповідно до п.1.5., п.1.7., п.2.26 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» заява про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера подається особою до органу, що призначає пенсію, в якому померлий пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії. Днем звернення за …виплатою недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами. Для виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки, документ, що посвідчує особу заявника. Непрацездатними членами сім’ї, зазначеними у частині другій статті 36 закону, подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Члени сім’ї надають паспорт або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті. Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв’язку з відсутністю членів сім’ї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про смерть, свідоцтво про право на спадщину.

Відповідно до п. 18. Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках у разі надходження до уповноваженого банку відомостей про смерть одержувача або про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошення померлим уповноважений банк зобов’язаний припинити зарахування коштів на поточний рахунок з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача або місяцем набрання законної сили рішенням суду про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошення померлим, і зробити відповідну відмітку в примірнику списку, що підлягає поверненню органу Пенсійного фонду… Суми пенсій…, зараховані на поточний рахунок разом із нарахованими на них відсотками починаючи з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача або місяцем набрання законної сили рішенням суду про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошення померлим, підлягають поверненню уповноваженим банком органам Пенсійного фонду …не пізніше наступного операційного дня після надходження таких відомостей. Сума пенсії, що належала одержувачу і не була зарахована на поточний рахунок у зв’язку з його смертю, виплачується згідно із статтею 52 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Системний аналіз зазначених норм свідчить про те, що існує два шляхи отримання членами сім’ї, членами родини, спадкоємцями (надалі – «спадкоємцями») недоотриманої пенсії (пенсії, яка належала спадкодавцеві, але не була одержана за життя) (надалі – «недоотриманої пенсії») у зв’язку з смертю пенсіонера (спадкодавця):

перший — шляхом звернення до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер протягом шести місяців з дня відкриття спадщини із заявою;

другий — шляхом включення суми недоотриманої пенсії до складу спадщини.

Предметом даного аналізу є питання визначення «суми недоотриманої пенсії».

Відповідно до Закону «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія — це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим законом пенсійного віку чи визнання її особою з інвалідністю, або отримують члени її сім’ї у випадках, визначених цим законом.

Умови призначення пенсії та її розмір залежить від виду пенсії. Проте в будь-якому випадку відповідно до п.4.3. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не пізніше 10 днів після надходження заяви та за наявності документів, необхідних для призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший та поновлення виплати пенсії ….орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший, поновлення раніше призначеної пенсії без урахування періоду, за який відсутня інформація про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України. Нарахована сума пенсії включається в документи для виплати пенсії не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення, перерахунок, переведення з одного виду пенсії на інший та про поновлення виплати пенсії.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  на кожну застраховану особу відкривається персональна електронна облікова картка, якій присвоюється унікальний номер електронної облікової картки. Персональна електронна облікова картка застрахованої особи повинна містити такі відомості в тому числі: 3) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає виплату за рахунок коштів Пенсійного фонду пенсії застрахованій особі за місяцями: …дата, з якої призначено пенсію; …поточний місяць нарахування (перерахунку, індексації) пенсії; …поточний розмір пенсії для виплати… Таким чином в персональній електронній обліковій картці пенсіонера зазначається інформація щодо поточного розміру пенсії для виплат.  

Статтею ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до цього закону.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із врахуванням Рішення Конституційного Суду № 25-рп/2009 від 07.10.2009 року виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:

1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

3) у разі смерті пенсіонера;

4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

5) в інших випадках, передбачених законом.

Таким чином від дати призначення, зазначеної в персональній електронній обліковій картці пенсіонера до дати припинення, зазначеній в прийнятому рішенні виключно з підстав, передбачених ст. 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонеру має виплачуватися пенсія в розмірі зазначеному в персональній електронній обліковій картці пенсіонера.

Отже, якщо в зазначений вище період пенсіонер за життя не отримав пенсію, то недоотримана ним сума в повному обсязі по місяць смерті включно відповідно норм чинного законодавства є “сумою пенсії, яка належала спадкодавцеві, але не була одержана за життя/сумою пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю”, в тому числі за весь період починаючи від дати припинення видатків з державного бюджету, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на ТОТ.  

Станом на поточну дату відомо, що по відношенню пенсіонерів, які проживали ТОТ, не реєструвались та не отримували пенсію як ВПО позиція органів Пенсійного фонду України щодо визначення розміру недоотриманої пенсії наступна: розмір недоотриманої пенсії повинен розраховуватися із врахуванням ч. 1 ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Вважаємо, що позиція органів Пенсійного фонду України щодо визначення розміру недоотриманої пенсії не узгоджується із положеннями чинного законодавства України.

Конституцією України (ст. 41) та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.97 відповідно до Закону № 475/97-ВР від 17.07.97 «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Статтею 1216 ЦК України передбачено, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Відповідно до ст. 1217 ЦК України спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Відповідно до ст.1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується — по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.

Члени сім’ї, зазначені в частині першій цієї статті, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті, належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну. У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у частині першій цієї статті, або у разі не звернення ними за виплатою вказаної суми в установлений частиною другою цієї статті строк сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Зміст ч. 3 ст. 52 Закону також узгоджується зі змістом статті 1227 ЦК України, якою визначено, що суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини. Крім того, зміст вищевказаних норм узгоджується із положеннями Закону України «Про пенсійне забезпечення», де в ч. 1 ст. 91 вказано, що суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв’язку з його смертю, передаються членам його сім’ї, а в разі їх відсутності — входять до складу спадщини.

ЦК України не визначає строк, протягом якого члени сім’ї спадкодавця мають право на одержання соціальних платежів. Положення частин другої, третьої статті 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які є спеціальними стосовно правовідносин про спадкування сум пенсії, теж не обмежують право на отримання сум пенсії, що належала пенсіонерові і не була ним отримана у зв’язку з його смертю. Ці положення тільки визначають подію, умови, час, коло осіб і їх правове становище, предмет правовідносин, із настанням яких можлива виплата недоотриманої пенсії померлого пенсіонера. Приміром, недоотримана пенсія померлого пенсіонера виплачується як пенсія членам його сім’ї за умови, якщо саме ці суб’єкти правовідносин звернулися за її виплатою упродовж шести місяців з дня відкриття спадщини, а якщо у цей проміжок часу не звернулися, сума недоотриманої пенсії набирає іншої правової якості — переходить у спадщину, яку члени сім’ї та/або інші особи, але вже як спадкоємці, можуть отримати її як спадщину.

Аналіз наведених норм матеріального права дає можливість дійти висновку про те, що суми пенсії, які перейшли у спадщину, передаються спадкоємцям у повному обсязі, без будь-яких часових обмежень. Норми ч. 1 ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які регулюють виплату пенсіонеру певних сум пенсії не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії, не розповсюджуються на правовідносини з приводу отримання спадкоємцями померлого пенсіонера тих сум пенсії, які перейшли у спадщину.

Спадкоємці про суму недоотриманої пенсії у зв’язку з смертю пенсіонера дізнаються в залежності від способу її отримання. Як вже зазначалося вище є два шляхи отримання зазначеної суми грошових коштів або через звернення протягом шести місяців від дати смерті пенсіонера до органу Пенсійного фонду України із заявою, або через звернення після спливу шести місяців від дати смерті пенсіонера до органу Пенсійного фонду  України із свідоцтвом про право на спадщину.

Документами із яких спадкоємці дізнаються про розмір суми недоотриманої пенсії за звичайних умов в першому випадку є разові доручення, а в другому випадку — свідоцтво про право на спадщину.

Разові доручення видаються органами Пенсійного фонду України, свідоцтва на право на спадщину видаються нотаріусами (іншими особами, які відповідно до чинного законодавства мають право здійснювати нотаріальні дії).

Інформація щодо суми недоотриманоЇ, як в першому, так і другому випадку надається органами Пенсійного фонду України. В першому випадку інформація надається безпосередньо спадкоємцям шляхом видачі разового доручення, в другому випадку інформація надається через відповідний запит нотаріуса до органу Пенсійного фонду України для включення інформації до свідоцтва про право на спадщину.

 

Чи можуть спадкоємці поставити під сумнів правильність визначення органом Пенсійного фонду України розміру суми недоотриманої пенсії? Так, звичайно.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тільки пенсіонер може отримувати безоплатно відомості, внесені до її персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування ….та стан здійснення пенсійних виплат за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду, та в порядку, визначеному цим законом. Чинним законодавством не передбачене право спадкоємця на отримання відомостей з персональної облікової картки померлого пенсіонера та/або про стан здійснення йому виплат. Тому спадкоємці або можуть погодитися із інформацією про розмір визначеної органами Пенсійного фонду України суми недоотриманої пенсії, або поставити під сумнів правильність визначення органом Пенсійного фонду України розміру суми недоотриманої пенсії та оскаржити до суду.

При цьому необхідно враховувати наступне:

  1. у випадках коли процес отримання недоотриманої пенсії відбувається через безпосереднє звернення до органів Пенсійного фонду України, то до суду можна звернутися відразу після отримання будь-якого документу від органів Пенсійного фонду України де зазначений розмір недоотриманої пенсії із яким не погоджується спадкоємець;
  2. у випадках коли процес отримання недоотриманої пенсії відбувається через оформлення свідоцтва про право на спадщину, інформацію про розмір недоотриманої пенсії необхідно отримати із відповіді на запит нотаріуса до органів Пенсійного фонду України, який займається оформленням такого свідоцтва та оскаржувати визначений розмір недоотриманої пенсії до моменту видачі свідоцтва про право на спадщину. В даному випадку необхідно враховувати, що відповідно до ст. 1301 ЦК України — свідоцтво про право на спадщину визнається недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що особа, якій воно видане, не мала права на спадкування, а також в інших випадках, встановлених законом.  Серед підстав визнання свідоцтва недійсним дана стаття прямо називає лише відсутність права спадкування у особи, на ім’я якої було видане свідоцтво (наприклад, у разі, якщо ця особа була усунена від спадкування; відсутні юридичні факти, які давали б їй підстави для закликання до спадкування — утримання, спорідненість, заповіт; у випадку, коли спадкодавець, оголошений у судовому порядку померлим, виявився насправді живим і судове рішення про оголошення його померлим скасоване). Проте свідоцтво може бути визнане недійсним “також в інших випадках, встановлених законом”, що дозволяє стверджувати про те, що перелік підстав визнання свідоцтва недійсним не є вичерпним і може бути розширений шляхом аналізу й тлумачення інших норм спадкового права. Зокрема, підставами для визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним може бути оформлення його не уповноваженою на те посадовою особою; оформлення не за місцем відкриття спадщини; недодержання встановленої законом форми свідоцтва; видача свідоцтва, якщо серед ймовірних спадкоємців за законом або заповітом є ненароджена дитина спадкодавця, зачата за його життя тощо. Проте чинним законодавством не передбачено визнання свідоцтва про право на спадщину на підставі зазначення в ньому неузгодженої суми недоотриманої пенсії.  

 Матеріал підготовлений у рамках проекту “Правова підтримка та адвокація проблем жителів Донецької та Луганської областей”, який реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Інформація та погляди, викладені в даному дайджесті є думкою автора (-ів) і не обов’язково відображають офіційну позицію Міністерства закордонних справ Чеської Республіки».