Пільги на навчання для студентів-ВПО: на що маєте право? та як отримати?

Які пільги при здобутті освіти мають студенти ВПО?

Питання пільг при здобутті освіти для ВПО визначаються Постановою КМУ №975

Допомога надається до закінчення студентами закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. 

Так, зокрема це права:

 • повної (або часткової) оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів (для тих, хто вступив «на бюджет», тобто за державним чи регіональним замовленням);
 • першочергового переведення на бюджет;
 • соціальної стипендії (для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання);
 • безоплатного забезпечення підручниками — за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
 • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
 • безоплатного проживання в учнівських гуртожитках — для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти.

Також, ті, хто вступив на контракт, можуть скористатися пільговим довгостроковим кредитом на здобуття освіти (про який ми писали раніше).

Зверніть увагу! Тепер ці пільги поширюються і на дітей, що проживають у населених пунктах на лінії зіткнення на підконтрольній Україні території (що підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання особи).

Як отримати пільги?

Для того, щоб отримати таку підтримку треба подати особисто заяву, на ім’я керівника відповідного закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти. 

Заява складається у довільній формі із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на яку студент претендує.

До заяви додаються засвідчені в установленому порядку копії документів (зокрема, довідки ВПО, якщо мова йде про них).

У разі коли особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки, є неповнолітньою, заява подається особою, яка в установленому законом порядку представляє її інтереси.

Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника закладу освіти.

Що робити, якщо заклад відмовляє у наданні пільги?

 • Взяти письмову відмову від закладу освіти. 
 • Звернутися до місцевого департаменту освіти і науки за оскарженням дій керівництва закладу.
 • З письмовою відмовою звертатися до адміністративного суду з позовом проти Кабінету Міністрів України. Зразок заяви за посиланням.

Як отримати статус ВПО, якщо у вступника (чи студента) з ТОТ немає місця реєстрації на тимчасово окупованих територіях?

Нагадуємо, що порядок видачі довідки про статус ВПО врегульовано Постановою КМУ №509. Детальніше про порядок видачі довідки можна дізнатися також на Порталі державних послуг.

Чим підтвердити свій статус ВПО, якщо немає реєстрації на ТОТ:

 • військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
 • трудова книжка з записами про трудову діяльність;
 • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
 • рішення державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної ради про влаштування дитини до дитячого закладу, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
 • медичні документи;
 • фотографії;
 • відеозаписи;
 • інші документи.

Важливо! При відмові взяти вас на облік ВПО варто вимагати у органів видачі вам письмового документу з відмовою. Це необхідно для оскарження відмови, як в адміністративному порядку, так і в судовому.