Чи можна взяти особу на облік ВПО на підставі закордонного паспорта?

Питання:

Звертаюся щодо порядку взяття на облік особи, яка прибула до нашого населеного пункту з території, яка на даний час є тимчасово окупованою. Паспорт громадянина України цієї особи не є дійсним, так як після виповнення віку 45 років особа не вклеїла до нього фото протягом місяця. Але на даний час ця особа має закордонний паспорт. Моє питання: чи може особа бути взятою на облік як ВПО на підставі закордонного паспорта та чи є необхідність надання нею додаткових документів, що підтверджують факт проживання на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження? Дякую.

Відповідь:

Відповідно до п.4 Порядку оформлення і видачі довідки ВПО, затвердженого Постановою КМУ № 509 від 05.11.2014, Під час подання заяви про взяття на облік заявник пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України — це:

а) паспорт громадянина України;

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

в) дипломатичний паспорт України;

г) службовий паспорт України;

ґ) посвідчення особи моряка;

д) посвідчення члена екіпажу;

е) посвідчення особи на повернення в Україну;

є) тимчасове посвідчення громадянина України;

2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

а) посвідчення водія;

б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

в) посвідка на постійне проживання;

г) посвідка на тимчасове проживання;

ґ) картка мігранта;

д) посвідчення біженця;

е) проїзний документ біженця;

є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Таким чином, відповідно до діючих нормативно-правових актів, дана особа може бути взята на облік на підставі закордонного паспорту громадянина України.

Водночас, відповідно до згаданого вище п.4 Порядку, затвердженого Постановою 509, 

у разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення. Перелік таких доказів є відкритим.

Відповідно до п.8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII, до паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним та не може вважатися документом, що посвідчує особу.

Але, згідно ч.1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Зазначені обставини вважаються загальновідомими і такими, що не потребують доведення, між іншим, якщо щодо таких обставин уповноваженими державними органами прийнято відповідні рішення. Згідно ч. 2 ст.1 Закону, адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи в розумінні цього Закону визнається адреса місця проживання особи на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті.

Згідно п. 1 ст. 1 вищевказаного Закону, моментом виникнення обставин, які змусили особу залишити або покинути своє місце проживання, є початок антитерористичної операції, уведений в дію указом Президента України N 405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» — 14 квітня 2014 року.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», документом, до якого вносяться відомості про місце проживання, є паспорт громадянина України. Стаття 7 вказаного Закону містить вичерпний перелік підстав для зняття з реєстрації місця проживання. Така підстава, як «невклеювання фото в паспорт громадянином по досягненні 25- і 45-річного віку», у цій статті відсутня. 

Таким чином, факт наявності станом на 14 квітня 2014 року відмітки про місце проживання особи у паспорті громадянина України є достатнім доказом її проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», та достатньою підставою для її взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.

Тим не менше, за наявності інших додаткових доказів, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо), відповідно до п. 4 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого Постановою КМУ № 509 від 05.11.2014, вони також можуть бути взяті до уваги.