Нові розміри прожиткового мінімума, адресної допомоги та ставок судового збору в 2019 році

Розмір прожиткового мінімуму на 2019 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

01-01 – 30.06.2019 01.07 – 30.11.2019 01.12 – 31.12.2019
Дітей віком до 6 років 1626 1699 1779
Дітей віком від 6 до 18 2027 2118 2218
Працездатні особи 1921 2007 2102
Особи, які втратили працездатність 1497 1564 1638
Загальний показник 1853 1936 2027

 

Розмір адресної допомоги.

повідно до Постанови КМУ від 01.10.2014 №505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” розмір грошової допомоги зміниться не для всіх, а лише для осіб з інвалідністю.

01-01 – 30.06.2019 01.07 – 30.11.2019 01.12 – 31.12.2019
для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю 1946,1 2033,2 2129,4
для осіб з інвалідністю II групи 1721,55 1798,6 1883,7
для осіб з інвалідністю III групи 1497 1564 1638

 

Розміри адресної допомоги, які залишаються без змін:

Для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти, студенти денної форми навчання закладів вищої освіти та учнів закладів професійно-технічної освіти, які досягли 18-річного віку (до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) – розмір адресної допомоги залишається 1000 гривень на одну особу.

Для працездатних осіб — 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Також залишається незмінним загальний розмір допомоги на сім’ю:

— не може перевищувати 3000 гривень;

— для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, — не може перевищувати 3400 гривень;

— для багатодітної сім’ї — не може перевищувати 5000 гривень.

 

Граничний розмір депозиту для отримання адресної допомоги.

Відповідно до Постанови КМУ від  01.10.2014 №505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Таким чином, розмір депозиту не повинен перевищувати:

01-01 – 30.06.2019 01.07 – 30.11.2019 01.12 – 31.12.2019
Розмір депозиту не повинен перевищувати 48 025 грн. 50 175 грн. 52 550 грн.

 

Розмір судового збору (на період з 01.01 по 30.12.2019).

Ставки судового збору встановлені Законом України “Про судовий збір” (стаття 4 Закону). Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Таким чином фіксований розмір судового збору буде незмінний протягом всього року.

Найбільш актуальними питаннями серед внутрішньо переміщених осіб є звернення до суду для встановлення фактів народження та смерті, відновлення виплати пенсії та визнання дій Пенсійного фонду протиправними, виплата пенсії за минулий час.

При поданні позову на отримання свідоцтва про народження/смерть передбачено наступний розмір — 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це становить  – 384,2 грн.

За подання позову для відновлення виплати пенсії чи виплати пенсії за минулий час встановлено розмір — 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це становить — 768,4 грн.

За подання позову про розірвання шлюбу розмір судового збору становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб —  768,4 грн.

При цьому важливо пам’ятати, що відповідно до Закону України “Про реінтеграцію…” та змін до Закону України “Про судовий збір” за подання заяви до суду для встановлення фактів народження та смерті, що сталися на ТОТ, сплачувати судовий збір не потрібно. Більше інформації доступно за посиланнями в нашому дайджесті.