Як цивільним особам, які постраждали внаслідок проведення АТО оформити статус особи з інвалідністю

У попередніх матеріалах ми вже зазначали про те, що відповідно до пункту 4 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року — на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях мають право на оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для оформлення даного статусу постраждала особа має звернутися до Міжвідомчої комісії з питань встановлення факту отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, яка діє при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Необхідно зауважити, що законодавством передбачені чіткі критерії, які визначають чи має постраждала цивільна особа на оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я» від 25.04.2018 р. № 306 встановлюють чіткі часові та територіальні межі отримання поранення цивільними особами:

 • до 01.12.2014 р. на території проведення антитерористичної операції (визначити чи населений пункт був віднесений до території проведення АТО можна відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. № 1053-р);

 • після 01.12.2014 р. на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), під час проведення антитерористичної операції (відповідне розмежування територій можна визначити згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. № 1085-р у редакції чинній на момент отримання поранення).

Наданий перелік відокремлює тих громадян, які отримали поранення у період з 01.12.2014 р. на тимчасово окупованих територіях. Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ці особи не мають права на оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для звернення до Міжвідомчої комісії для оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни постраждалій особі необхідно:

 1. пройти медичне обстеження отриманих поранень.

Після отримання поранення особа звертається до медичної установи та проходить відповідне лікування. При цьому особа має зберегти у себе копії медичних документів, які підтверджують факт отримання нею травми, поставлений медичний діагноз та надане особі лікування;

 1. звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину.

За фактом отримання поранення постраждала особа повинна звернутися до територіального підрозділу Національної поліції із заявою про вчинення злочину. За зверненням особи відкривається кримінальне провадження, у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, та постраждалу особу має бути допитано в якості потерпілого.

В межах кримінального провадження слідчий ініціює проведення медичної експертизи для засвідчення факту отримання ушкоджень здоров’я саме від боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки.

Постраждалій особі важливо контролювати хід кримінального провадження як потерпілому, для отримання актуальної інформації для проведених слідчих дій у його межах.

Перед зверненням до Міжвідомчої комісії постраждалому необхідно отримати:

 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження за фактом ушкодження здоров’я під час бойових дій;

 • копію висновку експерта за результатами проведення медичної експертизи особи в межах кримінального провадження;

 • офіційний лист від управління Національної поліції із зазначенням номеру кримінального провадження та інформації щодо його стану на момент звернення.

 1. пройти медико-соціальну експертну комісію для встановлення статусу особи з інвалідністю.

За результатами медичного обстеження постраждала особа, залежно від характеру отриманих ушкоджень, отримує направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії для встановлення статусу особи з інвалідністю, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Питання медико-соціальної експертизи» від 03.12.2009 р. № 1317. В залежності від ступеня втрати працездатності внаслідок отриманої травми, медико-соціальна експертна комісія встановлює групу інвалідності для постраждалої особи.

Перед зверненням до Міжвідомчої комісії постраждала особа повинна отримати довідку медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності.

 1. оформити довідку про відсутність судимості.

Для звернення до Міжвідомчої комісії від постраждалої особи вимагається надання довідки про відсутність (наявність) судимості за злочин проти основ національної безпеки України або злочин проти громадської безпеки. Оскільки чинним законодавством України не передбачено надання довідок за окремими категоріями злочинів, постраждала особа має отримати загальну довідку про відсутність судимості.

Оформлення даної довідки здійснюється сервісними центрами Міністерства внутрішніх справ України за особистим зверненням особи до центру (зразок запиту на посиланням) або онлайн.

Довідка видається станом на дату здійснення перевірки фізичної особи, безкоштовно.

Відповідно до законодавства максимальний термін видачі Довідки про несудимість — 30 календарних днів з дня надходження запиту.

Міжвідомча комісія, за письмовою згодою постраждалої особи або її представника, має право за своїм запитом додавати зазначену довідку. Проте на практиці, для уникнення непорозумінь, рекомендуємо включати довідку до загального пакету документів при зверненні до комісії.

У разі, якщо постраждала особа має судимість за інший злочин, ніж передбачений розділами І та ІХ Кримінального кодексу України, за нею зберігається право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. На підтвердження цього, постраждалій особі бажано надати Міжвідомчій комісії вирок, який набрав законної сили.

 1. подати заяву до Міжвідомчої комісії для встановлення факту отримання ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

До заяви (форма заяви затверджена наказом Міністерства соціальної політики України та доступна за посиланням) додаються:

 • копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, серію та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт та реєстрацію місця проживання або місця перебування особи або копія ID-картки;

 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, виданого органом доходів і зборів;

 • копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ (як зазначено у пункті 1 даного алгоритму);

 • висновок медичного експерта, що засвідчує факт отримання поранень чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів;

 • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності;

 • довідка про відсутність (наявність) судимості за злочин проти основ національної безпеки України або злочин проти громадської безпеки у постраждалої особи;

 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно факту отримання постраждалою особою поранень чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів;

 • інші документи, які можуть засвідчити отримання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

Із відповідною заявою та пакетом документів постраждала особа має право звернутися особисто або через свого представника за дорученням, направивши їх поштою на адресу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції: 01001, м. Київ-1, провулок Музейний, 12.

Міжвідомча комісія розглядає подані документи, надсилає за підписом її голови необхідні запити, у разі потреби уточнює інформацію про постраждалу особу, стосовно якої подані документи, і в місячний строк з дня надходження документів ухвалює рішення про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції або рішення про відмову у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції.

Міжвідомча комісія відмовляє у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції у разі, коли:

 • поранення чи інші ушкодження здоров’я є наслідком вчинення постраждалою особою злочину або адміністративного правопорушення; вчинення постраждалою особою дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння; навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю;

 • ушкодження здоров’я від боєприпасів отримане не в період і не на території проведення антитерористичної операції (на території України, де не проводиться антитерористична операція) чи на тимчасово окупованій території України;

 • щодо особи наявний обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, за вчинення злочину проти основ національної безпеки України або злочину проти громадської безпеки;

 • виявлено факт підроблення документів або подання недостовірної інформації про ушкодження здоров’я від боєприпасів;

 • відсутні документи, що містять підтвердження факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів.

Якщо особі було відмовлено у встановленні факту одержання ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції, постраждалий має право:

 • повторно звернутися до Міжвідомчої комісії та надати уточнюючу інформацію;

 • оскаржити рішення Міжвідомчої комісії в судовому порядку.

 1. звернутися до медико-соціальної експертної комісії для оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Після отримання рішення Міжвідомчої комісії про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції, особа має звернутися до медико-соціальної експертної комісії, яка проводила медико-соціальну експертизу щодо такої особи раніше, із копією зазначеного рішення.

Протягом п’яти днів медико-соціальна експертна комісія розглядає направлені документами. За результатами розгляду МСЕК видає особі, яка подала документи, довідку про групу та причину інвалідності.

Після отримання довідки про групу та причину інвалідності особі необхідно звернутися до управління соціального захисту населення при районній державній адміністрації за місцем реєстрації для оформлення посвідчення відповідного зразка.

Алгоритм підготовлено ГО «Донбас СОС» спільно з  Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.