Субсидія в Україні: як оформити, рорзахувати та хто має право

Терміни та визначення

Субсидія – це безповоротна адресна державна соціальна допомога громадянам – мешканцям домогосподарств, що проживають у житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

Монетизація субсидій – це виплата субсидії у готівковій формі громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії з 1 січня 2019 р., що здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг шляхом перерахування коштів на рахунок Міністерства соціальної політики України в акціонерному товаристві “Ощадбанк” на підставі укладеного між Міністерством соціальної політики України та акціонерним товариством  “Ощадбанк” договору.

Хто має право

Право на отримання житлової субсидії, відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, мають:

– громадяни України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках);

– іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Важливо! Внутрішньо переміщені особи також мають право на отримання субсидії.

Кому призначається

Відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” субсидія призначається:

– одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

– особі, яка не зареєстрована в житловому приміщенні (будинку), проте фактично проживає в ньому на підставі договору найму (оренди) житла;

– внутрішньо переміщеній особі, яка не зареєстрована в житловому приміщенні (будинку), проте фактично в ньому проживає. Договір оренди  не є обовязковим;

– індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

– неповнолітнім дітям, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатним особам працездатного віку, над якими встановлено опіку, – за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується з огляду на розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб;

– студентам денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване у гуртожитках.

Важливо! У пунктах 1–3 субсидія призначається на підставі:

– рішення комісії; 

– акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.  (додатково дивись розділ)

Комісії утворюються районними, районними у містах Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) радами.

Строки звернення

Перепризначення субсидії на новий період здійснюється щороку у травні. Усім  отримувачам субсидії потрібно обов’язково звернутися до уповноваженого органу (перехід категорія “куди звертатися”). 

Важливо! Автоматичне перепризначення допомоги нині стосуватиметься лише тих, хто звернувся за субсидією вперше у 2019 році.

Виплата субсидії у разі смерті особи

Якщо в житловому приміщенні (будинку) є інші члени домогосподарства, окрім особи, якій було призначено субсидію та яка померла, виплата субсидії не припиняється до закінчення бюджетного (опалювального чи неопалювального) періоду. 

Важливо! Іншим членам домогосподарства потрібно звернутися з заявою до органу соціального захисту населення до закінчення бюджетного періоду. 

Куди звертатися

Для отримання субсидії необхідно звернутися (на вибір):

в орган соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб);

– у Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання  (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб);

– до уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у територіальних громадах (зокрема й об’єднаних), у виконавчих органах яких відсутні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

Необхідні документи 

Для призначення субсидії (відповідно до п. 13 постанови Кабінету Міністрів України “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”) необхідно подати:

 1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
 2. Заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через акціонерне товариство “Ощадбанк” за формою, встановленою Міністерством соціальної політики України.
 3. Декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Міністерством соціальної політики України.
 4. Довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у Державній фіскальній службі України, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.
 5. Копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності).
 6. Договір найму (оренди) житла (у разі наявності). 

Важливо! Документи подаються: 

– особисто; 

– поштою;

в електронному вигляді через сайт Міністерства соціальної політики України. 

(Нині у програмі житлових субсидій відбуваються зміни – Міністерство соціальної політики України затверджує форму заяви та декларації. Після їх затвердження вони найближчим часом будуть розміщені для заповнення в електронному вигляді.

Терміни призначення

Протягом 10 календарних днів з дня подання документів органом соціального захисту приймається відповідне рішення. 

Важливо! 10 календарних днів обраховуються після подання заяви й документів та отримання органом соціального захисту всіх необхідних відомостей від інших організацій, органів влади, суб’єктів господарювання (відповідно до п. 14 постанови Кабінету Міністрів України “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

Орган приймає рішення про:

 1. Призначення субсидії.

Про прийняте рішення надсилається повідомлення (на вибір структурного підрозділ з питань соціального захисту населення) у паперовому або  в електронному вигляді, чи шляхом смс-повідомлення. 

 1. Відмову в призначенні субсидії. 

Про прийняте рішення надсилається повідомлення у паперовому вигляді з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення.

 1. Передання на розгляд комісії. 

Повідомлення надсилається у паперовому вигляді з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням підстав для подання таких документів на розгляд комісії і порядку оскарження відповідного рішення.

Комісія розглядає документи та приймає рішення  протягом 30 календарних днів з дня прийняття структурним підрозділом із питань соціального захисту населення рішення про подання документів щодо призначення житлової субсидії на розгляд комісії.

Важливо! Про прийняті рішення повідомляється заявнику протягом 3 календарних днів з дня його прийняття. 

Розрахунок розміру субсидії

Формула розрахунку субсидії полягає у визначенні середньомісячного доходу на одну особу шляхом поділу середньомісячного доходу сім’ї, що  ділиться на кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Цей дохід ділиться на прожитковий мінімум, ділиться на базовий коефіцієнт 2 і множиться на 15 %.

Для попереднього разрахунку розміру субсидії рекомендуємо скористатись калькулятором субсидії.

Важливо! Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.

До складу домогосподарства включаються всі зареєстровані та фактично проживаючі особи (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб). 

Під час призначення житлової субсидії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають у зв’язку з призовом на строкову військову службу. 

Соціальні норм житла та нормативи споживання житлово-комунальних послуг встановлені Кабінетом Міністрів України. Ознайомитися з ними можна за посиланням: https://www.msp.gov.ua/news/16212.html

Які доходи враховуються при призначенні субсидії?

Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:

– заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб;

– пенсія;

– стипендія;

– соціальні виплати, які призначаються органами соціального захисту населення (крім тих, які не включаються  – визначені далі по тексту);

– допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

– грошові перекази, отримані із-за кордону;

До сукупного доходу домогосподарства не включаються такі соціальні виплати:

– частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

– частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

– одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;

– державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

– щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема й на оплату житлово-комунальних послуг;

– аліменти, отримані на дітей;

– сплачені аліменти (за умови документального підтвердження фактичної сплати);

– спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився у господарствах фізичних осіб;

– доходи від розміщення депозитів;

– оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, зокрема й у день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

– допомога громадських та благодійних організацій;

– допомога на поховання;

– одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

– вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, зокрема й грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації;

– суми, які виплачуються у порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Важливо! Законодавчо визначено суми, що не підлягають врахуванню щодо  осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).

Чи враховуються доходи внутрішньо переміщених осіб?

Так, на переселенців розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.

Чи буде призначено щомісячну адресну допомогу, якщо внутрішньо переміщені особи є отримувачами субсидії?

Так, жодних законодавчих обмежень нині не встановлено.

Чи буде призначена субсидія, якщо в житлі проживають неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку?

Так, у  разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується, зважаючи на розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб.

За який період враховуються доходи?

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:

– за III–IV квартали попереднього календарного року – у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;

– за I–II квартали поточного календарного року – у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;

– за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, –  у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Підстави відмови у призначенні субсидії

Житлова субсидія не призначається (зокрема й на наступний період), якщо:

– опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. м для квартир, 200 кв. м для індивідуальних будинків;

Важливо! Вимога не застосовується для житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

– будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи має у своєму володінні транспортний засіб, із дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда);

Важливо! Вимога не стосується транспортних засобів, одержаних безоплатно чи придбаних на пільгових умовах через органи соціального захисту населення.

Важливо! Якщо право власності або володіння на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення незалежно від розміру вартості транспортного засобу.

– у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії і в цьому періоді:

 • у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;
 • нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; 
 • ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадків, коли наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цих осіб);

– будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно з соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. грн;

– структурним підрозділом із питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії;

– у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря).

Монетизація

Важливо! Уряд розширив перелік банків, через які українці можуть отримувати монетизовану субсидію. Це може бути один з 38 уповноважених банків на здійснення соціальних виплат — більш детально за посиланням

Починаючи з жовтня 2019 року, виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.

З березня 2019 р. почався процес монетизації субсидій – виплати субсидії у готівковій формі, що здійснюється один раз на рік за підсумками опалювального сезону.

Комунальні рахунки з лютого 2019 р. будуть надходити без відображення субсидії. Субсидія буде отримана разом із пенсією на картку чи принесена поштою, або у разі, якщо ви не є пенсіонером – грошовим переказом на рахунок в акціонерному товаристві “Ощадбанк”.

Оплата комунальних послуг відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для акціонерного товариства “Ощадбанк” формуватимуть онлайн платіжку субсидіанта. Акціонерне товариство “Ощадбанк” до 18 числа кожного місяця здійснюватиме оплату послуг. Протягом доби після перерахування коштів на рахунки комунальних підприємств ви отримаєте смс-повідомлення з інформацією про суми коштів, які потрібно доплатити кожному комунальному підприємству. Детально щодо етапів сплати рекомендуємо ознайомитися з інформаційним матеріалом акціонерного товариства “Ощадбанк”.

Важливо! Монетизовану субсидію можна буде забрати у будь-якому відділені акціонерного товариства “Ощадбанк”. Потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код. Немає жодної прив’язки до місця реєстрації громадянина, якому призначено державну допомогу для оплати комунальних платежів.

Для зручності акціонерне товариство “Ощадбанк” пропонує перед відвідуванням банку пройти реєстрацію на офіційному сайті (https://www.oschadbank.ua/ua/sb) або в контакт-центрі  за тел.: 0-800-210-800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України), що дасть змогу самостійно обрати найближче відділення, зручний час та дату для отримання субсидії без черг.

Також для субсидіантів створені персональні кабінети, де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів. Жодних комісій за обслуговування їх персональних облікових рахунків акціонерне товариство “Ощадбанк” не братиме. 

Строки сплати комунальних платежів

Оплата комунальних платежів може бути здійснена в будь-який період, зокрема й після 20 березня. Однак, якщо станом на травень 2019 р. буде прострочена понад місяць заборгованість за послуги у розмірі більше ніж 340 грн, субсидію на новий період 2019–2020 рр. не призначатимуть.  

Органи звернення у разі виникнення питань щодо отримання субсидії

У разі виникнення питань щодо отримання субсидії варто звертатися:

до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення – за отриманням інформації щодо будь-яких питань, пов’язаних із призначенням житлової субсидії;

до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг – за отриманням інформації щодо спожитих послуг, нарахованих сум за послуги, розміру заборгованості (переплати) одержувачі житлової субсидії;  

до акціонерного товариства “Ощадбанк” – за отриманням інформації щодо операцій, здійснених за обліковим записом одержувача житлової субсидії щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг.

Оскарження

Заявник має право оскаржити до комісії або до суду рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення щодо розміру призначеної субсидії або про відмову в призначенні житлової субсидії, а також рішення щодо подання документів на розгляд комісії.

Для звернення до суду обов’язковим є отримання письмової відповіді управління щодо прийнятого рішення!

Зразки документів

Заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через акціонерне товариство “Ощадбанк” за формою, встановленою Міністерством соціальної політики України.

Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Міністерством соціальної соцполітики України.

 

Важливо!

Ця інформація найближчим часом буде доступна в оновленій версії мобільного застосунку  «Твоє право» .

Вже зараз застосунок можна безкоштовно завантажити для систем Android в GoogleMarket та для iOS в Apple Store за пошуком «Твоє пр@во» або скачати через QR код

 

Оновлений застосунок розроблено ГО «Донбас СОС» у партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні та Програмою ООН із відновлення та розбудови миру за фінансування Європейського Союзу (ЄС) та урядів Королівства Нідерландів та Королівства Норвегія.