Юридичний аналіз “Судова практика по пункту 7 Постанови Каб.Міну України №505 “Про надання щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” від 01 жовтня 2014 року”

01 жовтня 2014 року Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України №505 “Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (надалі — “Постанова №505”).

В початковій редакції пункту 7 Постанови №505 зазначалось:

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку, які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період — припиняється.

Виключення:

 • громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
 • громадяни, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку;
 • громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;
 • громадяни, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;
 • фізичні особи, які надають соціальні послуги.

Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування.

Для отримання інформації про періоди реєстрації працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу, у державній службі зайнятості уповноважені органи щомісяця до 25 числа подають в електронному вигляді перелік таких осіб центрам зайнятості державної служби зайнятості, які протягом 10 календарних днів подають уповноваженому органу інформацію про періоди реєстрації цих осіб як безробітних чи осіб, які шукають роботу.

Для контролю за фактом працевлаштування працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу (в тому числі за направленням державної служби зайнятості), уповноважені органи щомісяця до 25 числа подають в електронному вигляді перелік таких осіб органам Пенсійного фонду України, які протягом 10 календарних днів подають уповноваженому органу інформацію з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Станом на поточну дату редакція пункту 7 Постанови №505 наступна:

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку, які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період — припиняється.

Виключення:

 • громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
 • громадяни, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку;
 • громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;
 • громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або та дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;
 • фізичні особи, які надають соціальні послуги;
 • студенти денної форми навчання.  

У разі звільнення та подальшого непрацевлаштування працездатного члена сім’ї грошова допомога на цього члена сім’ї через два місяці з дня, що настає за днем звільнення, зменшується на 50 відсотків, а через чотири місяці з дня, що настає за днем звільнення, — припиняється.

Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування або перебування на обліку як безробітних.

Для отримання інформації про періоди реєстрації працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу, у державній службі зайнятості, Мінсоцполітики щомісяця до 25 числа подає в електронному вигляді перелік таких осіб державній службі зайнятості, яка протягом 10 календарних днів подає Мінсоцполітики інформацію про періоди реєстрації цих осіб як безробітних чи осіб, які шукають роботу.

Для контролю за фактом працевлаштування працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу (в тому числі за направленням державної служби зайнятості), Мінсоцполітики щомісяця до 25 числа подає в електронному вигляді перелік таких осіб Пенсійному фонду України, який протягом 10 календарних днів подає Мінсоцполітики інформацію з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до Постанови №505 грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам — з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців. Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї. Таку заяву на наступний шестимісячний строк може бути подано з дати його початку або не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного шестимісячного строку. При цьому відповідно до пункту 3 Постанови №505 особам працездатного віку, яким виплату грошової допомоги було припинено відповідно до пункту 7 цього Порядку, грошова допомога не призначається, крім осіб, які після припинення виплати грошової допомоги втратили працездатність.

Водночас в пункті 6 Постанови №505 грошова допомога не призначається у разі, коли:

 • будь-хто із членів сім’ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації) має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;
 • будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Грошова допомога не призначається на члена сім’ї: 

 • який перебуває на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення;
 • який перебуває на повному державному утриманні в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю;
 • який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Відповідно до позиції структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (СПСЗН) між пунктами Постанови №505 суперечностей не існує. Всі пункти Постанови №505 необхідно розглядати в сукупності.

Зазначена в пункті 3 Постанови №505 норма: особам працездатного віку, яким виплату грошової допомоги було припинено відповідно до пункту 7 цього Порядку, грошова допомога не призначається, крім осіб, які після припинення виплати грошової допомоги втратили працездатність дозволяє СПСЗН не призначати грошову допомогу, особам, яким така була припинена через непрацевлаштування, навіть при умові подальшого працевлаштування.

Вважаємо зазначеному позицію такою, що не відповідає чинному законодавству. Пунктом 6 Постанови №505 чітко визначені підстави не призначення грошової допомоги. Підстава: не призначення грошової допомоги на підставі не працевлаштування працездатної внутрішньо переміщеної особи протягом строків визначених Постановою №505 в пункті 6 — відсутня.

Станом на поточну дату в Єдиному державному реєстрі судових рішень за критеріями пошуку:

 • пошук за контекстом/ якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку Постанова №505;
 • інстанція/касаційна;
 • період ухвалення (постановлення)/від 01.10.2014 року до 27.11.2018 року;
 • форма судового рішення/постанова, рішення;
 • форма судочинства/адміністративне знайдено 9 документів.

Правова позиція висловлена Верховним Судом у справах цієї категорії, зокрема, у постановах Верховного Суду у справах №738/2163/16-а, №461/2043/16, №127/5805/17, №227/788/17, №465/676/17, №227/2259/17, №415/1691/17, №333/3750/17,  №539/651/17, полягає в наступному:

(1) якщо особа офіційно працевлаштувалась, то така особа знову набула на загальних підставах прав на отримання від держави щомісячної адресної допомоги на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, у зв’язку з чим відмова у призначенні такої допомоги є неправомірною;

(2) грошова допомога на наступний строк не призначається тільки тим особам, які продовжують перебувати у статусі не працевлаштованої (безробітної) особи. В разі, якщо така особа працевлаштувалась і її статус не суперечить пунктам 2, 3, 5, 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги (Постанові №505), вона знову набуває право на призначення щомісячної адресної допомоги.

(3) Постановою №505 не встановлено жодного обмеження особи звернутись з новою заявою про призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

(4) частиною 2 ст. 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом;

(5) пунктом 6 Постанови №505 визначені виключні підстави, коли грошова допомога не призначається, серед яких відсутня така підстава, як звернення особи за призначенням грошової допомоги після припинення її виплати даній особі відповідно до пункту Постанови №505;

(6) пунктом 12 Постанови №505 визначено умови припинення виплати грошової допомоги на строк її призначення. А саме:

— подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

— надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції чи населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;

— зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;

— виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.

Цей перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає;

(7) у разі припинення виплати особі грошової допомоги на підставі пункту 7 Постанови №505, така допомога не призначається лише на наступний строк. При цьому, чинним законодавством не встановлено заборони на признання такої допомоги особі в подальшому.

Зазначена позиція Верховного суду була сформована на підставі редакції Постанови №505 без змін від 13 вересня 2017 року та змін від 11 липня 2018 року, які були внесені Постановою Кабінету Міністрів України Постановою Кабінету Міністрів України №689 від 13 вересня 2017 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та Постановою Кабінету Міністрів України №548 від 11 липня 2018 року “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” відповідно до яких змінилося формулювання абзацу десятого пункту 3 Постанови №505 (який використовувався як основний аргумент у відмові СПСЗН виплачувати грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам, яким вона була припинена на підставі пункту 7 Постанови №505).

Для порівняння:

Редакція до 13 вересня 2017 Редакція до 11 липня 2018 року Нова редакція
Особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена відповідно до пункту 7 цього Порядку, грошова допомога на наступний строк не призначається. Особам працездатного віку, яким виплату грошової допомоги було припинено відповідно до пункту 7 цього Порядку, грошова допомога не призначається. Особам працездатного віку, яким виплату грошової допомоги було припинено відповідно до пункту 7 цього Порядку, грошова допомога не призначається, крім осіб, які після припинення виплати грошової допомоги втратили працездатність.

 

Аналіз вище зазначених змін, які вносять Урядом до абзацу десятого пункту 3 Постанови №505 дозволяє зробити висновок, що Кабінет Міністрів України відстежує судову практику, та виправляє в своїх постановах ті пункти, які використовуються нами та судом для аргументації позиції: “якщо особа офіційно працевлаштувавшись, то така особа знову набула на загальних підставах прав на отримання від держави щомісячної адресної допомоги на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, у зв’язку з чим відмова у призначення такої допомоги є неправомірною”.

Так, відповідно до зазначених вище редакцій спочатку із абзацу десятого пункту 3 Постанови №505 виключається словосполучення “на наступний строк”, що всіх осіб які подають заяви після 13 липня 2017 року позбавляє аргументації — “у разі припинення виплати особі грошової допомоги на підставі пункту 7 Постанови №505, така допомога не призначається лише на наступний строк. При цьому, чинним законодавством не встановлено заборони на признання такої допомоги особі в подальшому”.

В подальшому в абзац десятий пункт третій Постанови №505 включають словосполучення “крім осіб, які після припинення виплати грошової допомоги втратили працездатність”, що Кабінет Міністрів України в рамках визначених повноважень конкретизує категорію осіб, яким надається грошова допомога.

При цьому будь-які зміни до Постанови №505, а саме пунктів 6 (де визначений вичерпний перелік підстав, за яких грошова допомога не призначається) та 12 (де визначений вичерпний перелік підстав підстав, за яких грошова допомога припиняється) не вносилися.

За таких обставин, ми вважаємо, що право на отримання грошової допомоги, із врахуванням судової практики, в тому числі, мають працездатні внутрішньо переміщені особи (отримали довідку про взяття на облік), які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення (відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085) та працездатні внутрішньо переміщені особи (отримали довідку про взяття на облік), житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, яким грошова допомога була припинена на підставі пункту 7 Постанови №505 через не працевлаштування, але які працевлаштувалися та подали заяву про призначення грошової допомоги.

Станом на поточну дату такі особи можуть реалізувати своє право на отримання грошової допомоги через суд.

Для реалізації зазначеного права особі необхідно:

 1. працевлаштуватися;
 2. подати пакет документів, передбачений Постановою №505 до СПСЗН щодо призначення грошової допомоги (не продовження виплати/не поновлення, а саме нове призначення);
 3. отримати письмову відмову в призначенні грошової допомоги;
 4. оскаржити отриману письмову відмову в судовому порядку в адміністративному провадженні.  

Статтю підгтовлено за підтрімки Посольства Федеративної Республіки Німеччина Київ