Право на пенсию по возрасту на льготных условиях. Доказываем через суд.

Фото: www.uarp.org

Право на пенсию по возрасту на льготных условиях независимо от места последней работы имеют работники, занятые полный рабочий день на работах:

(1)   с особо вредными и тяжелыми условиями труда — по Списку №1;

(2)   с вредными и тяжелыми условиями труда – по Списку №2.  

События, происходящие в нашей стране, внесли свои корректировки в порядок назначения пенсии по возрасту на льготных условиях гражданам Украины, которые переместились с территорий, неподконтрольных государственной власти Украины. О порядке подтверждения стажа и порядке назначения пенсии мы уже писали ранее в наших публикациях.

Но увы, как и большинство вопросов, связанных с реализацией прав внутренне перемещенных лиц, назначение пенсии по возрасту на льготных условиях не осуществляется без вмешательства суда.

Количество обращений к нашим юристам показывает, структурному подразделению Пенсионного фонда проще отказать в назначении пенсии на несуществующих основаниях, нежели принять решение о назначении пенсии. Чиновники на местном уровне бояться брать на себя ответственность и предпочитают руководствоваться «внутренними разъяснениями» нежели нормами закона.

И так, по законодательству у вас есть право на пенсию по возрасту на льготных условиях в соответствии с выше указанными списками, вы обратились в структурное подразделение пенсионного фонда с соответствующим заявлением, подали документы, но в течение нескольких месяцев не получаете ни ответа, ни пенсии или же получаете ответ, что пенсия вам не назначена на том основании: что структурное подразделение не может провести сверку предоставленных вами данных с предприятиями в которых вами был получен соответствующих стаж на основании:

(1)   что предприятие находится на территории, неподконтрольной государственной власти;

(2)   или же юридически предприятие выведено на подконтрольную территорию, но фактически находится на территории, неподконтрольной государственной власти.

Подобные основания для отказа в назначении пенсии по возрасту на льготных условиях не соответствуют действующему законодательству и могут быть обжалованы вами в судах. Для примера просим вас ознакомиться с решениями в апелляционной инстанции:

Номер производства: 758/3971/17.

Решения в реестре:

Первой инстанции – http://reyestr.court.gov.ua/Review/68020340

«…Відповідно до ст.7 ч.3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» громадянин пенсійного віку, який зареєстровано внутрішньо переміщеною особою, має право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи.

Відповідно до п. «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Статтею 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України № 637 від 12.08.1993р. затверджений Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Відповідно до пп. 1-2 вказаного Порядку основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Пунктом 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 29.07.1993 №58, передбачено, що якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Відповідно до пункту 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637, у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, організацій або їх правонаступників, де працював заявник, з врахуванням атестації робочих місць за періоди роботи, починаючи з 21.08.1992 р.

У довідці має бути вказано: період роботи, що зараховується до пільгового стажу, професія, характер виконуваної роботи, розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до яких відноситься цей період роботи, первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких складена зазначена довідка, зайнятість основною роботою протягом повного робочого дня та наказів про проведення атестації пільгових робочих місць за вище зазначений період або їх відсутність.

Згідно ст. 81 Закону України «Про пенсійне забезпечення» призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України.

Статтею 83 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що пенсії призначаються з дня звернення за пенсією.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1 надав відповідачу необхідні довідки для підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за віком на пільгових умовах на підставі п. «а» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Однак, крім іншого, у переченнях відповідач вказує на те, що вищевказані довідки не можуть бути прийняті до уваги, оскільки, на переконання відповідача, довідки чи інші документи, підготовлені або видані підприємствами з територій, які непідконтрольні українській владі, не підлягають реєстрації та виконанню.

Суд не погоджується з таким твердження відповідача та зазначає, що вказана обставина не спростовує наявність у позивача стажу, підтвердженого записами в трудовій книжці.

Аналогічна правова позиція викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 07.04.2017 по справі № К/800/11086/17.

Крім того, відповідач не надав суду жодних доказів того, що Відокремлений підрозділ «Торесантрацит», ДП «Шахта ім. Горького», Відокремлений підрозділ «Шахта «Чайкіно», були створені, обрані чи призначені в порядку не передбаченому законами України. Так само відповідач не вчинив жодних дій для спростування наведених у поданих довідках даних.

Таким чином, трудовий стаж позивача підтверджується відповідними записами у трудовій книжці та є достатнім для призначення пенсії відповідно до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», а тому відмова ЦОУ ПФУ в м. Києві у призначенні ОСОБА_1 пенсії за віком на пільгових умовах, є неправомірною.

Статтею 46 Конституції України встановлено право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у старості.

Факт роботи позивача на посадах, які дають право на пільгову пенсію, на підприємствах гірничої промисловості, що зараз знаходяться на території, яка тимчасово не контролюється органами влади України, підтверджений трудовою книжкою і суду не має підстав ставити під сумнів саме такий період роботи позивача.

Таким чином, заперечення відповідача проти позову недоказані та по своїй суті є надуманими, тобто неправомірними.

Второй инстанции — http://reyestr.court.gov.ua/Review/70379088

«…Як встановлено судом апеляційної інстанції, позивач надав до пенсійного органу заяву і всі можливі документи, перелік яких встановлений у вищезазначеній постанові.

Відповідно до п. 20 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій  або  їх  правонаступників у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових  умовах.

Тобто, вимога пенсійного органу надати уточнюючу довідку про підтвердження наявного трудового стажу позивача для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є правомірною лише у тому випадку, коли в трудовій книжці  відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових  умовах останнього.

В даному випадку, в матеріалах справи наявні належні та допустимі докази, які підтверджують спеціальний трудовий стаж ОСОБА_3 на роботах із  шкідливими і важкими умовами праці, які передбачені за  Списком № 1, а тому рішення Центрального об’єднаного УПФУ від 22.12.2016 о/р № НОМЕР_2 про відмову в призначенні пенсії ОСОБА_3 за віком на пільгових умовах за Списком №1, у зв’язку з неможливістю проведення зустрічних перевірок достовірності видачі пільгових довідок є необґрунтованим та безпідставним.

Таким чином, колегія суддів апеляційної інстанції прийшла до висновку, що пенсійним органом протиправно відмовлено ОСОБА_3 у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах, оскільки зазначене не відповідає правовим положенням Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Щодо проведення атестації робочих місць та не зарахування позивачу пільгового стажу після 1992 року, колегія суддів апеляційної інстанції зазначає наступне.

Атестація робочих місць здійснюється на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форм власності і господарювання згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442 (далі по тексту — Постанова №442) та розробленими на виконання постанови № 442 Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України (далі по тексту — Мінпраці) від 01 вересня 1992 року № 41 (далі по тексту — Методичні рекомендації).

Основна мета атестації, як випливає із зазначених нормативних актів, полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації права на здорові й безпечні умови праці, пільгове забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації та підпунктом 1.5 пункту 1 Методичних рекомендацій періодичність проведення атестації робочих місць визначається безпосередньо колективним договором підприємства і проводиться не рідше одного разу на 5 років.

Атестація має проводитися у передбачені пунктом 4 Порядку, а відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства чи організації.

Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.

Відповідно до пункту 3 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці від 18 листопада 2005 року № 383 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2005 року за № 1451/11731), при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня 1992 року та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 року.

У пункті 4.2 зазначеного Порядку застосування списків йдеться про те, що результати атестації (як вперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінюватись докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація.

Отже, за результатами вперше проведеної атестації до 21.08.1997 року, до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на даному підприємстві, передбачений Списками №1 і 2.

В даному випадку, згідно копії протоколу ДП «ШАХТА ІМЕНІ МАКСИМА ГОРЬКОГО» на підприємстві була проведена атестація робочих місць 27.03.1995 року (а.с.95).

Аналіз наведених правових норм дає підстави для висновку, що своєчасно проведена атестація робочих місць за умовами праці є одним із заходів соціального захисту працівників, який має сприяти реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Якщо чергова атестація була проведена з порушенням передбачених пунктом 4 Порядку проведення атестації строків, а працівник до її проведення виконував роботу, яка дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, цей період його роботи має бути зарахований до пільгового стажу за результатами попередньої атестації.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 16 вересня 2014 року у справі № 21-307а14.

Таким чином, позивач має право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до п. «а» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» починаючи з 19.10.2016 (момент звернення).

Аналіз наведених правових положень та обставин справи дає підстави для висновку, що у відповідача були відсутні правові підстави для відмови позивачу в призначенні пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 1.

Разом з тим, колегія суддів апеляційної інстанції вважає за необхідне відступити від правової позиції, викладеної у висновках постанови Верховного Суду України від 17.11.2015 (справа 2-а/679/187/2014), оскільки в справі, що розглядається містяться документи, які підтверджують результати атестації робочих місць за умовами праці, підприємства де працював позивач.

Відповідно до ч.1 ст.244-2 КАС України, зокрема, висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

Колегія суддів апеляційної інстанції приходить до висновку, що інші доводи апелянта не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, а тому судом до уваги не приймаються.

Отже, суд апеляційної інстанції вважає, що судом першої інстанції було вірно встановлено фактичні обставини справи, надано належну оцінку дослідженим доказам, прийнято законне та обґрунтоване рішення у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права.

Обставини, викладені в апеляційній скарзі, до уваги не приймаються, оскільки є необґрунтованими та не є підставами для скасування рішення суду першої інстанції.

В зв’язку з цим колегія суддів вважає необхідним апеляційну скаргу залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції — без змін…».

Номер производства: 705/351/17

Решение второй инстанции в реестре – http://reyestr.court.gov.ua/Review/67528016

«…Відповідно до ч.1 ст.46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Згідно з п.«б» ч.1 ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно від місця останньої роботи, працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; жінки після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

З матеріалів справи вбачається, що відповідно довідки Георгіївської селищної ради Лутугинського району Луганської області від 29 серпня 2014 року № 9/15 ОСОБА_3 працював в селищній раді робітником по ремонту та налагодженню електричного обладнання з 26.05.2014 року по 29.08.2014 року. Під час проведення АТО та бойових дій на території Георгіївської селищної ради пожежею знищено будівлю селищної ради та трудову книжку ОСОБА_3, а також документи, які підтверджують кваліфікаційні вимоги та допуск щодо роботи з електрообладнанням до 1000 кВ. (а.с.26).

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25.11.2014 року № 841 «Про заходи стабілізації соціально-економічної ситуації у Донецькій та Луганській областях» № (далі — Наказ № 841) з 28 листопада 2014 року припинено виробничу та фінансово-господарську діяльність державних підприємств, установ, організацій та об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі — підприємства), які знаходяться у зоні здійснення антитерористичної операції, згідно з додатком. До переліку таких підприємств, віднесене і ДП «Луганськвугілля». Відповідно до п. 2 Наказу № 841 керівникам підприємств, зазначених у пункті 1, надано пропозиції щодо переміщення підприємств з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, евакуації працівників (за їх згодою) та евакуації майна та документів у разі можливості.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДП «Луганськвугілля» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.48-49).

З матеріалів справи вбачається, що в довідках про пільговий стаж роботи позивача від 21.01.2014 року № 11/243, від 21.01.2014 року № 11/242, від 21.01.2014 № 11/244 зазначено, що позивач працював на посадах, віднесених до Списку №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України 18.11.2005 року № 383 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2005 року за №1451/11731, а саме: з 12.09.1988 року по 19.10.1988 року — навчався на курсах підземного гірноробочого; з 20.10.1988 року по 30.11.1988 року працював підземним гірноробочим; з 01.12.1988 року по 24.02.1989 року  навчався на курсах підземного електрослюсаря; з 25.02.1989 року по 05.04.1989 року був учнем підземного електрослюсаря; з 06.04.1989 року по 06.09.1994 року працював підземним електрослюсарем; з 03.04.1995 року по 09.06.1995 року працював підземним проходчиком.

Статтею 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» встановлено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пп.1, 2 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637 (далі- Порядок № 637), основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів,   виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків.

У п.20 Порядку № 637 передбачено, що у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Атестація робочих місць здійснюється на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форм власності і господарювання згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року №442 (далі — Порядок №442) та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України від 01 вересня 1992 року № 41 (далі — Методичні рекомендації № 41).

Відповідно до зазначених нормативних актів основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації права на здорові й безпечні умови праці, пільгове забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Згідно з п.4 Порядку №442 та п.п.1.5 п.1 Методичних рекомендацій № 41 періодичність проведення атестації робочих місць визначається безпосередньо колективним договором підприємства і проводиться не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства чи організації.

Атестація робочих місць відповідно до Порядку № 442 та Методичних рекомендацій № 41  передбачає: установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах; складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад із пільговим пенсійним забезпеченням працівників; аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці.

Відповідно до положень п.п.8, 9 Порядку № 442 відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Міністерством праці та соціальної політики України разом з Міністерством охорони здоров’я України. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників, який складається за результатами проведеної атестації робочих місць, після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку.

Згідно з п.3 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 року №383, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2005 року за №1451/11731 (далі — Порядок застосування Списків № 1 і № 2) при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи.

До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня 1992 року та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 року.

Відповідно до п.4.2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 результати атестації (як вперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація.

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що своєчасно проведена атестація робочих місць за умовами праці є одним із заходів соціального захисту працівників, який має сприяти реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація має проводитися у передбачені п.4 Порядку проведення атестації строки, а відповідальність за своєчасність та якість її проведення покладається на керівника підприємства, організації.

Вищезазначені висновки відповідають правовій позиції, висловленій Верховним Судом України у постанові від 16 вересня 2014 року у справі №21-307а/14.

Як вбачається з матеріалів справи, атестація робочих місць, на яких працював позивач, була проведена відповідно до норм чинного законодавства (а.с. 23).

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку про те, що вищезазначений стаж позивача дає йому право на пенсію на пільгових умовах відповідно до п. «а» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Список № 1).

Посилання відповідача на неможливість перевірки даних довідок про періоди роботи позивача в зв’язку з відсутністю ДП «Луганськвугілля» за місцем реєстрації є необґрунтованим.

Відповідно до п. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесені відповідні зміни.

Також колегія суддів звертає увагу на те, що чинним законодавством не передбачено обов’язку Пенсійного фонду встановлення факту знаходження або незнаходження за місцем реєстрації того чи іншого підприємства, а також не передбачено відмови на цій підставі в призначення пенсії…».

Такие решения судов, свидетельствуют о том, что Пенсионный фонд Украины не имеет достаточных обоснований для отказа в назначении пенсии на том основании: что структурное подразделение не может провести сверку предоставленных вами данных с предприятиями, в которых вами был получен соответствующих стаж на основании:

(1)     что предприятие находится на территории, неподконтрольной государственной власти;

(2)     или же юридически предприятие выведено на подконтрольную территорию, но фактически находится на территории, неподконтрольной государственной власти.

Если данная ситуация может коснуться вас, то у нас для вас есть несколько рекомендаций по подготовке к судебному разбирательству:

(1)   при подаче заявления для назначения пенсии обязательно требуйте от структурного подразделения Пенсионного фонда Украины справку с полным перечнем документов, которые принимает данное структурное подразделение.

(2)   если в течение десяти дней вы не получаете решения о назначении пенсии или отказа в назначении пенсии, то подайте письменное заявление в подразделение Пенсионного фонда Украины. Заявление подавайте в двух экземплярах: один для подразделения Пенсионного фонда Украины, на втором (который останется у вас) – отметка о дате и номере входящего вашего заявления. Содержание заявление произвольное. Для примера:

________________ управління Пенсійного фонду України __________

Адреса: ____________________________________________

Громадянина України – __________________________

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи: ____________________

Адреса для листування: ____________________________

ЗАЯВА

Підстава для подання заяви Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року №393/96-ВР (надалі по тексту – «Закон №393/96-ВР»).

Я,  _____________,  ______________ року народження, з _____________ року, є громадянином України, якого змусили залишити або покинути своє місце проживання: __________,  обставини, з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини, а саме у зв’язку із проведенням антитерористичної операції на Сході України.  Я змушений був переміститись до населеного пункту _____________.

__.___._____ року, мною подані документи призначення пенсії до _____________ управління Пенсійного фонду України ____________

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014р. №1706-VII (надалі – Закон №1706-VII) – «для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на …пенсійне забезпечення …здійснюється відповідно до законодавства України».

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим Постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. № 22-1. «…

Заяви про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії й поновлення виплати раніше призначеної пенсії приймаються органом, що призначає пенсію, за наявності в особи всіх необхідних документів.

Заяви осіб про призначення, перерахунок, поновлення, переведення з одного виду пенсії на інший реєструються в журналі реєстрації рішень органу, що призначає пенсію. Особі або посадовій особі органом, що призначає пенсію, видається розписка із зазначенням дати прийняття заяви, а також переліку одержаних і відсутніх документів, які необхідно подати у тримісячний строк з дня прийняття заяви. Копія розписки зберігається в пенсійній справі.

4.2. При прийманні документів орган, що призначає пенсію:

1) перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;

2) перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів;

3) перевіряє копії відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розбіжності (невідповідності).

4) видає пам’ятку пенсіонеру (додаток 3), копія якої зберігається у пенсійній справі.

4.3. Не пізніше 10 днів після надходження заяви та за наявності документів, необхідних для призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший та поновлення виплати пенсії (у тому числі документів, одержаних відповідно до абзацу другого підпункту 3 пункту 4.2 цього розділу), орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший, поновлення раніше призначеної пенсії без урахування періоду, за який відсутня інформація про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.».

Станом на _________________ мною не отримано інформації щодо призначення/не призначення пенсії.  

Враховуючи все вищевикладене, вимагаю:

1.Розглянути мою заяву в строки передбачені чинним законодавством України.

2.Надати мені рішення про призначення/не призначення пенсії в письмовому вигляді письмовим способом, шляхом направлення відповіді листом на адресу: _______________________.

___________________________/підпис,   _____________________/дата

Если по результатам запроса вы получаете любой ответ, кроме как ваша пенсия назначена, то следующий шаг – это суд.

Для освобождения уплаты от судебного сбора стоит обратиться в подразделение налоговой службы с запросом о получении извлечения из базы плательщиков налога – физических лиц, извлечение выдается бесплатно, но срок может составлять до 10 рабочих дней.

Вы всегда можете обратиться за первичной консультацией на нашу горячую линию 0 800 309 110. Также можно написать нам в юридическую онлайн приемную: http://donbasssos.org/online/, записаться на прием к юристу в г. Киев http://donbasssos.org/prienaja/ или к нашим партнерам в г. Краматорск ОО “СТРАНА СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ” в Г. Краматорск http://kvl.org.ua/nasha-robota/yurydychna-dopomoha/.

Публикация подготовлена в рамках проекта «Обеспечение правовой защиты внутренне перемещенных лиц», который реализуется ОО “ДОНБАСС СОС” совместно с ОО “ПРАВОЗАЩИТНЫЙ СОВЕТ УКРАИНЫ” при поддержке Европейского Союза. Содержание публикации не отображает официальной позиции Европейского Союза.