Зміни в законодавстві, які дозволяють отримати компенсацію за зруйноване майно внаслідок збройного конфлікту

10 липня 2019 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка надає можливість отримати компенсацію за зруйноване майно внаслідок збройного конфлікту в Україні. Більше тижня текст схваленого документа не був доступний для загального доступу, але вже зараз можна проаналізувати документ та більш детально поглянути на його положення.

Кабінет Міністрів вніс зміни до вже існуючої Постанови “Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання” від 18 грудня 2013 р. № 947. Дію документу було поширено на “надзвичайні ситуації воєнного характеру, спричинені збройною агресією Російської Федерації”. Питання компенсації за завдану шкоду, згідно постанови, виходить із положень статті 89 Кодексу цивільного захисту України, яка передбачає види допомоги, які надаються державою тим особам, які постраждали від надзвичайної ситуації.

Право на отримання допомоги, згідно Постанови, мають громадяни України, чиє житло було зруйноване та які залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту. Тобто його дія не поширюється на людей:

 • майно яких було пошкоджене внаслідок збройного конфлікту та потребує ремонту;
 • які виїхали з попереднього місця проживання, відповідного населеного пункту, не дивлячись на те, що їх майно було зруйноване.

 

Крім того, під дію акту потрапляють виключно житлові будинки (квартири) та не враховуються руйнування інших господарських споруд.

 

Зазначені особи мають право на один вид допомоги, згідно Постанови, — грошову компенсацію, розмір якої не залежить від фактично завданих збитків та проведеної оцінки майна. Розмір грошової компенсації постраждалим визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України відповідно до місцезнаходження житлових будинків (квартир), які зруйновано внаслідок “надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації” (але не більше ніж 300 тис. гривень). Під час визначення розміру грошової допомоги або компенсації враховується розмір завданої матеріальної шкоди, страхових виплат, інших видів допомог.

 

Варто зазначити, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затвердило та рекомендувало до застосування показники опосередкованої вартості спорудження житла, за регіонами України, розраховані станом на 01 січня 2019 року. Вартість 1 кв.м загальної площі квартир, будинку ( з урахуванням ПДВ) у Луганській області складає — 11367 тис. грн, у Донецькій — 12446 тис. грн. Тобто, за цими показниками, максимальна сума компенсації може сягати тільки —  26 та 24 кв.м відповідно.

 

Умовно процедуру звернення за отриманням компенсації можна поділити на два етапи.

 

Етап один — обстеження об’єкта

 

 1. Постраждалий має звернутися до органу місцевого самоврядування або в разі його відсутності — військово-цивільної адміністрації із заявою про проведення обстеження об’єкта, додавши до неї копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особистість. У даному пункті документа чітко не визначено хто саме може звернутися щодо обстеження об’єкта, тому відкритим питанням залишається чи мають на це право користувачі об’єктів, або ж виключно власники. Крім того, зазначено, що звернутися про проведення обстеження можуть можуть особи і за фактами пошкодження, і за фактами руйнування майна.

       2. Власне сам порядок обстеження як і те, хто саме його має здійснювати, документ не визначає. Це питання залишається відкритим та потребує доопрацювання або ж відповідного роз’яснення від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб щодо застосування норм законодавства за аналогією. Мається на увазі, що вже протягом п’яти років у населених пунктах, які постраждали від збройного конфлікту на сході України, органами місцевого самоврядування або військово-цивільними адміністраціями створюються спеціальні комісії, які оглядають пошкоджені об’єкти нерухомості та видають акти без встановленої форми в якості фіксації фактично завданої шкоди. 

       3. За результатами проведеного обстеження, заявнику мають видати:

 • акт обстеження житлового будинку (квартири) — у Постанові також зазначено, що форму акту має додатково розробити та затвердити Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;
 • довідку про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації — дана довідка вже була передбачена текстом Постанови № 947 і лише підтверджує факт надзвичайної ситуації у певній місцевості. Щодо статусу, який закріплюється довідкою, то мова йде про отримання можливої допомоги постраждалими особами, відповідно до Кодексу цивільного захисту України (надання (виплату) матеріальної допомоги (компенсації); забезпечення житлом; надання медичної та психологічної допомоги; надання гуманітарної допомоги; надання інших видів допомоги). Важливо зазначити, що після отримання грошової допомоги або компенсації постраждалі втрачають право на отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині восьмій статті 86 та частині другій статті 89 Кодексу цивільного захисту України”.

Крім того, органи місцевого самоврядування або військово-цивільні адміністрації ведуть облік обстежених будівель та складають і затверджують списки постраждалих на відповідній території.

Етап другий — звернення щодо отримання компенсації 

 1. Для отримання грошової компенсації особа звертається до місцевого органу виконавчої влади. Право на таке звернення має виключно власник будинку. До відповідної заяви мають бути додані такі документи:
 • довідка про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації;
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України);
 • документи, що підтверджують право власності на житло;
 • акт обстеження.
 1. Документи розглядаються комісією з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок “надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації”, що створюється обласними держадміністраціями. Тому варто зауважити, що заява про отримання грошової компенсації має подаватися постраждалою особою саме до обласної державної адміністрації.
 2. Протягом п’яти днів з дня подачі документів комісія приймає рішення щодо надання постраждалим грошової компенсації, що оформляється протоколом, та повідомляє про це постраждалим.
 3. На підставі рішень, прийнятих комісією, обласні держадміністрації готують подання із зазначенням списку постраждалих, обсягу необхідних коштів, іншої інформації, на підставі якої прийнято рішення, яке надсилається Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Міністерство на підставі отриманого та затвердженого подання здійснює перерахування коштів, які передбачені для надання грошової компенсації у бюджетній програмі на відповідний рік, обласним держадміністраціям у повному обсязі або пропорційно до потреб кожної області, зазначених у поданнях. 
 4. Грошова допомога має бути надана постраждалим у місячний строк з моменту прийняття рішення комісією про її надання. Виплата здійснюється через “Укрпошту” або шляхом перерахування коштів на банківській рахунок, наданий постраждалим.

 

Важливим питанням є реалізація даної постанови. Її положення передбачають безпосереднє навантаження на Державний бюджет, оскільки зазначено, що фінансування заходів з надання грошової компенсації постраждалим здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел. Виходячи з положень Бюджетного кодексу України, та враховуючи що зміни були прийняті 10.07.2019 р., питання реалізації затверджених змін буде вирішуватися у наступному бюджетному процесі та закладатися у Державному бюджеті на 2020 рік. Тому наразі увагу варто звернути на розробку та прийняття пов’язаних нормативно-правових актів, які б визначили порядок проведення обстеження зруйнованих будинків, форму акту обстеження, положення про комісію та форми подань на отримання коштів для виплати компенсацій. 

 

Стаття підготовлена в рамках реалізації ініціативи «Подолання безкарності за масові порушення прав людини та інші міжнародні злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту», що підтримується в рамках проекту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні» за фінансового сприяння Міністерства закордонних справ Данії та програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».