Безоплатна допомога внутрішньо переміщеним особам. Чи мають право?

Незважаючи на значну кількість Організацій (Громадських та міжнародних неурядових організацій, благодійних фондів), які надають правову підтримку постраждалому населенню в державі створена і діє система безоплатної правової допомоги,  допомоги, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Ми закликаємо вас розібратись з цією системою та звертатись до них у разі виникнення питань правового характеру (для консультацій, підготовки документів, представлення в суді, іншого), адже дана система створена для кожного із нас. Яка допомога надається, хто має на неї право, куди йти і відповіді на інші питання у нашому матеріалі:

 

Яка безоплатна правова допомога може надаватись?

Безоплатна правова допомога надається у двох формах:

 • безоплатна первинну правова допомогу, що включає:  

1) надання правової інформації;  

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;  

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);  

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України).

 • безоплатну вторинну правову, що включає:
 1. захист;
 2. здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;  
 3. складення документів процесуального характеру.

Хто має право на безоплатну правову допомогу?

Право на безоплатну правову допомогу як безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту відповідно до свого становища чи відповідно до категорій справ.

Чи мають право внутрішньо переміщені особи на вторинну правову допомогу?

Так,  внутрішньо переміщені особи мають право на всі види вторинної правової допомоги:

 • на захист;
 • на здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;  
 • на складення документів процесуального характеру.

Також, право мають  громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, — на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

Кому надається вторинна правова допомога?

Окрім внутрішньо переміщених осіб право на вторинну правову допомогу мають:

 • особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб — на всі види правових послуг;
 • діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, — на всі види правових послуг;
 • особи, до яких застосовано адміністративне затримання, — на представництво та підготовку процесуальних документів;
 • особи, до яких застосовано адміністративний арешт, — на представництво та підготовку процесуальних документів;
 • особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими, — на захист та підготовку процесуальних документів;
 • особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, — на захист та підготовку процесуальних документів;
 • особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, — на всі види правових послуг,
 • особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», — на всі види правових послуг, з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, — на всі види правових послуг
 • особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — на представництво та підготовку процесуальних документів, — до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.
 • особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, — на представництво та підготовку процесуальних документів протягом розгляду справи в суді;
 • особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, — на представництво та підготовку процесуальних документів, протягом розгляду справи в суді;
 • особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, — на представництво та підготовку процесуальних документів, стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією;
 • особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, — на всі види правових послуг

 

Де знайти центри безоплатної правової допомоги?

Адреси місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги та їх структурних підрозділів — бюро правової допомоги, де можна отримати послуги, Ви можете знайти, перейшовши на сайт Міністерства юстиції України за посиланням  або на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги за посиланням.

Також функціонує Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0800213103. Телефонувати можна цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України.

Чи є обмеження в користуванні даними послугами?

Ті, хто користується правом  у зв’язку зі своїм матеріальним положенням, є внутрішньо переміщеними особами або звернулись за такою довідкою, біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, ветерани війни, реабілітовані, постраждалі від домашнього насильства або насильства за ознакою статі мають право на отримання  допомоги не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьма дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, одночасно.

 

Чи можуть мені відмовити в наданні послуг?

Так, можуть, однак такі підстави є чітко визначеними. А саме:  

 • особа не належить до жодної з категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;
 • особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї з категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;
 • вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;
 • особі раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного і того ж питання;
 • особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги (у цьому випадку додається письмове роз’яснення про порядок звернення до відповідних міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна).

 

Який порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги?

За результатом звернення протягом десяти днів приймається рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Звернення подаються особами, які досягли повноліття за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, подаються їх законними представниками за місцем фактичного проживання дитини або її законних представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, подаються їх опікунами або піклувальниками за місцем фактичного проживання таких осіб або їх опікунів чи піклувальників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги особа або законний представник особи повинні подати документи, що підтверджують належність особи або осіб, стосовно яких звертається законний представник, до однієї з вразливих категорій осіб, яким надається безоплатна правова допомога.

 

Чи потрібно підтверджувати своє право на отримання допомоги?

Так, при зверненні потрібно надати документ, що підтверджує ваш “статус”, наприклад довідку внутрішньо переміщеної особи, документ, що підтверджує заслуги особи перед Батьківщиною, інше.

У разі, якщо ви звертаєтеся за допомогою виходячи з свого доходу, то вам необхідно надати довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги як малозабезпеченої особи, або довідку про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців, що видається, як правило, роботодавцем за основним місцем роботи, або довідок про доходи, отриману від органів державної фіскальної служби за останній квартал.

 

Правове регулювання:

 1. Закон України “Про безоплатну правову допомогу”