«Перелік документів, необхідних для переміщення дітей на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях та з таких територій»

Перелік документів, необхідних для переміщення дітей на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях та з таких територій

Категорії громадян України:

1.Малолітня дитина до 14 років.

Виїзд з тимчасово окупованої території здійснюється при наявності оформленого на дитину:

-Свідоцтва про народження

АБО

-Паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У супроводі батьків чи одного з них, інших законних представників  або особи, уповноваженої ними, на підставі дозволу фізичній особі, що здійснює супровід.

В’їзд на тимчасово окуповані території здійснюється при наявності оформленого на дитину:

-Свідоцтва про народження

АБО

-Паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У супроводі батьків, чи одного з них у випадках, передбачених пунктами 3-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, інших законних представників або особи, уповноваженої  ними, на підставі дозволу фізичній особі, що здійснює супровід.

 1. Неповнолітня дитина віком від 14 років до 16 років.

Виїзд з тимчасово окупованої території здійснюється при наявності оформленого на дитину:

-Паспорта громадянина України

АБО

-Паспорта громадянина України для виїзду за кордон

АБО

-Довідки від Державної міграційної служби про подання документів для оформлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У супроводі батьків чи одного з них, інших законних представників  або особи, уповноваженої ними, на підставі дозволу фізичній особі, що здійснює супровід.

В’їзд на тимчасово окуповані території здійснюється при наявності оформленого на дитину:

-Паспорта громадянина України

АБО

-Паспорта громадянина України для виїзду за кордон

АБО

-Довідки від Державної міграційної служби про про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У супроводі батьків, чи одного з них у випадках, передбачених пунктами 3-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України*, інших законних представників або особи, уповноваженої ними

Важливо!

Громадяни України від 14 до 16 років, що навчаються в закладах освіти на контрольованій території України та батьки (усиновлювачі), піклувальники яких проживають на ТОТ, можуть перетинати лінію розмежування без супроводу таких осіб за наявності документа, що підтверджує навчання у такому закладі. Постановою передбачається надання таким громадянам  дозволу фізичній особі.

Громадяни України віком до 16 років, які виїхали з ТОТ в супроводі одного з батьків, інших законних представників чи в супроводі особи, уповноваженої ними можуть повернутися в супроводі того з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників, з якими здійснили виїзд;

Громадяни України, які не досягли 16-річного віку та яким не було оформлено свідоцтво про народження встановленого зразка, переміщуються з ТОТ за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та дозволу фізичній особи особі (особам), у супроводі якої (яких) вони переміщаються, а також документів, що підтверджують факт їх народження.

У разі виявлення осіб до 16 років  на контрольному пункті без супроводу батьків, інших законних представників або уповноважених ними осіб прикордонною службою повідомляються Національна поліція, СБУ та забезпечується передача дитини органу опіки та піклування.

3.Неповнолітня дитина після 16 років.

Виїзд з тимчасово окупованої території здійснюється при наявності оформленого на дитину:

-Паспорта громадянина України

-АБО

Паспорта громадянина України для виїзду за кордон

АБО

-Довідки від Державної міграційної служби про про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

На підставі дозволу фізичній особі, без супроводу дорослих.

В’їзд на тимчасово окуповані території здійснюється при наявності оформленого на дитину:

-Паспорта громадянина України

АБО

-Паспорта громадянина України для виїзду за кордон

АБО

-Довідки від Державної міграційної служби про про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

На підставі дозволу фізичній особі, без супроводу дорослих.

Важливо! У разі виявлення на контрольному пункті особи без документів, що посвідчують особу, вона передається представникам Національної поліції для проведення відповідної перевірки. Інформація про таких осіб фіксується прикордонною службою, та передається до координаційної групи для прийняття відповідного рішення

Дитина може перетинати лінію зіткнення зі своїми батьками, або одним із них (за згодою одного з батьків, оформленою нотаріально, або за наявності законних підстав, із третіми особами (за наявності згоди, оформленої нотаріально).

Для перетину з дитиною лінії зіткнення обов’язково треба мати при собі згоду (“довіреність”).

Згоду на перетин потрібно оформляти у нотаріуса (державний чи приватний)

Згода може бути оформлена за кордоном, зокрема й на території Російської Федерації (крім Автономної Республіки Крим). Згода російською мовою не підлягає перекладу українською мовою в обов’язковому порядку.

Важливо! Обов’язкових і чітко визначених нормативних вимог до змісту зазначеної згоди не існує, однак ми рекомендуємо формулювати таким чином:

Я, ________________________________________________(ПІБ), _____________ року народження, у зв’язку з дією Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженого Постановою Кабінета міністрів України від 17.07.2019 № 815, згідно з яким визначено, що в’їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб Правилами перетинання державного кордону громадянами України, надаю згоду на в’їзд на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях мого (моєї) малолітнього (малолітньої) / неповнолітнього (неповнолітньої) сина (доньки) _________________________________________(ПІБ), _______________ року народження, який (яка) проживає за адресою: Україна, ______ область, місто (село/селище)______, вулиця_____, будинок ____, до досягнення ним (нею) 16-річного віку у супроводі ___________________________________________(ПІБ), _____________ року народження, на яку я покладаю відповідальність за життя і здоров’я мого (моєї) малолітнього (малолітньої) / неповнолітнього (неповнолітньої) сина (доньки) під час його (її) перебування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей).
Дата                                                                                                              Підпис

Перетин лінії зіткнення у бік тимчасово непідконтрольних територій (тимчасово окупованих територій (ТОТ)) можливий без довіреності одного з батьків за визначених умов, а саме:

 • другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
 • у паспорті громадянина України для виїзду за кордон є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;
 • один із батьків помер (при собі необхідно мати свідоцтво про смерть);
 • один із батьків позбавлений батьківських прав (при собі необхідно мати відповідне рішення суду);
 • один із батьків визнаний безвісно відсутнім (при собі необхідно мати відповідне рішення суду);
 • один із батьків визнаний недієздатним (при собі необхідно мати відповідне рішення суду);
 • є рішення суду про надання дозволу на виїзд без згоди та супроводу другого з батьків (при собі необхідно мати відповідне рішення суду);
 • є виписка з реєстру, яка підтверджує статус матері-одиначки (видається у РАЦСі на підконтрольній території в день звернення);
 • є довідка, видана органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці;
 • є свідоцтво про народження дитини, видане компетентним органом іноземної держави і яке не містить відомостей про батька дитини (легалізоване або засвідчене апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України).

За довідкою державної виконавчої служби про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, можна перетинати лінію без згоди другого з батьків.

Довідка отримується у виконавчій службі за місцем виконання такого рішення протягом 10 днів.

Важливо! Останний пункт передбачений Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів”.