Встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території без документів — чи можливо це на практиці?

Необхідні документи для спрощеної процедури встановлення факту смерті на тимчасово окупованих територіях (далі — ТОТ) — це, насамперед, оригінал свідоцтва про смерть, виданий окупаційною владою, а також медична довідка про смерть. За звичайної процедури ці документи подаються до суду разом із заявою про встановлення факту смерті на ТОТ, відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК).

Проте що робити, якщо такі документи не було оформлено через відсутність будь-яких органів влади? Або документи було оформлено окупаційною владою, але через ведення воєнних дій та відсутність транспортного сполучення з окупованими територіями їх неможливо передати на підконтрольну територію України?

07.08.2022 року набрали чинності зміни до Цивільного процесуального кодексу України, зокрема до статті 317, якими спрощується встановлення юридичного факту народження або смерті на ТОТ, а також на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан. Ми вже описували детально в наших статтях, що змінилося у спрощеному порядку встановлення фактів народження та смерті на ТОТ.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих територіях” розширено перелік територій, щодо яких поширює свою дію стаття 317 ЦПК. На даний час до них відносяться території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окуповані території України, визначені такими відповідно до Законодавства.

Враховуючи, що Указом Президента України воєнний стан встановлено із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на території України (на момент виходу статті — продовжено до 21 листопада 2022 року), тому даний спрощений порядок розповсюджується на встановлення юридичних фактів, що відбулись на всій території України (як мінімум — до закінчення воєнного стану). Але в основному цей спосіб буде стосуватися зони воєнних дій та ТОТ, оскільки на таких територіях не функціонують відповідні органи, які можуть зафіксувати факт смерті.

Чому це важливо? Через судову практику, що з’явилася після початку повномасштабної війни. Про неї трохи нижче.

Відповідно до статті 46 ЦК, існує декілька варіантів, за якими особа може бути визнана померлою. Вони відрізняються обстановкою:

1. Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, — протягом шести місяців, а за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру — протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

3. Фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це. Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті.

Як ми бачимо, в цій ситуації нас стосується насамперед друга частина (так як зараз відбуваються воєнні дії) — необхідний строк “відсутності” особи — не менше шести місяців. Зазвичай, для цього звертаються до поліції із заявою про зникнення людини та оголошення її у розшук, отримують від поліції витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань по факту зникнення людини, а потім — звертаються до суду.

Якщо у вас недостатньо документів або вони взагалі відсутні, то ви повинні встановлювати смерть особи не у спрощеному (стаття 317 ЦПК), а в загальному порядку (стаття 315 ЦПК). Це означає більш довгу процедуру розгляду та очікування не менш ніж 6 місяців.

Загальні вимоги до змісту заяви, підсудності та правила розгляду містяться у Главі 4 Розділу IV ЦПК.

Відповідно до статті 315 ЦПК, Суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в тому числі факту смерті  особи в певний час у разі неможливості реєстрації  РАЦС факту смерті або коли особа, пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-315.htm

Як оформити свідоцтво про смерть – покроковий алгоритм дій

Крок 1. Підготуйте заяву та зверніться до суду 

Важливо! Відповідно до статті 305 ЦПКУкраїни, заява подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна

Документи, які потрібно подати до суду:

 • Заява про встановлення факту смерті (дана заява не є шаблонною, потребує написання під кожну конкретну ситуацію);
 • Копії доказів, які підтверджують факт смерті (медичні довідки та / або свідоцтво про смерть, видане органами на ТОТ або їх копії (за наявності)
 • Копії паспорта та РНОКПП заявника.
 • Копії паспорта / паспортів батьків.
 • Копія свідоцтва про шлюб (за наявності)
 • Копії документів, які підтверджують родинні зв’язки заявника з дитиною (якщо батьківство заявника не зазначено у бумагах, виданих незаконними органами)
 • Інші докази факту смерті або дані осіб, що можуть бути опитані як свідки за наявності (фото, пояснення свідків, інші документи)

Зверніть увагу! Раніше до суду потрібно було подавати письмову відмову органів РАЦС у здійсненні реєстрації смерті. Тепер таку відмову подавати не обов’язково. Стосовно цього було роз’яснення Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду України (лист від 22.04.2021 № 985/0/208-21).

Доказами можуть бути різні речі або дані, наприклад:

 • один з оригіналів документів, виданих на ТОТ (свідоцтво про смерть, медична довідка про смерть) та їх копії;
 • свідки (родичі, сусіди, знайомі, представники міжнародних організацій), що можуть підтвердити ті обставини, на які ви посилаєтесь (особисто, письмово або за допомогою відеозв’язку);
 • фото та відео матеріали з кладовища;
 • довідки з військомату або від командира військової частини (у випадку загибелі військовослужбовців);
 • заяви до правоохоронних органів про зникнення особи, в тому числі в обставинах, що загрожували їй смертю.

Хто може звернутися для встановлення такого факту?

Будь-яка заінтересована особо (якщо встановлення факту смерті особи впливає на її права, обов’язки чи законні інтереси і вона може це довести).

Важливо! Вам потрібно навести у заяві, для чого саме ви подаєте заяву про встановлення факту смерті.

Усі документи подаються в суд у двох примірниках (один для суду, один для РАЦСу). Якщо ви подаєте документи до суду особисто, підготуйте третий примірник заяви: на ньому в канцелярії вам проставлять відмітку про прийняття документів.

Ви також можете надіслати документи до суду через Укрпошту рекомендованим листом з описом вкладення (два примірники документів та всіх копій документів у одному конверті). Також, за наявності цифрового підпису, можна подати документи через Електронний суд.

Важливо! Копії документів, оригінали яких у Вас є, треба завірити — на кожній копії проставляється дата, підпис заявника, ініціали та запис «згідно з оригіналом».

Чи треба сплачувати судовий збір?

Немає однозначної відповіді.

Змінами до п. 21 ст. 5 Закону України “Про судовий збір” передбачено звільнення від сплати судового збору заявників “у справах за заявами про встановлення факту народження або смерті, поданих у зв’язку із воєнним станом, надзвичайним станом, збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру”. У випадку статті 46 ЦК ви звертаєтеся із заявою про визнання особи померлою, хоч це й пов’язано зі збройним конфліктом. Тож суд може вважати, що на такі вимоги звільнення від сплати судового збору не розповсюджується.

Радимо при зверненні до суду просити звільнити вас від сплати судового збору. У випадку, якщо суд вважатиме, що судовий збір потрібно заплатити, він видасть вам відповідний документ (Ухвалу про залишення справи без руху)  із роз’ясненням — що зроблено неправильно і потребує виправлення та встановить строк на виправлення.

Як довго суд буде розглядати справу про встановлення факту смерті? 

В даному випадку строки загальні — протягом 60 днів (але в залежності від завантаженості суду може бути довше). Також враховуйте, що повинно пройти не менше 6 місяців з дня зникнення особи.

Рішення набуває законної сили через 30 днів після проголошення.

Крок 2. Отримайте рішення суду

Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після його ухвалення, але набуває законної сили через 30 днів.

Крок 3. Зверніться до РАЦСу з рішенням суду та отримайте свідоцтво про смерть

Додатково хочемо звернути Вашу увагу на судову практику.

Юристи нашої організації проаналізували судову практику, що склалася стосовно встановлення фактів смерті після початку повномасштабної війни.

Через окупацію значних територій та неможливість оформити або передати через лінію фронту документи про смерть, до судів почала надходити велика кількість звернень щодо встановлення факту смерті у спрощеному порядку за відсутності тих документів, що зазвичай вимагаються. При цьому не треба чекати 6 місяців з моменту зникнення особи, а рішення розглядається та вступає в силу невідкладно. Ці випадки стосуються як встановлення факту смерті військовослужбовців на полі бою, так і мирного населення.

Загалом, практика таких звернень наразі позитивна. Пошук в реєстрі судових рішень за ключовими фразами «317 цпк», «відсутні», «встановлення факту смерті», період надходження документів з 01.03.2022 року по 16.09.2022 року видає 751 рішення суду першої інстанції та 2 рішення апеляційної інстанції (з яких одне не має відношення до вказаного періоду). З них у 236 справах заяву задоволено, в 10 справах — відмовлено у задоволенні, щодо інших — справи перебувають в стані розгляду, виявлено недоліки та наданий строк на виправлення, повернуто заяву або статус корректно не визначено.

У вказаних справах заявники використовували докази, що подібні переліченим нами вище.

Наприклад, задовольняючи заяву у рішенні по справі N 566/464/22, суд зазначає, що:


Згідно з письмовими поясненнями ОСОБА_3 (свідок) від 28.07.2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 її бабуся ОСОБА_4 померла….. 23.03.2022 у вечорі вона її бачила живою, вона відмовилась спускатися у підвал, а в ранці приблизно о 07.00 годині вона знайшла її мертвою. ОСОБА_3 про факт смерті ОСОБА_4 достовірно відомо ОСОБА_10, який є її сусідом та проживає за адресою: АДРЕСА_5. На даний час вся територія м. Сєвєродонецька є повністю окупованою військами РФ. На даний час вона перебуває за межами України у Королівстві Норвегія як біженка.


Зважаючи на те, що заявник не може отримати від закладу охорони здоров’я або судово-медичної установи, що створені за законодавством України, оскільки факт смерті відбувся на тимчасово окупованій території України на якій на даний час ведуться військові дії, суд приходить до висновку про необхідність задоволення заяви ОСОБА_1 про встановлення факту смерті у судовому порядку.

або у рішенні по справі N 306/1032/22:


Оскільки екстрена медична допомога у м. Маріуполь не надавалася, її донька ОСОБА_3 звернулася до представників Міжнародної організації Червного Хреста, які констатували смерть ОСОБА_2. Доставити в морг ОСОБА_2 було неможливо, а тому факт смерті підтвердили тільки представники Міжнародної організації Червного Хреста, донька ОСОБА_3 та син ОСОБА_5.


В заяві заявник посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер її чоловік ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтвердили представники Міжнародної організації Червого Хреста та донька заявника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3.


Факт смерті ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 також підтверджують договір-замовлення на організацію та проведення поховання від 07.03.2022 року та договір-замовлення на організацію та проведення поховання від 08.03.2022 року, виданих ФОП ОСОБА_7 (похоронне бюро «Скорбота») за заявою ОСОБА_5 (сина померлого) для організації та проведення поховання, облаштування місця поховання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

або у рішенні по справі N 566/464/22:

Судом встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, помер ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Мелітополь Запорізької області, що підтверджується сповіщенням про смерть (загибель) N 249 від 21 березня 2022 року, витягом з наказу командира військової частини НОМЕР_2 м. Мукачево N 70 від 21 березня 2022 року, витягом із послужного списку N 1490 від 23 березня 2022 року.


На підставі вище викладеного, враховуючи те, що заявник не має можливості надати документи, необхідні для проведення державної реєстрації смерті чоловіка, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість вимог ОСОБА_1, щодо встановлення факту смерті її чоловіка ОСОБА_2, оскільки реєстрація смерті неможлива без відповідного рішення суду, а тому заявлені нею вимоги, підлягають задоволенню у повному обсязі.

Тобто для встановлення факту смерті на ТОТ при наявності вищевказаних документів або інших доказів ви теоретично можете звернутися до суду у спрощеному порядку за статтею 317 ЦПК, використовуючи алгоритм дій та зразок заяви, що міститься в нашій статті, яка публікувалася раніше. У зразку заяви до суду необхідно видалити зайву інформацію стосовно документів, виданих окупаційною владою та додати ті докази, які наявні в вашому випадку.

Але треба враховувати, що дана судова практика лише починає формуватися, тож не можна гарантувати, що інший суд в іншій справі не відмовить вам у встановленні такого факту. Як приклад можна навести позицію судів у рішеннях по справах: N 501/1759/22 (стосовно підтвердження показаннями свідків); N 213/1690/22 (стосовно рукописної довідки з військової частини — в даному рішенні суд також роз’яснює можливість оголошення особи померлою за процедурою, що була описана на початку статті);

N 213/1831/22 (рукописний акт про смерть, складений місцевими жителями села). В перелічених рішеннях суд відмовив у встановленні факту смерті на ТОТ.

Тож, якщо ви сумніваєтесь, можна використовувати більш сталу процедуру, викладену в цій статті.

Якщо у вас залишилися запитання, звертайтеся за консультацією на нашу Гарячу лінію 0800309110 (дзвінки безкоштовні). Консультацію юристів ви можете отримати відразу на Гарячій лінії або написавши на онлайн-приймальню юристів.

Станом на сьогодні оформлення свідоцтва про смерть на ТОТ, можливе лише в судовому порядку. Проте ми сподіваємось на запровадження адміністративної процедури в майбутньому. Адміністративна процедура буде передбачати можливість звернення відразу до РАЦСу для отримання свідоцтва про смерть українського зразка без необхідності звернення до суду.

Точно сказати, коли можна очікувати таку адміністративну процедуру, неможливо. Зараз законопроект знаходиться лише на стадії погодження Міністерства юстиції, Міністерства реінтеграції та інших зацікавлених сторін.