Як виправити помилку в свідоцтві про народження?

Ви часто питаєте, як виправити помилку у свідоцтві про народження.

Вашій увазі – алгоритм, як це зробити.

Внесення будь-яких змін до актових записів цивільного стану (в тому числі й до свідоцтва про народження) регулюється  Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Куди звертатися?

Для того, щоб виправити помилку в актових записах цивільного стану треба звернутися до РАЦСу за місцем проживання з заявою (Додаток 1). Внутрішньо переміщені особи (а також жителі непідконтрольної території) вправі звернутися з такою заявою до будь-якого РАЦСУ на їх вибір (п.2.1). РАЦС не вправі відмовити у прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.

Ким подається заява?

Відповідно до п. 2.5., заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається:

 • особою, щодо якої складено актовий запис;
 • одним із батьків неповнолітнього (малолітнього);
 • піклувальником неповнолітнього та опікуном малолітнього;
 • опікуном недієздатної особи;
 • спадкоємцем померлого;
 • представником органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.

Також, у випадку якщо заява про визнання батьківства, яка є підставою для внесення змін до свідоцтва, не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови засвідчення справжності підпису нотаріально. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

Які документи потрібні?

До заяви потрібно додати (п.2.7):

 • свідоцтва у якому зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
 • інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті (п.2.6).

Це можуть бути наступні документи:

 • повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
 • копії відповідних актових записів цивільного стану, на підставі яких вирішується питання щодо необхідності внесення змін або відмови в цьому;
 • паспорти батьків або самої особи, щодо даних якої треба внести зміни.

Якщо актовий запис про народження знаходиться у архіві іншого РАЦСу – орган, куди особа звертається, повинен самостійно витребувати потрібні дані. Якщо той РАЦС – на окупованій території, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується відповідними свідоцтвами, витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки.

Якщо зміни, які треба внести пов’язані з визнанням батьківства, РАЦС у триденний строк надсилає відповідний запит щодо підтвердження відповідності даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису. Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та отримане підтвердження додаються до заяви (п.2.8.).

Зміни до втраченого свідоцтва можуть вноситися тільки після його поновлення (п.2.9.).

Розгляд

На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки РАЦС складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису  цивільного стану (і до свідоцтва) або про відмову в цьому. У разі відмови у внесенні змін у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку (2.12.).

Варто окремо зазначити, що заяви батьків про зміну імені, прізвища дитини у зв’язку з тим, що при державній реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або власне ім’я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються не пізніше одного року з дня народження (п.2.10.). Заяви про виправлення власного імені дитини у зв’язку з тим, що вона фактично носить ім’я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, приймаються до досягнення нею 14-річного віку (п.2.10.).

У п.2.13.-2.14. подано перелік підстав для внесення змін до актового запису цивільного стану (в тому числі і до свідоцтва про народження). Серед них: рішення суду про визнання батьківства, заява матері, яка не перебуває у шлюбі, рішення органу опіки та піклування, тощо).

Строки розгляду

Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану (відповідно і до свідоцтва про народження) розглядається у тримісячний строк з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці (1.10.)

Внесення змін, а також надсилання свідоцтв про народження згідно з матеріалами, отриманими від інших РАЦСів проводяться в десятиденний строк (1.11.).

Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику видається нове свідоцтво. На свідоцтві проставляється штамп «Повторно». Свідоцтво, подане заявником для внесення змін, анулюється та знищується у встановленому порядку (2.22.).