Усі громадяни України є рівні у своїх правах. Так чи ні?

Гідність держави зрештою залежить від гідності особистостей, які її створюють

(c) Джон Стюарт Мілль

 

Міністру внутрішніх справ України

Авакову Арсену Борисовичу 

вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601, Україна

 

 

Шановний пане Арсене Борисовичу!

 

Дозвольте нагадати Вам текст Присяги працівника органів внутрішніх справ України «Я…вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складаю Присягу і урочисто клянуся …суворо дотримуватися …Конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником…Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов’язок …постійно вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень культури….
…Якщо ж я порушу цю Присягу, то хай мене покарають за всією суворістю закону…». (Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України: Кабінет Міністрів України; Постанова від 28.12.1991 р. № 382 — витяг).

Красиво звучить, чи не так? А ще дуже красиво звучали Ваші слова 13.03.2015 року – «…Мне нужна поддержка в реформах! Всего общества. Каждого из Вас. Поддержка новым шагам и изменениям. Поддержка в преодолении сопротивления старой системы…». Нам дуже сподобалось. А ще особисто нам надзвичайно імпонує те, що люди конкретної справи, а не порожніх балачок не просто вболівають за українських громадян, а й прагнуть кардинально змінити ставлення держави до людини та країни. Проте ми вважаємо, що починати завжди треба з себе. Тому вельмишановний пане Арсене Борисовичу, WTF?!

Вам, як високоінтелектуальній, ерудованій людині відомо, що людське існування та людська гідність нерозривно пов’язані. Не існує нікого, життя якого є більш або менш гідним. Не існує людей першого, другого чи будь-якого іншого сорту. Існує закон, якого зобов’язані дотримуватись всі та кожен.

Ви, як висококваліфікований професіонал своєї справи звичайно ж знаєте, що Загальна декларація прав людини проголошує, що всі люди рівні перед законом без будь-якої різниці (ст. 2). Міжнародний пакт про громадянські та політичні права говорить про природну гідність всіх членів людського суспільства та вважає людську гідність джерелом прав людини («права людини беруть свій початок в природній гідності людської сутності»).

Ви, як державний діяч України просто не можете не пам’ятати, що Конституція України проголошує: «Людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» (ст.3). Ст.21 говорить: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними», а ст. 24 зазначає: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом» (ч. 1). «Кожен має неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей» (ч. 1 ст. 68).

Тому, будь ласка, пане Арсене Борисовичу, проясніть ситуацію, бо ми аж ніяк не можемо знайти відповідної норми в жодному нормативному акті: яким положенням чинного законодавства працівнику органів внутрішніх справ дозволено при виконанні своїх обов’язків викладати фото людини в соціальні мережі із подібними коментарями на своїх особистих сторінках, бо ж процес «затримання» — це ж в межах посадових обов’язків, правда ж? Бо ж якщо не в межах посадових обов’язків, то яким нормативно-правовим актом передбачено наше право затримати будь-кого? Така поведінка співробітника органів внутрішніх справ є допустимою? В Україні встановили нові правила для різних людей? Правову оцінку щодо винуватості в Україні тепер надає «МИРОТВОРЕЦЬ» ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ, МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКА.

аваков

Немає значення хто ця людина, немає значення, які у неї в руках документи, немає значення в чому її підозрюють або обвинувачують, шановний Міністре. В Україні має значення лише норма закону. Стаття 19. Конституції України — Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Вельмишановний пане Арсене Борисовичу!

Ми вимагаємо надання правової оцінки діям Заступника Начальника ГУ МВС України в Херсонській області (який відповідно до даних в соціальних мережах все ще Заступник Начальника ГУ МВС України в Донецькій області) в контексті вищевикладеного щодо розміщення інформації про затриману особу на сторінках соціальних мереж. Ми вимагаємо проведення службового розслідування стосовно Заступника Начальника ГУ МВС України в Херсонській області з приводу відповідності його дій займаній посаді щодо розміщення інформації про затриману особу на сторінках соціальних мереж.  Ми вимагаємо застосування заходів дисциплінарного характеру до Заступника Начальника ГУ МВС України в Херсонській області.

 

Вельмишановна пані Валерія Володимирівна!

Ми інформуємо Вас про порушення прав людини та громадянина та звертаємось із проханням прийняти активну участь в наданні правової оцінки діям співробітника органів внутрішніх справ при виконанні ним своїх службових обов’язків – «затримання для встановлення особи.

Дане звернення розглядайте як подане на підставі звернення громадян в порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року №393/96-ВР.