АТО ТА ЗОНА ПРОВЕДЕННЯ АТО: ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Golden scales of justice, gavel and books on brown background
  1. 1.Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»
  2. Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»
  3. Указ Президента України «Про затвердження військово-адміністративного поділу території України»
  4. Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 № 252-VIII «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування»
  5. Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»
  6. Постанова Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року № 337-VIII «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків«
  7. Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод»»
  8. Рішення Ради Національної Безпеки і Оборони України від 4 листопада 2014 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях»
  9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
  10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 року № 1085 – р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження»