Моя картка змінює країну?

В попередніх статтях щодо змін в порядку отримання пенсійних виплат внутрішньо переміщеними (ВПО) особами ми повідомляли про те, що з 1 липня 2016 р. виплата пенсій, що призначені ВПО, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”

Повідомляємо вам про результати зустрічі представників громадськості із керівниками окремих департаментів публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, яка відбулася 12 липня 2016 року в офісі представника Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Загальна інформація:

Порядок емісії платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, затверджено Постановою Правління Пенсійного Фонду України «Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 08.04.2016  № 7-1. Зокрема, вищезазначена постанова містить:

1)                  зразок бланка електронного пенсійного посвідчення;

2)                   технічний опис електронного пенсійного посвідчення;

3)                  опис інформації, що зберігається в електронному пенсійному посвідченні в електронному вигляді;

4)                  функції роботи з карткою;

5)                  зразок заяви на виготовлення  електронного пенсійного посвідчення.

Виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється на підставі заяви, поданої до територіального органу Пенсійного фонду України (зразок заяви міститься в додатку 3 до Порядку емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням), інформації, отриманої в електронному вигляді відповідно до пункту 9 зазначеного Порядку, та наступних відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, ім’я та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) у разі призначення пенсії по інвалідності — групи, причини інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань);

Необхідно також буде подати дві фотокартки розміром  3 х 2,5 см. При цьому розмір овалу обличчя на фотографії повинен займати не менше 70-80 відсотків від фото.

Суб’єкти інформаційного обміну, які здійснюють облік виготовлення електронних пенсійних посвідчень:

Пенсійний фонд України – здійснює прийом заяв, документів для персоналізації, бере участь на всіх стадіях емісії електронних пенсійних посвідчень;

Ощадбанк – проводить відкриття рахунків, доставку персоналізованих електронних пенсійних посвідчень у відділення банку, їх зберігання, видачу, знищення, активацію;

Персоналізатор електронних пенсійних посвідчень (юридична особа, обрана банком за результатами конкурсних торгів, з якою в установленому порядку укладено договір про персоналізацію електронного пенсійного посвідчення) – здійснює персоналізацію електронних пенсійних посвідчень, передача банку персоналізованих електронних пенсійних посвідчень для подальшої відправки у відповідні відділення, формування та активацію посилених сертифікатів електронних ключів.

Передача інформації, необхідної для виготовлення електронного пенсійного посвідчення суб’єктам інформаційного обміну(банку чи персоналізатору), здійснюється через портал Пенсійного фонду України після підключення банку та персоналізатора електронних пенсійних посвідчень (далі — зовнішні користувачі прикладних сервісів) до інформаційних сервісів на ньому.

Електронне пенсійне посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. У разі, якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, в електронному пенсійному посвідченні (у позиції «Вид пенсії«) зазначаються прізвище, ім’я та по батькові батька (матері) або опікуна чи піклувальника.

Відомості про вид пенсії, групу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність (в тому числі, із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань (по зору, слуху, з ураженням опорно-рухового апарату)), зазначаються в електронному пенсійному посвідченні з урахуванням вимог Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1.

У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється емісія нового ЕПП.

Електронне пенсійне посвідчення видається пенсіонеру особисто у вказаному ним у заяві відділенні банку, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, — батькам, опікуну, піклувальнику (законному представнику) при пред’явленні документів, що дають змогу банку ідентифікувати одержувача пенсій та його законного представника чи піклувальника, опікуна,  а також документів, що підтверджують їх статус(відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо), та додатково, у разі, якщо одержувач пенсії та його законний представник чи піклувальник, є резидентами, — документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Ощадбанк зобов’язаний не пізніше ніж з 1 серпня 2016 р. розпочати за зверненням клієнтів за власний рахунок виготовлення та обмін існуючих платіжних карток на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Обмін вже наявних у пенсіонерів карток Ощадбанку, строк дії яких не закінчився, на електронне пенсійне посвідчення будуть як при закінченні строку дії існуючої картки, так і в будь-який час в межах строку дії такої картки. При цьому такий обмін також буде здійснюватися виключно за зверненням пенсіонерів.

При зверненні одержувача пенсій до відділення банку банк забезпечує його ідентифікацію, укладає з ним відповідний договір на відкриття та обслуговування поточного рахунку (за необхідності), відкриває поточний рахунок та активує банківський платіжний додаток на електронному пенсійному посвідченні (шляхом введення ПІН-коду) та вводить ПІН-код до електронного цифрового підпису. Разом з електронним пенсійним посвідченням видається інструкція про його використання.

Типовий договір на відкриття та обслуговування поточного рахунку також містить положення про відкриття кредитної лінії. У випадку небажання пенсіонера відкривати кредитну лінію, в цій графі варто зазначити «0 грн. 00 коп.».

Перевипуск електронного пенсійного посвідчення здійснюється в порядку, визначеному для виготовлення електронного пенсійного посвідчення. При перевипуску електронного пенсійного посвідчення одержувач пенсії повертає банку попередньо видане електронне пенсійне посвідчення (за наявності), яке знищується банком (шляхом механічного знищення чип-модуля електронного пенсійного посвідчення,, про що банк в електронному вигляді повідомляє Пенсійний фонд України).

Якщо при першому виготовленні або перевипуску картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, Ощадбанк зобов’язаний зробити це за власний рахунок, то у випадку втрати ЕПП, виготовлення дублікатів таких карток здійснюватиметься за рахунок особи, що буде звертатися за таким виготовленням.

Строк дії карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Що розуміється під фізичною ідентифікацією: пенсіонер повинен особисто відвідати відділення Ощадбанку із паспортом, довідкою внутрішньо переміщеної особи та карткою, яка одночасно є пенсійним посвідченням. У відділенні необхідно буде, із використанням картки та терміналу, ввести персональний ідентифікаційний номер (ПІН-код) — набір цифр або букв і цифр, відомий лише користувачу електронного платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації та автентифікації під час здійснення операцій із використанням електронного платіжного засобу).

Така ідентифікація здійснюватиметься перші 2 рази кожні шість місяців, у подальшому – кожні 12 місяців. Після завершення строку дії картки вона перевипускається за рахунок публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

У разі,  якщо проходження чергової фізичної ідентифікації одержувача пенсії не відбулося, банк блокує електронне пенсійне посвідчення до її проведення, зупиняє видаткові операції за поточним рахунком до моменту звернення клієнта та повідомляє Міністерство фінансів України та Пенсійний фонд України.

Емісія електронних пенсійних посвідчень здійснюється на базі міжнародних платіжних систем та/або внутрішньодержавної національної платіжної системи.  Електронне пенсійне посвідчення використовується як платіжна картка до закінчення строку її дії, в тому числі у разі закінчення строку призначення пенсії.

Чи потрібно буде змінювати ЕПП при зміні адміністративно-територіальної одиниці місця проживання: Ні. Оскільки електронне пенсійне посвідчення видається пенсіонеру особисто у вказаному ним у заяві відділенні банку – то і змінювати його при зміні місця проживання непотрібно.

Щодо можливості використання послуг Web-банкінгу (сучасного програмного комплексу, що дає змогу контролювати стан свого рахунку та здійснювати банківські операції(оплата житлово-комунальних послуг, купівля квитків на транспорт) без відвідування установи банку в режимі 24/7, з будь-якої точки світу, де є доступ до мережі Internet): на сьогодні використання такої послуги за електронним пенсійним посвідченням не передбачена.

Щодо маломобільних осіб та осіб, що мають фізичні вади, які унеможливлюють особисте звернення до відділень Ощадбанку для отримання картки або проходження процедури фізичної ідентифікації: на сьогоднішній день передбачене виключно особисте звернення особи до відділення Ощадбанку. У випадках встановлення над особою опіки, таке звернення може здійснити опікун, визначений у рішенні суду. Звернення за довіреністю на сьогоднішній день не передбачене. Публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний Банк» звернулося до Національного банку України із відповідним запитом, щодо можливості використання процедури «виїзного обслуговування». Представники Ощадбанку запевнили, що у випадку позитивної відповіді, буде розроблено відповідний порядок і така послуга буде надаватися клієнтам.

Щодо можливості розрахунку карткою за допомогою платіжних терміналів інших банків: жодних обмежень не встановлено.

Щодо зняття готівки з банкоматів інших банків На даний момент банківські картки, що видаються переселенцям обслуговуються за тарифним пакетом «Східний» (з 20.07 назва тарифу “Єдина країна” — ті самі умови, прости інша назва). Згідно з цим Тарифним пакетом, зняття грошей можливе тільки з банкоматів публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України

Щодо можливості отримання пенсій за допомогою відділень державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»:  виплата (продовження виплати) пенсій, що призначені внутрішньо переміщеним особам, здійснюється виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”. Також такі виплати можуть здійснюватися за бажанням особи з доставкою додому, з компенсацією витрат за надання таких послуг. При цьому, як запевнили нас представники «Ощадбанку» — клієнт банку не повинен сплачувати ніяких грошей за доставку грошових коштів представниками пошти. Компенсація витрат із доставки здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду України, передбачених тристороннім договором, укладеним між публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України”, Українським державним підприємством поштового зв’язку “Укрпошта” та Пенсійним фондом України.

Також представники «Ощадбанку» зазначили про наступне:

1) планується відкриття додаткових відділень в Луганській та Донецькій областях(у приміщеннях установ поштового зв’язку та територіальних управлінь пенсійного фонду)  після узгодження відповідного питання з Національним банком України;

2) уже створено мобільні відділення Ощадбанку в Донецькій та Луганській області для тих населених пунктів, де вони відсутні (по-одному в кожній області).

З питань обслуговування клієнтів в установах Ощадбанку, а також в разі виникнення будь-яких питань, зауважень, скарг чи пропозицій, Ви можете звернутися до контакт-центру Ощадбанку: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України).

Також можете надіслати скаргу чи пропозицію за допомогою засобів електронного поштового зв’язку на e-mail: [email protected]. В темі листа зазначайте «Обслуговування внутрішньо переміщених осіб».