Жителі Криму не мають бути обмежені в праві отримувати українську пенсію – офіційне звернення

До Міністерства соціальної політики України

01601, м. Київ

вул. Еспланадна, 8/10

До Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

03186, м. Київ,

Чоколівський бульвар,13

 

ЗВЕРНЕННЯ

 

Ми, представники Коаліції організацій, що опікуються питаннями захисту прав постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, висловлюємо вам свою повагу та звертаємося до вас з приводу відмови органів Пенсійного фонду України у виплаті пенсій громадянам України – жителям тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополь. 

Наразі до організацій Коаліції надходять звернення від громадян України, які до 24 лютого 2022 року проживали на тимчасово окупованій території АР Крим чи місті Севастополі або мали зареєстроване місце проживання на зазначених територіях. При зверненні до органів ПФУ вони отримують відмову щодо виплати пенсії у зв’язку із неможливістю призначити виплату пенсії в порядку, визначеним постановою Кабінету Міністрів України № 234 від 2 липня 2014 року, яка передбачає необхідність витребування пенсійної справи в компетентних органів Російської Федерації. Як додаткову підставу неможливості проведення виплат Пенсійний фонд України вказує на відсутність повноваження отримати необхідні для поновлення виплати пенсії документи в період дії правового режиму воєнного стану. 

Ми вважаємо, що практика таких відмов є незаконною, такою, що порушує права громадян України — мешканців тимчасово окупованої території Криму — і мусить бути змінена невідкладно з наступних причин:

 

По-перше, подібне обмеження права на пенсію на підставі зареєстрованого місця проживання є дискримінаційним та суперечить закону. Так, стаття 46 Конституції України гарантує громадянам право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі втрати працездатності, а також у старості. Крім того, статтею 41 Конституції України встановлено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Статтею 24 Конституції України встановлено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного  та  соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Згідно 92 Конституції України, основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно законами України.

Пунктом 14-4 Розділу XV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», визначено, що громадяни України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і не отримали громадянства Російської Федерації та не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення РФ, мають право на отримання виплат згідно з цим законом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини 3 статті 4 Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка визначає складові законодавства про пенсійне забезпечення в Україні, виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються: види пенсійного забезпечення;  умови участі в пенсійній системі чи її рівнях; пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на отримання  пенсійних  виплат; джерела формування  коштів,  що  спрямовуються  на пенсійне забезпечення; умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного забезпечення.

Статтею 5 Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що даний акт регулює відносини, які виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону. Виключно цим Законом, зокрема, визначаються порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням; порядок використання коштів Пенсійного фонду та накопичувальної системи пенсійного страхування.

 

По-друге, існуючий порядок виплати пенсії кримчанам є неможливим в реалізації у зв’язку із повномасштабною збройною агресією РФ проти України. Пунктом 14-4 Розділу XV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», визначено, що громадяни України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і не отримали громадянства Російської Федерації та не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення РФ, мають право на отримання виплат згідно з цим законом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

В той же час, згідно п. 4 Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 234 від 2 липня 2014 року, територіальний орган Пенсійного фонду України на підставі поданих документів надсилає запит щодо витребування пенсійної справи до органів Російської Федерації. Також, згідно пп. 6 п. 2.1. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25.11.2005 року, для призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території АР Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації подається, зокрема документ уповноваженого органу РФ про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території АР Крим та м. Севастополя.

Окрім того, що сама вимога витребування пенсійної справи від уповноважених органів Російської Федерації є незаконною, оскільки встановлює для громадян України,  що проживають на території Криму додаткову, не передбачену законами України вимогу для отримання пенсії, наразі у зв’язку із повномаштабним вторгненням збройних сил РФ і розірванням дипломатичних зносин з країною-агресором, звернення органів ПФ України до компетентних органів РФ для витребування пенсійної справи є неможливим, що взагалі позбавляє таких осіб можливості отримувати пенсію. Це, в свою чергу, порушує їх право власності та право на соціальний захист, а також позбавляє засобів до існування.

 

По-третє, Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» зазнав змін та більше не містить вказівки на необхідність листування з державою-агресором. 

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» виплата пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У 2021 році, згідно Закону 1618-IX, зазначена стаття зазнала змін, а саме було виключено вимогу про те, що  жителі тимчасово окупованої території можуть отримувати пенсію тільки у випадку, якщо доведуть, що не отримують пенсій та інших соціальних виплат від уповноважених органів РФ.

Цими ж змінами Кабінету Міністрів України було доручено привести у відповідність нормативно-правові акти органів виконавчої влади. Однак, Порядок виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 234 досі містить вказівку на необхідність направлення управліннями Пенсійного фонду України запит до органів РФ щодо витребування пенсійної справи громадян України, які проживають або проживали на тимчасово окупованій території. 

Враховуючи вищевикладене, ми просимо:

1) Невідкладно вжити заходів щодо припинення практики відмов у виплаті пенсії громадянам України, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь внаслідок неможливості витребувати пенсійну справу в компетентних органів Російської Федерації згідно Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 234 від 2 липня 2014 року.

2) Розробити та внести на розгляд Кабінету  Міністрів України проєкт нового порядку призначення пенсії згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для мешканців тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополь, який би не містив вимоги витребування пенсійної справи в компетентних органів Російської Федерації як умову для призначення пенсії громадянам України, які мають зареєстроване місце проживання на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

3) Ініціювати внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме виключити положення, яким визначено, що громадяни України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і не отримали громадянства Російської Федерації та не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення РФ, мають право на отримання виплат згідно з цим законом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

12 серпня 2022 року

Кримська правозахисна група

Центр прав людини ZMINA

Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”

БО БФ “Стабілізейшен суппорт сервісез”

ГО “Донбас СОС”

ГО “КримСОС”

БО «БФ Восток SOS»