Що несе переселенцям прийняття нового порядку надання тимчасового житла?

26 червня 2019 року Постановою Кабміну №582 було затверджено новий Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання ВПО та новий Порядок надання ВПО такого житла

Важливою рисою української системи надання тимчасового житла завжди було те, що часто таке «надання» закінчувалося на етапі постановки потребуючих на облік. Довести наявність такої потреби було не надто складно, однак мало хто з поставлених на облік-таки отримували тимчасове житло.

На відміну від попередніх, які були загальними, ці Порядки стосуються конкретно ВПО. Багато питань, які раніше врегульовувалися на рівні місцевих органів влади, тепер врегульовано постановою Кабміну. Порядки містять три основні нововведення.

Перше нововведення – скасовується вимога недостатності доходу для купівлі житла переселенцями. Тепер єдиною вимогою є відсутність у особи придатного для життя житла на контрольованій території. Якщо житло на непідконтрольній території, або ж на підконтрольній, але зруйноване війною, то особа має право на тимчасове житло.

Друге нововведення – створення житлових комісій при місцевих органах влади, які і займатимуться розподілом тимчасового житла.

Третє нововведення – запровадження системи балів за рівнем вразливості особи. Чим більше балів у особи – тим більше шансів на отримання тимчасового житла. Два останні нововведення мають на меті підвищити прозорість розподілу житла та належним чином визначати того, хто найбільше його потребує.

Починаючи з 2017 року бальна система застосовувалася як пілотний проект у ряді прифронтових міст. Застосування було успішним – не було жодного оскарження рішень, прийнятих за такою системою. Тепер така система буде діяти по всій країні.

Як це все працюватиме – читайте далі
Одразу треба зазначити, що, аби особі надали житло, вона повинна бути на обліку в конкретному місцевому органі владі (міській раді, райдержадміністрації і т.д.) (далі – орган) в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб протягом року. Тобто, змінивши місце проживання у довідці ВПО, особа має прожити на новому місті рік, аби отримати тимчасове житло (п.1 Порядку). Ця норма автоматично перешкоджає отриманню тимчасового житла тими, хто був змушений часто переїжджати.
Також перебування на обліку для отримання житла для ВПО не впливає на перебування особи на інших житлових обліках (як-от соціальний квартирний облік) (п.4).

Як стати на облік ВПО для отримання тимчасового житла?

  1. Треба звернутися із заявою (за формою згідно з Додатком 1 з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї) до ЦНАПу (або в орган місцевого самоврядування, або в військово-цивільну адміністрацію) за місцем обліку ВПО. Взяття на облік може здійснюватися і за довіреністю.

До заяви треба додати наступні документи:
— копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
(У разі подання заяви уповноваженим представником ВПО пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності);
— копія довідки ВПО та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);
акт обстеження технічного стану житла (при наявності зруйнованого житла);
— копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
— довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;
копія ІПН;
— копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні житла (п.8).

2. Комісія (створена місцевим органом влади) має розглянути таке звернення. Засідання Комісії має проводитися не рідше одного разу на місяць. На засіданні комісії мають право бути присутніми особи та члени їх сімей, щодо яких вирішується питання про взяття на облік, розподіл житлових приміщень. За результатами розгляду звернення Комісія приймає рішення про взяття або про відмову у взятті на облік.

3. Підставами для відмови у взятті на облік є:
1) неподання необхідного пакета документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку;
2) подання документів, що містять недостовірні відомості (п.20).
Рішення про відмову у взятті на облік може бути оскаржено в судовому порядку (п.21).

4. Висновок комісії подається протягом 10 днів з дня його затвердження на розгляд уповноваженого органу. Орган має прийняти рішення протягом 10 днів з дня подання висновку комісії (п.18). Протягом 7 днів орган приймає рішення про взяття на облік або відмову та надсилає ВПО поштою повідомлення про це (п.19).

Як безпосередньо отримати житло?

1. У разі надходження до фондів житла придатного для користування внутрішньо переміщеним особам та членами їх сімей, комісія протягом 5 робочих днів з дня надходження такого житла зобов’язана провести засідання з питання надання житла внутрішньо переміщеним особам (п.22). Рішення приймаються простою більшістю за результатами нарахованих балів за бальною системою оцінювання потреби у житлі ВПО, визначеним цим Порядком (п.24).

2. Пріоритетність надання житла визначається за цією системою нарахування балів:
1) пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим показником):
сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми — 27 балів;
сім’ї з двома неповнолітніми дітьми — 26 балів;
сім’ї з однією неповнолітньою дитиною — 25 балів;
сім’ї, у складі яких є вагітні жінки, — 24 бали;
сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність, — 23 бали;
сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку, — 22 бали;
2) загальні критерії (нараховуються за наявності підстав):
сім’ї з дітьми, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) під час проведення АТО/ООС або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час АТО/ООС — 3 бали на сім’ю;
сім’ї осіб, визначених абзацами четвертим — восьмим, шістнадцятим — двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, — 2 бали на сім’ю;
ВПО, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11—14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та члени їх сімей — 1 бал на особу;
наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, — 2 бали на кожну дитину;
— сім’ї з дітьми з інвалідністю — 3 бали на кожну дитину;
— багатодітні сім’ї — 2 бали на сім’ю;
— неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно, — 2 бали сім’ю;
— сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, — 2 бали на сім’ю;
— наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання, — 2 бали на сім’ю;
— особи з інвалідністю I та II групи з числа внутрішньо переміщених осіб — 2 бали на особу;
— сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 і 2 — 2 бали на сім’ю;
— сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла, — 3 бали на сім’ю;
— особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, — 1 бал за одну нагороду;
— сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні тимчасовим житлом від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі, — 2 бали на сім’ю;
— особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб, — 3 бали на особу (п.25).

За рівної кількості балів пріоритет має особа, заява якої була зареєстрована раніше за часом (п.26).
3) Висновок комісії передається на розгляд місцевому органу влади протягом 10 днів з дня його затвердження комісією. Рішення органу про надання або відмову у наданні ВПО житла приймається протягом 10 днів з дня отримання висновку комісії.
На підставі рішення про надання житла органом видається ордер на вселення. Ордер вручається внутрішньо переміщеній особі, на ім’я якої він виданий. Після вселення в житло особа здає ордер балансоутримувачу будинку (приміщення) (п.28-30)

Рішення про надання житла може бути переглянуте до або після видачі ордера в разі виявлення обставин, які не були раніше відомі та могли вплинути на таке рішення (п.31).

Укладення договору про користування тимчасовим житлом та заселення у житло

  1. Договір користування житлом укладається строком на рік (з правом його продовження) після видачі ордера на між органом або уповноваженою ним особою та ВПО, якій надається житло. Ордер і договір користування є підставою для вселення в житлове приміщення і користування таким житловим приміщенням на договірних умовах. Строк проживання розраховується з дати підписання договору (п.34-35). У договорі зазначаються особи, які проживатимуть разом із ВПО. Такі особи набувають рівних із ВПО прав та обов’язків щодо користування житлом (п.37).
  2. Під час вселення/виселення складається акт стану житла та приймання-передачі житла з описом (за наявності майна) житла, твердого інвентарю, меблів та м’якого інвентарю, що здається в наймання, та його обладнання за формою згідно з додатком 3 (п.36). За час користування особа сплачує лише вартість житлово-комунальних послуг (п.40)

Порядок продовження договору

За 14 робочих днів до закінчення строку проживання, визначеного договором користування, попереджає внутрішньо переміщену особу про необхідність звільнення такого житла (п.41). Однак, в разі відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо ВПО не набула іншого місця проживання, не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку договору користування вона подає заяву уповноваженому органу про продовження договору користування на наступний строк (п.42). Комісія зобов’язана розглянути зазначену заяву до закінчення строку дії договору користування та письмово повідомити заявнику про зроблений нею висновок. Орган протягом 2 днів з дня отримання висновку Комісії приймає рішення про продовження договору на рік (п.43).

Важливо! У разі коли ВПО не повідомила про свій намір продовжити дію договору користування в установлені строки та порядку, вона втрачає право на продовження договору користування та зобов’язана звільнити житлове приміщення протягом трьох робочих днів після закінчення строку дії договору користування (п.44).

Дострокове припинення договору та наслідки його порушення
Підставами для прийняття рішення комісією про дострокове припинення надання житла є:
1) отримання в користування ВПО іншого житла;
2) скасування дії довідки ВПО за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
3) подання завідомо недостовірних відомостей, що стали підставою для надання житла;
4) систематичне порушення особою та/або членами її сім’ї правил користування житлом;
5) приведення особою та/або членами її сім’ї житла у непридатний для його використання стан;
6) порушення умов договору користування після застосування до внутрішньо переміщеної особи заходу впливу, визначеного цим же Порядком (Так, відповідно до п.38 ВПО не дозволено приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, використовувати для провадження підприємницької діяльності, здавати у піднаймання або вселяти до нього інших осіб, не зазначених у договорі користування);
7) інші підстави, встановлені законом (п.45).

Якщо особа порушила умови договору, то до ВПО застосовується наступний порядок дій:
1) письмове попередження про порушення умов договору користування;
2) розгляд комісією питання про дострокове припинення надання житла;
3) подання позову до суду про виселення без надання іншого житлового приміщення (п.46).

Лише рішення суду може бути підставою для виселення особи з такого житла (п.47).

Очевидно, що ефективність навіть удосконаленого порядку надання тимчасового житла залежатиме від кількості коштів у місцевих та державному бюджетах. У формулюванні Постанови Кабмін “рекомендує” місцевим органам влади “передбачати у відповідних місцевих бюджетах кошти на формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з урахуванням потреби в наданні такого житла”. Проте навіть при обмежених ресурсах прийняті нововведення — крок уперед до захисту житлових прав найвразливіших категорій ВПО.

Шкода, що їх схвалено лише на шостий рік війни.