Позиція правозахисників щодо деяких положень проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» (р.н. 10399)

На початку січня 2024 року, у Верховній Раді України було зареєстровано урядовий законопроєкт №10399, яким пропонується скасувати безоплатні підготовчі курси із стипендіальним забезпеченням, а також застосувати до вразливих сімей фінансово-майновий критерій для отримання державної цільової підтримки (безкоштовне навчання, підручники, соціальні стипендії тощо).

Зважаючи на складне соціальне та матеріально-побутове становище осіб, які потребують навчання на підготовчих курсах та державної цільової підтримки, правозахисники висловлюють застереження щодо ризиків, пов’язаних з прийняттям законопроєкту.

Адже прийняття законопроєкту без доопрацювання перешкоджатиме реалізації права на освіту та реінтеграції осіб з тимчасового окупованих територій України до освітнього, культурного та громадського простору України; створить умови неефективної державної підтримки у сфері освіти та слугуватиме маркером, що держава робить кроки щодо обмеження та ускладнення становища вразливих категорій осіб; спричинить відтік інтелектуального потенціалу за кордон та поглибить брак кваліфікованих кадрів на ринку праці.

З повним текстом позиції можна ознайомитися нижче