Спрощення процедури встановлення особи та інші зміни Постанови КМУ № 1109

2 листопада в “Урядовому кур’єрі” була оприлюднена Постанова КМУ № 1109 від 1 вересня 2021 року, якою внесено ряд змін до порядку оформлення паспорта громадянина України (далі — Порядок), затвердженого  Постановою КМУ № 302 від 25.03.2015. 

Наведемо основні зміни.

Звертатися для оформлення ID-картки можна незалежно від місця проживання

Віднині у всіх випадках оформлення паспорта громадянина України, в тому числі оформлення паспорта вперше можна звертатися до будь-якого відділення Державної міграційної служби або Центру надання адміністративних послуг. Пункт 20 Порядку викладено у такій редакції:

  • “Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою (далі — заявники) територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, уповноваженому суб’єкту за місцем звернення особи”.

Нагадуємо, що закордонний паспорт також можна оформити незалежно від місця вашого проживання.

Уточнено процедуру встановлення особи

В п.43 Порядку, відповідно до нових змін, зазначається:

  • “за відсутності документів з фотокарткою/відцифрованим образом обличчя особи, отриманих з державних, єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи шляхом опитування свідків, які були зазначені в письмовій заяві заявника. Свідками можуть бути дієздатні один із членів сім’ї особи (у тому числі колишня дружина/чоловік) чи її родич або сусіди (не менше двох), які досягли 14-річного віку та мають документи, що посвідчують особу, які підлягають обов’язковому пред’явленню. Для підтвердження сімейних (родинних) відносин подаються документи, що посвідчують відповідні факти (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження, рішення суду та інші документи). У разі відсутності документів, що підтверджують сімейні (родинні) відносини, такі відомості перевіряються за наявними даними державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій. Для підтвердження зареєстрованого місця проживання сусіди особи подають довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації в установленому законодавством порядку, а в разі її відсутності такі відомості перевіряються за наявними даними відомчої інформаційної системи ДМС (для осіб, яким оформлено документи з використанням засобів Реєстру із внесеною до них інформацією про зареєстроване місце проживання) або за відомостями, внесеними до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи її спеціальний статус. За результатами опитування свідків складається акт встановлення особи за формою, встановленою МВС.” 

Таким чином, для встановлення особи достатньо одного родича, будь-якого ступеня споріднення. Це може бути також колишня дружина або чоловік, або дитина, якщо в неї вже є паспорт. Якщо немає документів, що підтверджують родинні стосунки, наприклад, з далекими родичами, ДМС повинна перевірити інформацію про їх наявність самостійно. Якщо родича або члена сім’ї залучити не вдається, можна запросити сусідів (сусідів потрібно двоє). Це повинні бути сусіди за місцем постійної реєстрації, тобто не за довідкою переселенця.

Треба відмітити, що у ч.10 п.35 Постанови зазначено, що у разі відсутності у особи, яка досягла 18 років та звертається за оформленням паспорта вперше, необхідно подати заяву в довільній формі, в якій зазначається інформація про адресу місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про свідків, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи. У цьому пункті використовується множина. Тому у таких випадках можна очікувати, що відділення міграційної служби можуть і надалі вимагати залучення хоча б двох свідків. 

При цьому, це речення відсутнє у пп.46, 69 Порядку в новій редакції, де визначено перелік документів для подання з метою обміну паспорту або з метою отримання нового після втрати або викрадення. У цих пунктах йдеться лише про необхідність надати додаткові документи з фотокартками:

  • У разі обміну паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, МВС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи, які дають змогу ідентифікувати таку особу.

Довідка ВПО не потрібна

Постановою 1109 з переліку документів, які необхідно подавати для оформлення паспорта (пп.35, 46, 69) прибрано довідку ВПО. Це пов’язано з тим, що необхідність підтверджувати місце проживання для подання документів нарешті зникла. 

Можна подати витяг про державну реєстрацію народження

У новій редакції п.35 Порядку зазначено, що: 

  • “Особа, яка звертається за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку за відсутності свідоцтва про народження, може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження”.

Таким чином, якщо свідоцтво про народження втрачено, оформлювати дублікат не потрібно — витяга повинно вистачити.

Визначено поняття “непридатність паспорта для подальшого використання”

Згідно п.6 Порядку, паспорт підлягає обміну, якщо:

  •  “паспорт/фотокартка має пошкодження (та/або відсутня його/її частина), що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта, виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи/найменувань органу/штампа/печатки, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія)”.

Тому, якщо посадовці вам кажуть, що ваш паспорт треба міняти — перевірте, чи дійсно пошкодження є такими значними. Якщо ні, ви можете їм аргументовано відповісти, що паспорт є цілком придатним до використання, згідно діючого законодавства.

Зверніть увагу: нова постанова (зміни до п.81 порядку) передбачає, що якщо вам довелося обмінювати паспорт у зв’язку з його непридатністю до подальшого використання, вам доведеться проходити процедуру встановлення особи (надати додаткові документи з фотокартками та інформацію про себе, а у випадку необхідності залучити свідків).

Можна отримати РНОКПП одночасно з першим паспортом

До порядку додано п.7-1, в якому визначена можливість при оформленні паспорта одночасно отримати і РНОКПП:

  • “Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання та яка не зареєстрована в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, під час оформлення паспорта вперше може за її бажанням одночасно зареєструватися в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з подальшим відображенням інформації про РНОКПП у паспорті”. 

Крім того, змінами визначено порядок взаємодії при оформленні паспорта між органами ДМС та Державної податкової служби (у п.18-1 та інших передбачено перевірку даних РНОКПП заявника у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків).

У постанові також визначено (пп.35, 46, 69), що замість оригіналу картки, яка містить реєстраційний номер платника податків, можна надати його копію, в тому числі електронну — але лише у тому випадку, якщо орган, де ви подаєте документи, має технічну можливість ці дані перевірити. 

Неотримані паспорти можуть зберігатися в ДМС до трьох років

Згідно норми, яка діяла раніше, заявник мусив забрати паспорт протягом року. Наразі у п.98 Порядку зазначено:

  • “Якщо заявник не отримав паспорт протягом року з дня його оформлення, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС письмово попереджає заявника про знищення паспорта в разі його неотримання протягом двох років з дня його оформлення. У разі неотримання протягом двох років паспорт знищується. За письмовим зверненням заявника строк зберігання паспорта може бути продовжений до трьох років з дня його оформлення.

До осіб, які не здатні пересуватися, працівник ДМС повинен приїхати самостійно

Ця норма існувала і раніше, змінами лише закріплені відмінності від ситуації, коли особа перебуває на тривалому лікуванні у закладі закритого типу. Згідно пп.36, 47, 70 Порядку у новій редакції:

  • “У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи, проходження лікування або за місцем розташування установи/закладу, де особа отримує соціальні послуги”. 

Таким чином, якщо вам треба міняти паспорт, але ваш стан здоров’я є таким, що на сьогодні ви не здатні подавати документи у відділенні Державної міграційної служби, можна надіслати письмову заяву до найближчого відділення з вимогою відвідати Вас на підставі п.36 Порядку. Якщо ви раніше не писали звернень, ми пояснювали тут, як це зробити.

Інші зміни

Внесено зміни у процедуру отримання паспорта громадянина України для осіб, які постійно проживають (або проживали) за кордоном. Такі особи подають для оформлення паспорту громадянина України закордонний паспорт. У новій постанові визначено, що це може бути і документ, строк дії якого закінчився. Крім того, особи, які постійно проживали за кордоном та повернулися на постійне проживання в Україну, подають заяву про зняття з консульського обліку. Новою постановою визначено порядок взаємодії між органами ДМС та МЗС стосовно таких осіб (п.42. 51 та ін.). Між іншим, вказано, що у разі оформлення паспорта особі, яка постійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС проводить перевірку факту оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон (пп.51, 74). Можна очікувати, що це збільшить строк оформлення паспорта громадянина України таким особам.

Крім того, нова постанова надала можливість отримати паспорти також особам, які перебувають у слідчому ізоляторі. Внесено зміни до процедури отримання паспортів особами, які перебувають під вартою або на тривалому лікуванні у закладах закритого типу.

Даний проєкт “Гаряча лінія для населення, яке постраждало від збройної агресії РФ” виконується “Донбас СОС” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст продукції є винятковою відповідальністю організації “Донбас СОС” та не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.