ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН СТОСОВНО ВПО ТА МЕШКАНЦІВ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ РАЙОНІВ

Golden scales of justice, gavel and books on brown background
  1. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 № 37 « Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції»
  2. Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 11.12.2014 № 20 «Про затвердження Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції»
  3. п. 5.6. Наказ Міністерства праці України, Міністрерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України N 58 від 29.07.93 р. «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»
  4. Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.06.2015 № 2.4-17-1004