Закон 646: «підвищення соціальних гарантій» або В очікуванні на нові Порядки Кабміну

Чи правда, що дітям з інвалідністю зараз мають платити більше? Чи має право УПСЗН вимагати від матері-одиначки довідку про працевлаштування? Чи повинна я надавати довідку ЛКК для оформлення допомоги на догляд за бабусею? Чи має право УПСЗН скасувати виплати одинокій матері з посиланням на “новий закон від 2 червня”? 

Ці, та подібні питання надходять на нашу Гарячу лінію протягом останнього місяця. Про який закон йдеться та які зміни він містить?

Дійсно, 26.06.2020 року було опубліковано Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб” №646-ІХ від 02.06.2020. 

Коротко про зміни:

 1. Встановлено поняття “непрацююча працездатна особа” та передбачено додаткові гарантії таким особам на працевлаштування (зокрема, надання одноразової безвідсоткової поворотної допомоги від центру зайнятості).
 2. Анонсовано новий Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
 3. Анонсовано новий Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. 
 4. Збільшено максимальний розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям (з 75% до 100% прожиткового мінімуму на сім’ю), підвищено розмір соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, розширено перелік осіб, які мають право на допомогу при усиновленні дитини. При цьому, частина положень щодо розміру допомоги вступила в силу “заднім числом” з початку року, що означає її перерахунок для одержувачів.
 5. Умови для призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  тепер додатково розповсюджуються і на допомогу на дітей одиноким матерям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 6. Розширено перелік осіб, яким призначається державна соціальна допомога на догляд.
 7. Кабінету Міністрів України на приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до нових положень, у тому числі на створення нових Порядків надання допомоги, надано строк у 6 місяців — до 27 грудня 2020 року.

Тепер розповімо про зміни детальніше:

Зміни до Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

 • У Законі з’явилося посилання на новий Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який має затвердити Кабінет Міністрів України. Слід зазначити, що до цього часу обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги здійснювалося відповідно до Наказу Мінсоцполітики та інших міністерств від 2001 року. На сьогодні цей Наказ продовжує діяти, а у Кабміну є ще 6 місяців на розробку відповідних нормативно-правових актів. Таким чином, підзаконні акти наразі суперечать діючим законам — хоча це навряд чи може когось з нас здивувати.
  Одне нам вже відомо: далі додається, що “до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не включається допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів, а також інші доходи, визначені Кабінетом Міністрів України».
 • У Законі з’явилося поняття непрацююча працездатна особа”. Це “особа працездатного віку з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка за станом здоров’я здатна до активної праці і не працює, не проходить військову службу, не займається підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю, не здобуває освіту за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти”. Такі особи отримали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідні зміни були внесені до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення»).

Якщо раніше наявність у сім’ї працездатних, але не працевлаштованих осіб було підставою для втрати права на допомогу по малозабезпеченості (ст.7 Закону в минулій редакції), зараз ця стаття виключена з Закону. Навпаки, у новій версії передбачено можливість надання державною службою зайнятості непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка бажає провадити підприємницьку діяльність, одноразової безвідсоткової поворотної допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї за рахунок коштів державного бюджету. Порядок надання такої допомоги має визначити Кабінет Міністрів України — протягом 6 місяців  з дня опублікування Закону 646.

 • Якщо раніше розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не мав перевищувати 75% прожиткового мінімуму для сім’ї (за винятком деяких сімей з дітьми), зараз максимальний розмір допомоги може сягати 100 % прожиткового мінімуму для сім’ї. При цьому можливість збільшення виплат на 20 % для осіб, що проживають і працюють (навчаються) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, залишилася.
 • Виключена з закону ст. 7 містила також норму про припинення допомоги у випадку, якщо сім’я подала недостовірні відомості для її отримання. Відповідні положення та можливість проведення обстеження матеріально-побутових умов присутні також у Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому Постановою КМУ № 250 від 24.02.2003, який на даний час залишається чинним. Ця норма знайшла відображення у новій редакції статті 13 Закону наступним чином: “Під час надання державної соціальної допомоги проводиться перевірка майнового стану членів сім’ї в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”. Знову ж таки — закон дає Кабміну 6 місяців на розробку цього Порядку. 
 • Сподіваємося, що відповідні нормативно-правові акти будуть розроблені Кабміном у вказаний строк, та Постанова КМУ № 250 нарешті втратить чинність. Але поки вона діє та створює проблеми для отримувачів соціальних виплат — між іншим, для одиноких матерів (див. нижче).

Важливі зміни також були внесені до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”. 

 • Очікуємо на новий Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який має затвердити Кабінет Міністрів України.
 • У ст. 18-2 з’явилася загадкова норма “Для призначення, виплати та припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям додатково застосовуються умови призначення, виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”. Тобто йдеться про новий Порядок виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям, який наразі відсутний. Проблема полягає в тому, що в чинному Порядку (затвердженому Постановою КМУ № 250 від 24.03.2020) отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям зумовлене фактом офіційного працевлаштування працездатних осіб сім’ї як мінімум протягом 3 місяців до моменту звернення по допомогу (в той час як у Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому Постановою КМУ № 1751 від 27.12.2001 , цього не вимагається). Хоча новий Закон № 646 скасовує вимогу офіційного працевлаштування — норма у Законі “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” відсилає саме до Порядку, визначеного КМУ. (Іншого Порядку в нас для вас немає, вибачте). Через це, до нас вже надходили звернення стосовно відмови у призначенні допомоги на дітей одинокій матері через непрацевлаштування.
 • Подекуди розширений перелік осіб, які мають право на допомогу при усиновленні дитини: зараз можна усиновити не тільки дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, але також дитину, батьки якої надали згоду на її усиновлення (ст.12-1).
 • Нарешті, якщо раніше допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надавалася у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку (або, відповідно, дорівнювала різниці між її існуючими доходами та двома прожитковими мінімумами), зараз цей розмір підвищено. Згідно нового Закону, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (або, якщо дитина має інші доходи, її мають доплатити до цієї суми).

У ст.7 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” розширено перелік осіб, яким призначається державна соціальна допомога на догляд. Відтепер на неї мають право “одинокі особи, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Розмір допомоги таким особам, відповідно до оновленої ст.8 Закону, має становити 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За оформленням допомоги на догляд за особами, які досягли 80-річного віку, необхідно звертатися до УПСЗН (ст.9).

Кабмін також має розробити новий Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Відповідна норма внесена до ст. 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”.

Коли набирають чинності всі ці зміни? 

Закон набрав чинності з 1 липня 2020 року. При цьому Кабмін має привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом протягом 6 місяців з дня опублікування цього Закону (тобто до 26.12.2020).

Але є одне (навіть два) “але”:

 • норма про підвищення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
 • та норма про можливість отримання допомоги на догляд для одиноких осіб, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду 

набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону (тобто з 27 червня), та застосовуються з 1 січня 2020 року.

Таким чином, Ви можете вимагати від УПСЗН, щоб Вам виплатили суму несплаченої згідно цього Закону допомоги починаючи від 1 січня 2020 году. Якщо отримуєте на це своє прохання письмову відповідь — поділіться, будь ласка, з нами.

Й останнє:

 • Чи можуть мені припинити виплати одинокої матері, оскільки я не працюю?
  — Ні, не можуть. Наразі діє Постанова КМУ № 264 від 08.04.2020, згідно якої строк виплати допомоги на дітей одиноким матерям… продовжується на період карантину та на один місяць після дати його відміни і державна соціальна допомога виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — орган соціального захисту населення). Нагадуємо, що карантин на даний час діє до 31 липня 2020 года
 • Тому, якщо Вам припинили виплати державної соціальної допомоги, або якщо відмовляють в оформленні допомоги на догляд за особою старше 80 років, або якщо не хочуть підвищувати розмір виплат на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування — все це є підставою для скарги керівнику УПСЗН, а якщо це не допомагає — до Урядового контактного центру.

Сподіваємося, що всі Порядки Кабміну, які передбачені новим Законом, будуть розроблені якнайшвидше та будуть відповідати конституційним вимогам щодо соціального захисту наших громадян.

________________________

Ця публікація була створена за підтримки Швейцарії. Відповідальність за зміст цієї публікації несе виключно авторській колектив ГО «Донбас СОС». Точка зору автора не обов’язково відображає точку зору донора.