Звернення громадян — як громадянам отримати інформацію від держави

Звернення громадян є важливим інструментом захисту ваших прав. У випадку коли ваші права порушені, не визнаються або у вас просто немає необхідних даних про те, що відбувається — звернення до відповідного органу допоможе отримати таку інформацію або оскаржити відповідне рішення.

Що ж таке звернення громадянина?

Дане питання регулюється Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року:

Якщо коротко, то це один з видів заяв до органів державної влади, місцевого самоврядування, інших органів та посадових осіб відповідно до їх обов’язків та статутної діяльності, щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів або скаргою про їх порушення.

Якими можуть бути звернення громадян?

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, врегулювання  та вдосконалення питань у різних сферах діяльності держави і суспільства.

Заява — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та  інтересів, повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. 

Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Найбільш використовуваними є Заява та Скарга.

Які звернення можна подати?

Усні — подані під час особистого прийому або телефонного дзвінка, через контактні центри,»гарячі лінії» тощо; 

Письмові — звернення надсилаються поштою або передаються громадянином особисто чи через представника Письмове звернення також можна надіслати з використанням мережі Інтернет (електронне звернення). Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. При цьому заповнюється форма звернення на сайті або звернення сканується та направляється як фото або pdf документ;

Індивідуальні чи колективні.

Що має бути зазначено у зверненні?

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • місце проживання громадянина;
 • суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення, оформлене без дотримання вимог, повертається з роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження або пересилається до компетентного органу — якщо ви направили звернення до органу, який не має відношення до вашого питання.

Мовою звернення відповідно є українська або інша мова.

Треба зазначити, що  скарга — це спосіб адміністративного оскарження (на відміну від судового) рішення органу або посадової особи та подається відповідному органу/посадовій особі вищого рівня.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

 Державним органам забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються, але, на жаль — це розповсюджена практика.

Після розгляду звернення вам ОБОВ’ЯЗКОВО повинні надати відповідь за підписом керівника відповідного органу або виконувача його обов’язків. Відповідь на ваше звернення повинна бути надана протягом місяця від дня їх надходження (тобто в разі направлення поштою — з дня отримання органом, а не з дня відправлення). При цьому, відповідь на ті звернення, що не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін відповісти на питання у зверненні неможливо, керівник відповідного органу, встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що письмово повідомляється особі, яка подала звернення. Але загалом — не більше сорока п’яти днів.

Порушення таких строків або відмова у прийнятті звернення, або інше порушення законодавства про звернення громадян тягне за собою адміністративну відповідальністьнакладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На жаль, єдиним органом, який на даний момент може складати протоколи про адміністративне правопорушення в цьому випадку є — Уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (пункт 8-1). Тож у випадку таких порушень вам необхідно звертатися до Омбудсмена або його представників в областях.

Також, законодавством передбачається цивільна та кримінальна відповідальність за таке порушення, але тільки у разі наявності шкоди (матеріальної або моральної) та/або складу іншого — кримінального правопорушення.

Після подання звернення вам необхідно бути впевненим, що воно не “загубиться”, тож:

Відповідно до абзацу 15 пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.:

«На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові.»

Таким чином, при поданні письмового звернення на штампі повинна бути проставлена така інформація:

 1. Найменування організації;
 2. Дата надходження;
 3. Вхідний номер звернення;
 4. На практиці також відповідальним співробітником проставляється підпис.

Наявність такої інформації значно знизить можливість виникнення проблемних ситуацій з «втратою» звернень та простроченням надання на них відповіді.

Враховуючи вищезазначене — якщо у вас не приймають Заяву чи скаргу, відмовляються надавати необхідну інформацію чи іншим чином порушують ваші права, ми радимо наступне:

 1. Зверніться до начальника органу та поясніть ситуацію. Вимагайте, щоб проблемна ситуація була вирішена. Повідомляйте, що у випадку відмови ви будете змушені робити наступні кроки. Якщо проблема не вирішена, рухайтесь далі.
 2. Зверніться з письмовою скаргою на начальника відповідного органу (радимо письмово) — через канцелярію відповідного органу або через відділення пошти листом з описом та повідомленням про вручення або на електронну адресу органу або через Урядовий контактний центр за коротким номером 15-45.
 3. Якщо ваше право було вже порушено відповідним органом — ви можете звернутися до органу/посадової особи вищого рівня із скаргою.
 4. Також радимо звертатися на “гарячі лінії” відповідних органів з повідомленнями про порушення:

— Пенсійний фонд України — 0-800-503-753;

— Державна міграційна служба України —  +3-044-279-98-99 та регіональні номери;

— Міністерство охорони здоров’я України  — 0-800-505-201;

— Державна фіскальна служба України (сервіс «Пульс») — 0800-501-007;

— Операція Об‘єднаних сил — 0-800-50-04-10;

— Урядовий контактний центр — 15-45.

 1. Вимагайте правильної реєстрації вашого звернення — надання вам копії та всіх відміток. У випадку виникнення конфліктів  або відмови у прийнятті звернення — звертайтеся на 15-45 (звернення буде сформоване на підставі ваших слів, через декілька хвилин вам надійде смс із його номером) — таким чином звернення буде гарантовано зареєстровано.
 2. Якщо ви стали свідком такого правопорушення — ви можете звернутися до Омбудсмена або його представників для притягнення винних до відповідальності.
 3. Якщо у вас залишилися до нас запитання — звертайтеся на нашу гарячу лінію 0-800-309-110 для консультації. Не бійтеся відстоювати ваше право на інформацію та хай щастить!