Як розірвати трудові відносини, якщо роботодавець знаходиться на тимчасово непідконтрольній території?

Кожен громадянин України має право на працю, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Проте після переміщення в іншу місцевість у багатьох переселенців виникає питання, як все ж таки розірвати трудові відносини, якщо роботодавець знаходиться на тимчасово непідконтрольній території, з ним немає зв’язку або він не хоче оформлювати звільнення у встановленному чинним законодавством України порядку?

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи у разі неможливості продовження роботи за попереднім місцем проживання для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 Закону, така заява подається до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.

Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.

Відповідно до постанови КМУ від 20.03.2013р. № 198, якою затверджено порядок  реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, внутрішньо переміщені особи пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію. У разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, також пред’являється:

  • заява про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців), або відповідне рішення суду — у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;
  • розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Після виконання зазначених дій, особа має право на реєстрацію в статусі «безробітного» в будь – якому державному центрі зайнятості та внесення відповідного запису про це до трудової книжки.

Крім цього, припинити трудові відносини можна також в судовому порядку.

Також часто виникають питання про те, як все ж таки прийняти на роботу працівника за відсутності трудової книжки?

Згідно пункту 5.6 «Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» за новим місцем роботи у зв’язку з відсутністю доступу до трудової книжки внаслідок надзвичайної ситуації або проведення АТО на території, де знаходиться місце роботи, може бути виданий дублікат трудової книжки. Дублікат видається на підставі заяви працівника і підтвердження у письмовому вигляді інформації з Антитерористичного центру при Службі безпеки України про проведення антитерористичної операції на території населеного пункту, де особа раніше працювала. У разі відновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи переносяться до трудової книжки. При цьому на першій сторінці дубліката робиться напис: «Дублікат анульовано», посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника та дублікат повертається його власнику.

Також нагадуємо, що  чинним законодавством передбачено можливість збереження за працівниками займаної посади на період проведення антитерористичної операції. На підставі п.18 статті 25 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати. Для реалізації зазначеної норми працівнику необхідно направити на юридичну адресу підприємства, нотаріально посвідчену заяву про надання зазначеної відпустки. Обов’язково зберігайте підтверджуючи документи про відправлення листа, до закінчення антитерористичної операції.