Бракованый брак

В последнее время участились обращения с вопросами: «Что делать, если сведения о регистрации брака не внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан»?

Мы предлагаем вам следующий алгоритм действий:

1)            обратиться в отдел регистрации актов гражданского состоянию по зарегистрированному месту жительства, который выведен на территорию, подконтрольную  государственной власти, и получить письменный отказ в регистрации брака и внесения данных в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.  Куда выведены отделы регистрации актов гражданского состояния с неподконтрольной территории узнаем на сайте Департамента гос.регистрации.  

2)            после получения отказа подаём в местный общий суд (по зарегистрированному месту жительства) заявление об установлении факта регистрации брака (скачать шаблон). Наименование суда и адрес выведенного суда из неподконтрольной территории узнаем на сайте «Судова влада України». В заявлении в графе «адреса, телефон» вам нужно указать адрес места регистрации жительства, а также адрес регистрации по месту проживания на подконтрольной территории (в случае, если вы стали на учет  как внутренне перемещенное лицо) или любой адрес по которому вы сможете получать корреспонденцию.

3)            Судебный сбор за подачу заявления в суд составляет 0,2 размера минимальной заработной платы на день подачи заявления (с 01.01.2016 по 30.04.2016 года – 275,60 грн., с 01.05.2016 по 30.11.2016 года – 290,00 грн., с 01.12.2016 по 31.12.2016 года – 310,00 грн.). В суд подается оригинал квитанции об уплате судебного сбора.

Скачать и распечатать шаблон в формате PDF можно по ссылке

Скачать и распечатать шаблон в формате doc можно по ссылке

 

Образец заявления

____________________________________________
(місцевий загальний суд, найменування та поштова адреса)

Заявник-1: ____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________________
____________________________________________
(адреса, контактний телефон)
Заявник-2:____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________
____________________________________________
(адреса, контактний телефон)

Заінтересована особа:  Відділ державної реєстрації актів громадянського стану
____________________________________________

(адреса, контактний телефон)

 

ЗАЯВА

про встановлення факту реєстрації шлюбу

(в порядку статті 257 ЦПК України)

 

«___» ___________ 20 ___ року в __________________________ було укладено шлюб

(назва населеного пункту)

мною______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

«___»  ___________ 20___ року народження, громадянином________________________

(громадянство)

та моєю дружиною__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

«___»  ___________ 20___  року народження, громадянкою________________________

(громадянство)

 

Шлюб зареєстровано ____________________________________________________,

(назва органу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб)

актовий запис №____________

та видане свідоцтво про шлюб від «___»___________ 20___ року, серії _______ № ______

Після реєстрації шлюбу дружині було залишене прізвище ­­____________________

Ця обставина також підтверджується штампами у наших паспортах (додатки №1, №2 до заяви)

У шлюбі народилася дитина _____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Я та моя дружина звернулися до органу державної реєстрації актів цивільного стану для  реєстрації народження дитини, але виявилось, що  відомості про реєстрацію шлюбу не було внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

На даний час__________________________________________________,

(назва органу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб)

де ми зареєстрували шлюб, не здійснює свою діяльність, що підтверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 року №1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення».

Отримати документи, що підтверджують факт реєстрації шлюбу за зразками чинного законодавства України та отримати відповідне свідоцтво немає можливості. У зв’язку з цим, ми змушені  звернутися із цією заявою до суду. Встановлення факту реєстрації шлюбу необхідне для здійснення реєстрації народження нашої дитини.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 256 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту реєстрації шлюбу .

Відповідно до пункту 10 постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»  суди можуть встановити факти реєстрації шлюбу, якщо в органах РАГСу не зберігся відповідний запис чи відмовлено у його відновленні або ж він може бути відновлений лише на підставі рішення суду про встановлення факту реєстрації акту цивільного стану. Із заявами про встановлення факту реєстрації шлюбу може звернутися подружжя або кожен із них. Якщо заяву подано лише одним з подружжя другий з них притягається до участі у справі як заінтересована особа .

 

На підставі вищевикладеного, керуючись положеннями статей 234, 256, 257, 258, 259 ЦПК України,

ПРОСИМО:

1.     Прийняти та розглянути цю заяву в порядку окремого провадження.

2.     Встановити факт реєстрації шлюбу, укладеного

________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

«___»  ___________ 20___ року народження, громадянином________________________

(громадянство)

та ________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

«___»  ___________ 20___  року народження, громадянкою________________________ ,

(громадянство)

який був зареєстрований  «___»_________ ____року  ____________________________________ у м. ____________, актовий запис № ______,

(назва органу Державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб)

з метою подальшої реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану та отримання відповідного свідоцтва про реєстрацію шлюбу.

 

До заяви додаємо:

1.Копію паспорта громадянина України (іншої держави) на ___ арк.;

2.Копію паспорта громадянки України (іншої держави) на ___ арк.;

3.Копію свідоцтва про шлюб (незаконний документ) на ___ арк.;

4. Письмову відмову органу державної реєстрації актів цивільного стану зареєструвати шлюб та внести відомості до Державного реєстру актів цивільного стану громадян на ___ арк.;

5.Оригінал квитанції про сплату судового збору на 1 арк.;

6.Копію цієї заяви та копії всіх доданих до неї документів (для Відділу державної реєстрації актів громадянського стану) на ____ арк.

 

_____________________                   _________________         _______________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника-1 )                         (підпис)                               (дата)

________________________                   _________________         ______________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника-2 )                         (підпис)                                  (дата)

 

Публикация подготовлена в рамках проекта «Обеспечение правовой защиты внутренне перемещённых лиц», который реализуется ОО “ДОНБАСС СОС” совместно с ГО “ПРАВОЗАХИСНА РАДА УКРАЇНИ” при поддержке Европейского союза. Содержание публикации не отображает официальной позиции Европейского Союза.