Як переселенці можуть отримати земельну ділянку безкоштовно?

Конституція України і Земельний кодекс України(далі — “ЗК Украіни”) гарантують кожному громадянину нашої країни право безкоштовно отримати до шести земельних ділянок різного цільового призначення. Причому взяти землю можна в будь-якому регіоні держави незалежно від місця проживання. Звичайно, розпорядники на місцях  видають простим громадянам ділянки вкрай неохоче. Як все-таки реалізувати свої законні права на отримання земельної ділянки?

Згідно ст.121 ЗК Украіни, громадяни України мають право на безкоштовну передачу їм земельних ділянок, із фондів державної та комунальної власності, в таких розмірах:

 • для ведення власного сільського господарства – до 2 га землі,
 • для ведення садівництва – до 0,12 га землі,
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд:
  • в селах – до 0,25 га землі;
  • в селищах – до 0,15 га землі;
  • у містах – до 0,10 га землі;
 • для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 га землі;
 • для будівництва гаражу – до 0,01 га землі;
 • для ведення фермерського господарства (у размірі земельної частки (пая) , визначеної для членів сільгосппідприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство).

Важливо! Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм провадиться один раз по кожному виду використання (ч. 4 ст. 116 ЗКУ ). Це означає, що Ви маєте право отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового призначення (згідно з переліком ст. 121 ЗКУ).

Однак, якщо Ви отримали безоплатно земельну ділянку, наприклад, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у місті у розмірі 0,07 гектара (законодавством закріплено максимально 0,10 гектара), Ви не зможете у майбутньому отримати решту (інші 0,03 гектара).

У разі приватизації ділянки одним із подружжя, наприклад, чоловіком, жінка не втрачає права на безкоштовну приватизацію, але приватизовані ними ділянки вважаються їхньою спільною власністю.

Кожен громадянин, який хоче отримати у власність земельну ділянку, яка ще не перебуває в його користуванні, подає клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою. В цьому випадку місцева рада спочатку дає дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки, далі йдуть — розробка і погодження проекту, а відповідні служби надають свої висновки щодо нього, і лише на підставі погодженого та затвердженого проекту та висновків відбувається реєстрація права власності.

Етапи:

 1. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою.
 2. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 3. Погодження проекту землеустрою.
 4. Реєстрація земельної ділянки в кадастрі (ДЗК).
 5. Затвердження проекту землеустрою.
 6. Реєстрація права власності на земельну ділянку в Укрдержреєстрі.

Дуже важливо також дізнатися про наявність затвердженого Генерального плану населеного пункту, де Ви хочете отримати земельну ділянку; про відповідність цільового призначення земельної ділянки генеральному плану; про наявність розробленого детального плану території або аналіз можливості його розробки; про наявність охоронних зон (ліній електропередач, інженерних мереж, водойм тощо);

Однозначно, отримати земельну ділянку відповідно до ЗК України, право на яку має кожен громадянин України, буде вкрай важко, але це цілком реально. Потрібно готуватися до того, що будь-який місцевий орган влади практично гарантовано надасть відповідь відпискою або відмовою,проте ні в якому разі не можна опускати руки.

Ми рекомендуємо починати процес приватизації з інформаційного запиту (відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації») щодо наявності вільних земельних ділянок в дві інстанції — голові відповідної сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації та начальнику місцевого територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр). Причому відправляйте такий запит рекомендованим листом  з повідомленням про вручення і описом вкладеного.

Як правило, місцеві органи влади дають відписки на такі запити. І варіантів таких відписок безліч(напр. “Ваше прохання про виділення земельної ділянки було розглянуто на сесії місцевої ради, та прийнято рішення поставити Вас на загальну чергу»)“:

 • В такому випадку радимо подати запит з конкретним питанням: чи вільна земельна ділянка, яка розташована… (вказати координати, чи додати витяг з Публічної кадастрової карти і визначити межі потрібної земельної ділянки).
 • Якщо Ви маєте бажання, час і натхнення для звернення до суду, то можете самостійно розшукати земельну ділянку в натурі, на місцевості.. В якості графічних матеріалів, на яких будете зазначати бажане місце розташування земельної ділянки, можна надати витяг з Публічної кадастрової карти чи генеральний плану Вашого населеного пункту. Також Ви можете отримати плани зонування, інші картографічні документи. Для цього треба звернутися з письмовим запитом на отримання публічної інформації до місцевої ради або до районного управління Держгеокадастру. Якщо ви не отримаєте відповіді протягом п’яти робочих днів, ви маєте право подати скаргу вищестоящого органу і до Уповноваженого ВРУ з прав людини і вимагати надання такої відповіді та притягнення винних осіб до відповідальності

Деякі чиновники дають відповідь: «Немає вільних земельних ділянок на території району». З таким органом необхідно вести позиційну боротьбу. А саме — взяти під контроль діяльність адміністрації і кожен місяць направляти запит з вимогою надавати інформацію про всі розпорядження голови району за звітний період, про те, чи не з’явилися вільні земельні ділянки та чи приймалися будь-які рішення щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою фізичним особам. Це паралізує роботу чиновника — він не зможе вирішувати земельні питання так, як йому заманеться. Адже якщо немає доступних земельних ділянок, значить, відповідно до закону саме ви як останній заявник на приватизацію ділянки стаєте першим в черзі, якщо земля все-таки звільниться.

Розглянемо етапи отримання земельних ділянок у власність більш детально:

1. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою

Документ, який подається: Клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, в якому обов’язково вказується:

 • орієнтований розмір земельної ділянки,
 • його цільове призначення,
 • до нього додається мапа або графічний малюнок, на якому вказано місцезнаходження бажаної землі (нижче ми розповімо, як це зробити),

Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені статтею 118 Земельного кодексу.

Суб’єкт:Районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або сільські, селищні, міські ради за місцем розташування бажаної земельної ділянки.

Завантажити та роздрукувати зразок клопотання  можна за посиланням 

Увага! Клопотання подається в двох екземплярах. Один екземпляр подаємо у відповідний уповноважений орган, а на другому екземплярі працівники повинні проставити: номер, за яким зареєстроване клопотання відповідно до журналу вхідної кореспонденції; штамп про прийняття;  підпис та дату прийняття;

Інформацію про вільні земельні ділянки можна отримати декількома шляхами.

Для пошуку земельної ділянки необхідно ввести інформацію про місцезнаходження ділянки – область, район, населений пункт. Якщо земельна ділянка наявна в Державному земельному кадастрі, інформація про земельну ділянку повинна з’явитися на Публічній кадастровій карті, зокрема Ви зможете побачити такі відомості:

-кадастровий номер земельної ділянки;

-форма власності (на прикладі – приватна);

-код цільового призначення (на прикладі — 03.07);

-площа ділянки в гектарах (на прикладі — 0,58099 га)

Найчастіші помилки: земельна ділянка взагалі відсутня («Ділянка не знайдена»); відсутній кадастровий номер; межі земельної ділянки перетинаються з межами іншої ділянки (ділянок); частина ділянки виходить за межі(на водойми, дорожнє покриття, лісосмуги тощо).

 • Надіслати запит про надання публічної інформації до місцевого управління з питань містобудування та архітектури місцевого органу влади та/або до місцевого територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

У запиті рекомендуємо:

 • вказати орієнтований розмір, цільове призначення, розташування земельної ділянки;
 • прямо зазначити, що п. 2.2. Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» передбачає наступне: «Згідно з ч. 5 ст. 24 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади з питань земельних відносин (Держгеокадастр) та його територіальні органи забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах. До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову.

Строк: 1 місяць;

Кінцевий документ: Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

Через один календарний місяць у Вас на руках або позитивне рішення на розробку проекту землевпорядкування по відведенню земельної ділянки, або мотивована відмова.

Обґрунтувати відмову можна лише однією причиною –  невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів та нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівельної документації.

У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання відповідний орган не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то застосовується принцип “мовчазної згоди “. Тобто особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Документ, який подається: Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Суб’єкт: Виконавець робіт із землеустрою згідно з законом (перелік є на сайті Держгеокадастру в рубриці «Напрями діяльності», розділ «Сертифікація») і з яким укладено договір на розробку Проекту. Як правило, роботи проводяться на підставі Типового договору на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки, затвердженого Кабінетом Міністрів України.(1500-4000 грн.)

Строк: За домовленістю сторін, але не більше 6 місяців з моменту укладення договору;

Кінцевий документ: Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

Виконавцем робіт у вибраній Вами землевпорядній організації може бути тільки особа, яка має сертифікат інженера-землевпорядника. Без наявності такого сертифікату у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатися недійсним і державної реєстрації земельної ділянки здійснено не буде.

Важливо також пам’ятати, що складання документації із землеустрою передбачає, що інженер-землевпорядник повинен визначити точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати і скласти кадастровий план земельної ділянки. При необхідності, землевпорядник встановить прикордонні знаки. Це необхідно для того, щоб внести відомості про Вашу земельну ділянку до Державного земельного кадастру. Надалі це дозволить, при необхідності, відновлювати кордони Вашої ділянки і краще захистити Ваше право на землю.

Зверніть увагу на те, щоб у договорі були вказані конкретні терміни виконання робіт! Термін виконання робіт згідно із законодавством не може перевищувати 6 місяців.

3. Погодження проекту землеустрою

Документ, який подається: Проект землеустрою. Він подається на погодження Розробником: до Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки подається оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до органів погодження — завірені Розробником копії проекту.

Суб’єкти:

 • Територіальний орган Держгеокадастру в районах (містах);
 • структурний підрозділ райдержадміністрації у сфері містобудування та архітектури або виконавчий орган місцевої ради у сфері містобудування та архітектури (якщо ділянка в межах населеного пункту або на ній планується будівництво);
 • інші органи виконавчої влади згідно зі статтею 186-1 Земельного кодексу України в залежності від місця розташування земельної ділянки ( щодо відведення земельної ділянки, яка є об’єктом природно-заповідного фонду, прибережної захисної смуги пам’ятки культурної спадщини, історико-культурного, лісогосподарського призначення, водного фонду).

Строк: 10 робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або копії такого проекту.

Кінцевий документ: Висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Кожен орган розглядає та погоджує проект землеустрою самостійно та незалежно від погодження проекту іншими органами. Висновок про погодження проекту землеустрою надається безоплатно та строк його дії необмежений

Органи погодження зобов’язані надати свої висновки розробнику безоплатно або надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.

Органам погодження забороняється вимагати:

додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою; надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.

У висновку про відмову погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути надано вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та розумний строк для усунення таких недоліків (який за письмовим проханням розробника проекту може бути продовжений).

Повторна відмова не позбавляє права розробника проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки усунути недоліки проекту та подати його на погодження.

4. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК)

Документи які подаються:

1) заява про державну реєстрацію земельної ділянки (за формою згідно з додатком 22 постанови КМУ від 17.10.2012 №1051);

2) оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

3) документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Якщо документація проекту землеустрою підлягає обов’язковій державній експертизі, Замовник або розробник подає погоджений проект на експертизу відповідному органу земельних ресурсів.

Суб’єкт: Державний кадастровий реєстратор, який на підставі поданої документації після її утвердження у встановленому порядку вносяться відомості про земельну ділянку в Державний земельний кадастр (далі — “ДЗК”). З цього моменту земельна ділянка як об’єкт ДЗК вважається зареєстрованою. Але вона ще не є у власності особи.

Строк: 14 календарних днів;

Кінцевий документ: Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер

5.Затвердження проекту землеустрою

Документи, які подаються:

 • погоджений проект землеустрою;
 • позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (у разі необхідності згідно із законом).

Суб’єкт: Районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або сільські, селищні, міські ради, які видали дозвіл на розробку проекту землеустрою.

Строк: два тижні.

Кінцеве рішення: Рішення про затвердження проекту землеустрою.

У рішенні обов’язково зазначається площа, місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки, який вказаний в Витязі з Державного земельного кадастру.

6. Реєстрація права власності на земельну ділянку в Укрдержреєстрі

Документи, які подаються:

 • витяг із Державного земельного кадастру;
 • заява про реєстрацію права власності на земельну ділянку;
 • підтвердження плати за видачу виписки із Державного реєстру прав;
 • підтвердження оплати адміністративного збору;
 • копія й оригінал паспорта заявника;
 • копія й оригінал ідентифікаційного номеру;

Суб’єкти: Державна реєстраційна служба при районних управліннях юстиції,  державний кадастровий реєстраторо або нотаріус;

Строк: 14 робочих днів;

Кінцевий документ: Свідоцтво про державну реєстрацію речових прав прав на нерухоме майно (земельну ділянку).

З цього моменту право власності на земельну ділянку зареєстровано державою.

Додаткові роз’яснення з приводу реалізації права на безкоштовне отримання земельної ділянки можна отримати за єдиним телефонним номером системи безоплатної правової допомоги:0 800 213 103 або на веб-сайтах Міністерства юстиції Україничи Координаційного центру з надання правової допомоги.

Також ми будемо раді надати вам правову консультацію  в нашій онлайн-приймальні.

Ми віримо, що у Вас все вийде!

Разом — сила.

 

Публікація підготовлена ​​в рамках проекту «Забезпечення правового захисту внутрішньо переміщених осіб», який реалізується ГО “ДОНБАС СОС” спільно з ГО “ПРАВОЗАХИСНА РАДА УКРАЇНИ” за підтримки Європейського союзу. Зміст публікації не відображає офіційну позицію Європейського Союзу.