Порядок реєстрації та припинення підприємницької діяльності переселенцями

Якщо підприємець вирішив зареєструвати чи припинити свою діяльність, йому необхідно пройти кілька процедур. Наведена інформація допоможе зорієнтуватися у порядку реєстрації та порядку припинення власної справи особами, що зареєстровані на тимчасово непідконтрольній території України та\або переселилися з неї.

Реєстрація.

Реєстрація/припинення фізичної особи-підприємця можлива в електронній формі за допомогою одного з наступних інтернет порталів:

За звичайною порядком з особистим зверненням.

Згідно до статті 4 Закону України від 02 вересня 2014 року № 1669 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» визначено, що для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, реєстрація фізичної особи – підприємця здійснюється державними реєстраторами за адресою тимчасового проживання без вимоги державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві щодо наявності реєстрації про місце проживання за місцем проведення реєстраційних дій.

Застосовуємо ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»

Для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

2) заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, — за бажанням заявника;

3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування — для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.

Реєстрація в органах фіскальної служби — на загальних підставах ( за місцем провадження підприємницької діяльності).

Припинення підприємницької діяльності.

У випадку, якщо реєстрація підприємницької діяльності відбувалась до початку АТО, необхідно внести зміни, щодо місця проживання фізичних осіб – підприємців, для цього необхідно звернутись до державного реєстратора реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

Або   звернутись до державного реєстратора за місцем первинної реєстрації (на території Донецької та Луганської областей) з заявою продержавну реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця проводиться державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати отримання від фізичної особи-підприємця реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Держреєстратор в свою чергу надсилаєдержавному фіскальному органу повідомлення, де зазначається номер та дата внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру (про припинення підприємницької діяльності).

На цій підставі фіскальні органи здійснюють зняття з обліку фізичних осіб-підприємців.

Зверніть увагу, що для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа підприємець має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності та в установлені строки подати відповідному контролюючому органу податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Корисно!!! Наказом ДФС України “Про внесення змін до наказу ДФС  України від 07.11.2014 № 256”Забезпечено переміщення територіальних органів, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій території, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі — http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63689.html