Як переселенцям отримати безкоштовне тимчасове житло в Україні? Відповідають юристи Донбас SOS

За даними Міжнародної організації міграції, в Україні зафіксовано 7.1 млн внутрішньо переміщених осіб, вагома частина яких не має куди повертатися, адже житло зруйноване або пошкоджене, або знаходиться на території ведення активних бойових дій чи в тимчасовій окупації. Тож зараз питання забезпечення житлом переселенців стоїть неабияк гостро.

Юристи Донбас SOS проаналізували останні зміни, що стосуються надання безкоштовного тимчасового житла у користування внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО). У статті нижче ви зможете ознайомитися з основними юридичними моментами – куди звертатися та які документи подавати, як відбувається постановка на облік та коли видається ордер на вселення та інші питання. 

Постановою КМУ від 29 квітня 2022 р. № 495 було затверджено новий Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених  осіб (далі — ВПО) та новий Порядок надання ВПО такого житла.

Хто може отримати

Внутрішньо переміщені особи та члени їх сімей.

Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили працездатність; особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Куди звертатись для взяття на облік

 • до центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);
 • до органу місцевого самоврядування;
 • або до військово-цивільної адміністрації за місцем обліку ВПО.

Документи можна подавати особисто або за допомогою представника на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Які документи потрібно подати:

Заява (із підписами всіх повнолітніх членів сім’ї).

До заяви додаються:

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі подання заяви уповноваженим представником  пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

2) копія довідки ВПО   та копії відповідних довідок членів сім’ї;

3) копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

4) копія довідки про індивідуальний податковий номер (не надається фізичними особами, які відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);

5) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні житла (наприклад, довідка МСЕК, посвідчення батьків багатодітної сім’ї тощо)

Важливо! Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ

Після подання документів особі, яка подала заяву видається опис документів, в якому зазначається інформація про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, за підписом посадової особи, яка їх прийняла.

Рішення про взяття ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік приймається органами місцевого самоврядування протягом одного робочого дня після подання відповідної заяви.

Підстави для відмови у взятті на облік:

 • неподання необхідного пакета документів (крім випадків, коли такі документи були знищені або пошкоджені, що підтверджується відповідною заявою громадянина);
 • подання документів, що містять недостовірні відомості.

Підстави для зняття ВПО з обліку є:

 • заява про зняття з обліку;
 • зміна особою місця проживання;
 • скасування дії довідки про взяття на облік ВПО;
 • неотримання протягом 30 календарних днів без поважних причин ордера на вселення в житлове приміщення або неповідомлення протягом цього самого строку про поважні причини, що не дають їй можливості отримати ордер на вселення;
 • подання завідомо недостовірних відомостей.

НАДАННЯ ЖИТЛА

У разі надходження до фонду житлових приміщень, придатних для надання, органи місцевого самоврядування протягом 3-х робочих днів з дня надходження такого житла зобов’язаний прийняти рішення про надання житла.

Визначення осіб, яким будуть надані житлові приміщення з фонду, здійснюється органами місцевого самоврядування за результатами нарахування балів за бальною системою оцінювання потреби в житлі для ВПО.

Для визначення пріоритетності надання житлових приміщень за кількістю балів – перейти за посиланням.

У разі рівної кількості балів пріоритет на отримання житлових приміщень із фонду має особа, заява якої була зареєстрована раніше за часом.

Важливо! Якщо змінились обставини, що були підставою для взяття на облік, ВПО зобов’язана протягом семи робочих днів повідомити про це органи місцевого самоврядування.

На підставі рішення про надання житла  видається ордер, який після вселення необхідно здати балансоутримувачу будинку (приміщення).

ДОГОВІР КОРИСТУВАННЯ

Договір користування укладається після видачі ордера на житлове приміщення.

Форма договору. Форма встановлена наказом Держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 р. № 98  

У договорі користування зазначаються особи, які проживатимуть разом із ВПО. Такі особи набувають рівних із внутрішньо переміщеною особою прав та обов’язків щодо користування житловими приміщеннями.

ВПО, яким надане житлове приміщення з фонду, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, використовувати для провадження підприємницької діяльності, здавати у піднайм або вселяти до нього інших осіб, не зазначених у договорі користування.

Житлово-комунальні послуги. ВПО зобов’язана своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги.

Перелік житлово-комунальних та інших послуг, умови їх оплати визначаються договором.

Обов’язок внесення плати за житлово-комунальні та інші послуги виникає з дня підписання ВПО та уповноваженим органом або уповноваженою ним особою договору користування. Встановлені законодавством пільги та субсидії надаються користувачам житлових приміщень на загальних підставах.

Строк договору. Договір укладається на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у статусі та якщо ВПО не набули іншого місця проживання.

Продовження договору. ВПО в разі відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо вона не набула іншого місця проживання не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку договору користування подає заяву уповноваженому органу про продовження строку надання житлового приміщення з фонду.

До заяви про продовження строку надання житлового приміщення додаються ті самі документи, що й на первинне подання.

ВАЖЛИВО! У разі коли ВПО не повідомила про свій намір продовжити дію договору користування в установлені строки та порядку, вона втрачає право на продовження договору користування та зобов’язана звільнити житлове приміщення протягом трьох робочих днів після закінчення строку дії договору користування.

 • За яких умов може бути достроково припинено договір користування житловим приміщенням: отримання в користування або придбання особою іншого житла (житлового приміщення);
 • скасування дії довідки ВПО;
 • подання завідомо недостовірних відомостей, що стали підставою для надання ВПО житлового приміщення з фонду;
 • систематичне порушення ВПО та/або членами її сім’ї правил користування житлом;
 • приведення ВПО та/або членами її сім’ї житла в непридатний для використання стан;
 • порушення умов договору користування після застосування до ВПО всіх заходу впливу;
 • непроживання ВПО в житловому приміщенні безперервно більше половини строку, на який укладено договір користування;
 • зміна обставин непереборної сили, які унеможливлюють повернення громадянином до місця свого постійного проживання;
 • інші підстави, встановлені законом.

ВАЖЛИВО! Примусове виселення внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї із житлових приміщень фонду здійснюється лише на підставі рішення суду.

Якщо ви не знайшли відповідь на своє питання, або необхідна додаткова консультація, звертайтеся на нашу Гарячу лінію 0800309110 (дзвінки безкоштовні) або на юридичну онлайн-приймальню.