Школярі та студенти, які навчались на тимчасово окупованій території зможуть підтвердити свої навички та вміння на підконтрольній території України

24 березня 2024 року вступить в дію Закон №3482-ІХ, який дозволить особам, які проживали на тимчасово окупованій території (далі – ТОТ) та закінчили там заклади освіти, підтвердити свої навички та вміння на підконтрольній Уряду України території. 

Цей закон було прийнято 21 листопада 2023 року і він передбачає внесення ряду змін до ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ЗУ «Про освіту» та ЗУ «Про вищу освіту». 

Про те, що думають освітяни про прийнятий закон, читайте у нашій статті

Детально про те, що таке визнання результатів навчання, чим воно відрізняється від легалізації освіти, хто та у якому випадку може пройти процедуру визнання результатів навчання, у статті нижче розповідають юристи ГО «Донбас SOS».

Що таке «визнання результатів навчання»

Визнання результатів навчання осіб, які навчалися на ТОТ, жодним чином не передбачає легалізацію та визнання документів про освіту, виданих окупаційною владою, взяття за основу чи їхній обмін на документи про освіту українського зразка. 

Насамперед результати навчання – це не документ про освіту (сертифікат, атестат, диплом тощо). Згідно чинного законодавства (ЗУ «Про освіту»), результати навчання – це знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

Визнання результатів навчання проводиться на основі оцінювання знань, навичок, умінь тощо. Новоприйнятим законом встановлюється можливість підтвердження результатів навчання на таких освітніх рівнях:

  • Шкільна освіта (повна загальна середня освіта, 11 класів)
  • Професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта, вища освіта (з наявними виключеннями, див. далі)

 Визнання результатів навчання на рівні шкільної освіти відбувається шляхом проходження річного оцінювання або державної підсумкової атестації – у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

Важливо! Тепер визнання результатів навчання на рівні шкільної освіти може відбуватися як з метою отримання документа про середню освіту, так і – подальшого вступу до закладу професійної (професійно-технічної), вищої освіти.  

Визнання результатів навчання на рівнях професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти відбувається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (очікується прийняття). Про особливості порядку визнання результатів навчання ми розповімо у наступних статтях (після прийняття відповідних нормативно-правових актів).

Хто може звернутися для визнання результатів навчання 

Процедуру визнання результатів навчання проводять спеціально уповноважені установи. Право на визнання результатів навчання, здобутих на ТОТ, мають такі категорії осіб, які проживали на ТОТ та перебувають в Україні на законних підставах:

 • Громадяни України
 • Іноземці, які постійно проживають в Україні
 • Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні
 • Особи, яким надано статус закордонного українця

Зверніть увагу! Уповноважені установи забезпечують обов’язкове безоплатне навчання української мови, історії України, основ держави і права для всіх осіб, які проходять процедуру визнання результатів навчання. Такі особи також зможуть безоплатно відвідувати адаптаційні заняття з психологічної допомоги.

Які результати навчання визнаються 

Проходити процедуру визнання результатів навчання за певним рівнем (ступенем) освіти можна лише за однією освітньою програмою. Водночас результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більше 75% загального обсягу освітньої програми (орієнтовно на рівні 3-го курсу бакалаврату).

Взагалі не можуть бути визнані результати навчання:

  1. Спеціальність (професія) входить до спеціально визначеного переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України – очікується затвердження переліку
  2. На магістерському та PhD (к.н) рівнях вищої освіти – окрім освітніх програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування

За результатами проходження процедури визнання результатів навчання на рівні  професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можливе прийняття рішення щодо:

 1. надання рекомендації для вступу для здобуття освіти

Таку рекомендацію можуть отримати заявники – на рівні професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти. Для них може передбачатися скорочення строку навчання та навчання за індивідуальною освітньою траєкторією, що включатиме вивчення української мови та історії України, а також – проходження спеціального курсу про наслідки агресії російської федерації проти України і протидію російській пропаганді, формування загальнокультурних та громадянських компетентностей.

      2. надання рекомендації для проходження кваліфікаційної атестації 

Мета такої атестації —  присвоєння відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня професійної (професійно-технічної) освіти, а також – атестація здобувачів для присудження освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та присвоєння відповідної кваліфікації.

      3. присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня професійної (професійно-технічної) освіти або присудження ступеня фахової передвищої освіти, а також відповідної професійної кваліфікації

Вартість процедури визнання результатів навчання

Процедура визнання результатів навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та є безоплатною для заявників. Кількість спроб проходження визнання результатів навчання не врегульована законодавством. 

Оплата за навчання заявників

Навчання для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти може здійснюватися:

 • на місцях державного або регіонального замовлення
 • за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб

Навчання для здобуття вищої освіти може здійснюватися:

  • за квотою на місця державного або регіонального замовлення для вступників з ТОТ (раніше квота – 2)
  • на вакантні місця державного або регіонального замовлення у разі зарахування із скороченням строку навчання
  • за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб

Якщо залишились питання, звертайтесь на гарячу лінію ГО «Донбас СОС» 0 800 309 110 (дзвінки безкоштовні), або в месенджери Viber/Telegram/Whatsapp за номером 093 500 69 18. Також можете звернутися безпосередньо до юристів організації на онлайн-приймальню