В Україні ліквідували Фонд соціального страхування. Кому передали повноваження й куди тепер звертатися пільговикам

З 1 січня 2023 року було ліквідовано Фонд соціального страхування (відповідно до Закону України від N 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування«).

Фонд соціального страхування України (далі — ФССУ) виконував великий обсяг роботи щодо соціального забезпечення осіб, які постраждали на виробництві, отримали  професійне захворювання, тимчасово втратили працездатність тощо (далі — застраховані особи). Після його ліквідації більша частина повноважень була передана органам Пенсійного фонду України (далі — ПФУ), але певні функції наразі віднесені до різних державних органів та організацій. Про передачу повноважень ФССУ та його територіальних органів — далі в статті.

Важливий момент — на даний час ситуація з переданням повноважень  ФССУ залишається багато в чому невизначеною. Щодо окремих питань наразі немає інформації — чи виконуються фактично обов’язки, передані іншим державним органам; щодо окремих питань ми фіксуємо проблеми в роботі (наприклад органів ПФУ) та невиконання ними своїх функцій.

Основні зміни було внесено Постановою  Кабінету Міністрів України № 1350 від 2 грудня 2022 року “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, деякі питання були врегульовані окремими Постановами Кабміну.

Страхові виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Так звані “регресні” виплати. На даний час функції з їх виплати покладені на територіальні органи ПФУ. Відповідно до Постанови КМУ № 1467 від 30 грудня 2022 року “Про затвердження Порядку здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, виконавча дирекція ФССУ та її робочі органи мали передати виплатні документи та бази даних, носії інформації та програмне забезпечення щодо ведення обліку та здійснення страхових виплат до кінця січня 2023 року. 

На даний час вказаним порядком врегульовані лише деякі питання проведення регресних виплат. Порядок встановлює наступні правила:

До передачі матеріалів страхові виплати здійснюються у спосіб та у розмірі, що визначені на підставі даних за останній виплатний період. У разі, коли розмір страхової виплати за останній виплатний період у два рази перевищує розмір виплати відповідній особі за передостанній період, страхова виплата здійснюється у розмірі, визначеному як середнє значення страхової виплати за три останні виплатні періоди. У разі відсутності даних про поточний рахунок або неповідомлення про обраний спосіб виплати — вони здійснюються через акціонерне товариство “Укрпошта”.

Страхові виплати здійснюються виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача страхової виплати в межах України, незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання одержувача страхової виплати.

Передбачається, що Порядок призначення та перерахування страхових виплат, а також розподіл та спрямування коштів на фінансування страхових виплат визначає правління ПФУ. Наразі такий порядок не затверджено.

Своєчасно неодержані страхові виплати виплачуються не більше ніж за три роки з дня звернення за їх одержанням.

Нарахована сума страхової виплати включається в документи для виплати не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення, перерахування, продовження чи поновлення її виплати — при цьому строків прийняття самого рішення Порядком не передбачено.

На даний час Порядок, передбачений Постановою № 1467 можна назвати перехідним. В ньому відсутнє детальне регулювання процедури розгляду новим органом документів про призначення, виплату, перерахунок тощо страхових виплат, строки розгляду та прийняття рішень, не передбачено й конкретної процедури розгляду. 

При цьому, ми отримуємо інформацію, що ВПО, які звернулися за поновленням раніше припинених регресних виплат (переважно через перебування на тимчасово окупованих територіях), стикаються з тривалим розглядом їх заяв та відсутністю рішення про поновлення виплат. З початку 2023 року такі виплати не поновлено в жодному з випадків, які ми фіксували. Від органів ПФУ надходять офіційні відповіді про  відсутність “технічної можливості” поновити виплати після передання до них повноважень ФССУ.

Аналогічним чином до органів ПФУ перейшли повноваження по  здійсненню вказаних страхових виплат особам, що виїхали за межі України на постійне проживання — відповідні зміни було внесено до Порядку, передбаченого Постановою КМУ N 998 від 9 серпня 2001 року

Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами

Порядок забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, затверджений Постановою КМУ № 1301 від 03 грудня 2022 року (до внесення змін від 04 квітня 2023 року), передбачав, що  структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим  забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та визначені категорії осіб медичними виробами, за виключенням  осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Після 04 квітня 2023 року дану норму було скасоване, відповідно обов’язок забезпечувати вказані категорії застрахованих осіб медичними та іншими засобами було покладено на вказані структурні підрозділи з питань охорони здоров’я. Сам порядок при цьому змін не зазнав.

З переліком медичних та інших засобів можна ознайомитися тут.

Обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

Повноваження ФССУ щодо обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, також були передані до органів ПФУ, відповідні зміни були внесені до Постанови КМУ № 1266 від 26 вересня 2001 року.

Забезпечення санаторно-курортними путівками або компенсацією вартості самостійного санаторно-курортного лікування застрахованих осіб

Обов’язок щодо забезпечення санаторно-курортними путівками застрахованих та виплати їм компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування застрахованих осіб було передано до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення рад) — відповідні зміни внесено до Постанови КМУ № 187 від 22 лютого 2006 року та Постанови КМУ № 150 від 7 лютого 2007 року.

Таким чином, порядок забезпечення санітарно-курортним лікуванням на даний час є загальним для всіх осіб, які мають на це право.

Порядком передбачено фінансування таких заходів за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Соціальний захист осіб з інвалідністю”.

Відповідальним за виконання бюджетної програми “Соціальний захист осіб з інвалідністю” визначено Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, відповідно до Постанови КМУ № 120 від 4 лютого 2023 року “Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю”.

Повноваження щодо проведення медико-соціальної експертизи та розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

До органів ПФУ передані повноваження ФССУ щодо участі в процедурі проведення МСЕК, зокрема участь представників ПФУ в роботі медико-соціальних експертних комісій, з яких утворюються в установленому порядку центри (бюро), що належать до закладів охорони здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Відповідні зміни до Постанови КМУ № 1317 від 3 грудня 2009 року “Питання медико-соціальної експертизи”  були внесені вищевказаною Постановою № 1350.

Цією ж Постановою були внесені зміни до Постанови КМУ № 337 від 17 квітня 2019 року “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”. Повноваження органів ФССУ по розслідуванню та обліку були передані органам ПФУ.  При цьому сам порядок змін не зазнав.

Забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби

До прийняття Постанови № 1350 забезпечення застрахованих осіб вказаними засобами і виплата компенсації здійснювалося окремо від інших категорій осіб. Після внесення змін до  Постанови КМУ № 362 від 14 квітня 2021 року “Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку”, застраховані особи були включені до загального переліку. Таким чином, Порядок забезпечення засобами реабіліації є єдиним для всіх і змін не зазнав, а окремий Порядок для застрахованих осіб було скасовано.

Забезпечення засобами реабілітації і виплата компенсації здійснюються у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики, яке визначає обсяги бюджетних коштів за напрямами їх використання в межах виділених коштів, передбачених у державному бюджеті для:

забезпечення:

— протезно-ортопедичними виробами (протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами на хребет, ортезами на верхні кінцівки (крім компресійних рукавів) та нижні кінцівки), допоміжними засобами для особистого догляду та захисту (крім подушок протипролежневих);

— протезами молочної залози, ліфами для кріплення протезів молочної залози, післяопераційними протезами та ліфами для їх кріплення, в тому числі спеціальними ліфами для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням (купальником), ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами;

— ортопедичним взуттям;

— кріслами колісними;

— засобами реабілітації (допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для підйому, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, меблями та оснащенням, а також подушками протипролежневими);

— виплати компенсації за самостійно придбані засоби реабілітації;

надання послуг з післягарантійного ремонту та технічного обслуговування засобів реабілітації.

Для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особи подають заяву до ЦНАПу або органу соцзахисту населення. Такі заяви передаються та опрацьовуються територіальними органами Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Передача Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю  матеріалів особових справ застрахованих осіб, які мають право на забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації), санаторно-курортними путівками

Постановою КМУ № 317 від 4 квітня 2023 року “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301 і від 30 грудня 2022 р. № 1467” передбачається, що ПФУ надає доступ працівникам виконавчої дирекції ФССУ та її робочих органів до особових справ застрахованих осіб для формування витягів з особових справ у паперовій або електронній формі в частині документів, якими визначено право особи на забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації), санаторно-курортними путівками, та документів, що підтверджують забезпечення таких осіб зазначеними виробами та санаторно-курортними путівками, і передачі їх територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

На підставі зазначених витягів територіальні відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю формують особові справи і вносять відповідні відомості до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

У разі відсутності або знищення внаслідок воєнних (бойових) дій або тимчасової окупації особових справ застрахованих осіб ФССУ передає Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю наявні в базах даних та програмному забезпеченні відомості про потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які перебувають на обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування та їх відділеннях, розташовані в межах територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, та відомості щодо документів, якими визначено право особи на забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації), санаторно-курортними путівками, та документів, що підтверджують забезпечення таких осіб зазначеними виробами та санаторно-курортними путівками.

Допомога на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Відповідно до Постанови КМУ № 1468 від 30 грудня 2022 року “Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання” витрати страхувальнику (работодавцю) або сім’ї застрахованого, чи іншій особі, яка здійснювала поховання потерпілого у разі його смерті від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на організацію поховання та пов’язаних з цим ритуальних послуг проводяться ПФУ.

Розмір і процедура проведення та обліку витрат на поховання та пов’язаних з цим ритуальних послуг встановлюються правлінням ПФУ. При цьому провадяться витрати на саме поховання, предмети ритуальної належності, релігійні традиції, намогильні споруди. З 1 січня 2023 року розмір такої виплати встановлено ПФУ в 4100 грн.

Фінансування витрат на поховання здійснюється в порядку, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України.

Страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні)

Вищевказаним Законом України від N 2620-IX територіальним органам ПФУ були передані функції органів ФССУ по проведенню страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. До них відносяться:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, догляд за дитиною віком до 14 років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років на весь період надання реабілітаційної допомоги, за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною;

2) допомога по вагітності та пологах;

3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві).

Сама процедура суттєвих змін не зазнала.

Якщо у вас виникли питання, звертайтеся на Гарячу лінію ГО “Донбас СОС”  0 800 309 110 (дзвінки безкоштовні), або напишіть на онлайн-приймальню юристів. Також ви можете з нами зв’язатися через Viber, WhatsApp або Telegram за номером 093 500 69 18.