Як ВПО отримати пільговий кредит на освіту?

29 серпня 2018 року Кабмін прийняв Постанову №673, якою затвердив новий Порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Цей Порядок регулює право вступників із числа ВПО, а також громадян, які були віднесені до дітей з числа ВПО, на отримання кредиту на освіту. Такий кредит надається вступнику на підставі угоди між ним (або його законними представниками) та навчальним закладом, куди його було зараховано. Такий кредит надається тільки особами від 18 до 23 років. Водночас, за інформацією з гарячої лінії МОН, звернутися за отриманням кредиту можуть не лише вступники на перший курс, а і студенти старших курсів. При цьому, за їх словами, вступники на перший курс матимуть перевагу на отримання кредиту. Також варто підкреслити, що пільговий кредит для навчання на певному курсі (курсах) за однією і тією самою освітньою програмою (спеціальністю, напрямом) надається тільки один раз. Тобто отримати кредит на здобуття однієї спеціальності можна тільки один раз.

Порядок отримання кредиту

Аби отримати кредит, вступник (або його законний представник) повинен звернутися у приймальну комісію навчального закладу із письмовою заявою про надання кредиту. За результатами вступних випробувань приймальна комісія приймає рішення про надання кредиту. Тобто, якщо особа належить до ВПО чи дітей з числа ВПО та успішно склала вступні випробування (ЗНО і т.д.), то навчальний заклад має надати їй такий кредит (у межах загальної кількості місць на навчальній програмі). При цьому, кожного року самим же навчальним закладом визначається і планована кількість одержувачів такого кредиту. Саме на цю кількість уряд надає кошти. Що важливо, нестача цих коштів не вказана в Порядку, як підстава для відмови у наданні кредиту. Однак найімовірніше, кредити надаватимуться саме в межах цієї кількості. На гарячій лінії МОН підтвердили, що саме в межах цієї кількості надаватимуться кредити. Саму ж кількість станом на зараз треба уточнювати у самих навчальних закладах.

Порядок також містить положення про переваги під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування певних категорій осіб, (до яких також належать ВПО та діти із числа ВПО). Тобто в межах встановленої навчальним закладом кількості саме представники цих категорій матимуть першочергове право на отримання кредиту. Належність до такої категорії має бути підтверджено відповідним документом.

Далі між вступником (його законними представниками) та навчальним закладом укладається угода про надання кредиту. Для укладення цієї угоди вступник має надати 1) паспорт та 2) ідентифікаційний код. 

Умови кредиту

Кредит надається на 15 років, під 3% річних. Кожного року студент повинен повертати 1/15 частку кредиту. При цьому, сплачувати кредит отримувач повинен аж з 12 місяця після отримання диплому навчального закладу. 

Окремий випадок із особами, відрахованими з навчального закладу. По-перше, відраховані студенти втрачають право на навчання за рахунок пільгового кредитування у разі подальшого зарахування або продовження навчання у будь-якому навчальному закладі такого ж типу (крім випадку переведення до іншого навчального закладу на навчання за тим же освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем освіти). По-друге повертати кредит такі особи повинні уже з 3 місяця після відрахування.

У разі переведення студента на бюджетну форму навчання, він погашає кредит у звичайному порядку (тобто з 12 місяця після закінчення навчального закладу). При цьому кредит завжди може бути погашено достроково.

Підстави для продовження строку виплати кредиту

Строк повернення кредиту продовжується на підставі змін, внесених до угоди, на період:

  • призову одержувача кредиту на строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;
  • перебування одержувача кредиту у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • перебування одержувача кредиту в академічній відпустці, наданій в установленому законодавством порядку;
  • вступу одержувача кредиту до навчального закладу для здобуття вищого рівня освіти або до аспірантури (ад’юнктури).

Особи, які звільняються від сплати кредиту

  • Особи з інвалідністю I групи звільняються від сплати кредиту та відсотків 
  • Особа, що має одну дитину, звільняється від сплати відсотків. У разі народження першої дитини під час повернення кредиту звільнення від сплати відсотків здійснюється з року державної реєстрації народження дитини.
  • Особа, що має двох дітей, сплачує 75 відсотків суми заборгованості за кредитом, а та, що має трьох і більше дітей — 50 відсотків. При цьому, у разі народження другої (третьої) дитини під час повернення кредиту, особа сплачує зменшену суму заборгованості за користування кредитом з року державної реєстрації народження дитини.

Щороку на момент сплати суми заборгованості і відсотків за користування кредитом одержувач кредиту подає до навчального закладу інформацію про склад сім’ї (у письмовому вигляді у довільній формі), довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, засвідчену (засвідчені) в установленому порядку копію (копії) свідоцтва про народження дитини (дітей) та пред’являє паспорт.

Варто виокремити ще 2 випадки, коли обов’язок зі сплати кредиту зникає:

  • Кредит та відсотки за користування ним не повертаються в разі смерті одержувача кредиту або встановлення йому інвалідності I групи на момент виплати.
  • Одержувач кредиту, який після закінчення навчального закладу працював безперервно за фахом не менше ніж п’ять років за основним місцем роботи у державному або комунальному закладі чи установі, що розташовані у сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи.

 

Оскільки ця вступна кампанія — перша, в ході якої стало доступним пільгове кредитування, залишається чимало питань до того, як воно здійснюватиметься на практиці. На гарячій лінії МОН не змогли дати вичерпної відповіді на наші питання. Також порадили звертатися безпосередньо у приймальні комісії навчальних закладів.