Средства реабилитации: можно ли получить бесплатно?

На Горячую линию нашей организации поступают обращения от людей с инвалидностью и их представителей с запросом на контакты благотворительных организаций и фондов, которые могут предоставить средства реабилитации для людей с инвалидностью.

Хотим напомнить, что прежде, чем обращаться в благотворительные фонды, стоит обратиться в учреждения, где вы проходите лечение, а затем, получив соответствующие рекомендации и заключение о необходимости для вас конкретных средств реабилитации — в районные управления труда и социальной защиты населения (собесы). Возможность бесплатного получения средств реабилитации регулируется Постановлением КМУ № 321 от 05.04.2012.  

В частности, право на получение средств реабилитации имеют: лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, ветераны военной службы, лица пожилого возраста, женщины после мастэктомии, и другие категории граждан.

Чтобы стать на учет в районное управление труда и социальной защиты для получения средств реабилитации, необходимо предоставить: паспорт или свидетельство о рождении человека с инвалидностью, заключение МСЭК (детям с инвалидностью — заключение ЛКК), индивидуальную программу реабилитации или заключение ЛКК об обеспечении техническими и другими средствами реабилитации, регистрационный номер налогоплательщика, справку о регистрации места проживания.

В УТСЗН нужно написать заявление о предоставлении средства реабилитации (образец заявления ниже).

Хотим подчеркнуть, что написание заявления (а также получение заключения МСЭК или ЛКК) является обязательным условием. Если специалисты УТСЗН при устном обращении отказывают вам (говорят, что получить средство реабилитации невозможно) — настаивайте на письменной подаче заявления и требуйте обязательной его регистрации. Вам будет легче отслеживать ход вашего заявления и реакцию на него со стороны УТСЗН. Согласно закону “Об обращениях граждан”, ответ на заявление предоставляется в течение 30 дней. Также рекомендуем узнать о сроке, когда необходимое средство реабилитации будет предоставлено.

Также в УТСЗН есть каталоги, по которым обратившийся может самостоятельно выбрать модель и необходимые параметры средства реабилитации.

Готовое средство реабилитации выдается в районном управлении (если не предусмотрено другой способ выдачи).

 

___________________________________________

___________________________________________

(повне найменування органу соціального захисту населення)

___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________

Місце проживання __________________________

___________________________________________

 

ЗАЯВА

про взяття на облік

 

Прошу забезпечити ___________________________________________________________________

                               (назва виробу)

________________________________________________________________

згідно з висновком МСЕК (ЛКК) та на підставі індивідуальної програми реабілітації / рішення ВЛК (необхідне підкреслити).

 Мені роз’яснено, що відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі змінами), забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється через органи соціального захисту населення без права їх продажу, дарування та передачі іншим особам протягом строку, на який видаються такі засоби. Технічні та інші засоби реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, поверненню не підлягають.

Я ознайомлений(а) з переліком підприємств, які надають інвалідам послуги із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Відповідно до Порядку я буду отримувати ___________ (назва необхідного засобу реабілітації)

                                  

Я попереджений(а), що:

можу відмовитися від технічних чи інших засобів реабілітації шляхом подання письмової заяви, і вони в такому разі видаються наступному за списком інваліду, дитині-інваліду, іншій особі, які перебувають на обліку та потребують таких засобів. За відсутності зазначеної заяви складається акт про відмову;

у разі відмови від технічного чи іншого засобу реабілітації мене буде знято з обліку на строк експлуатації відповідного засобу, за винятком таких причин: зміна медичних показань, що підтверджується індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК, у період між поданням заяви та фактичним виготовленням засобу реабілітації;

у разі отримання мною неякісного технічного засобу реабілітації або такого, що не відповідає вимогам, зазначеним у заяві, спеціаліст органу соціального захисту населення або сервісного центру складає акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу. Такий засіб повертається підприємству, що здійснило його поставку, а мені позачергово видається інший за рахунок коштів підприємства;

у разі моєї відсутності за місцем проживання, зазначеним у заяві, спеціалісти органу соціального захисту населення та сервісного центру складають акт про мою відсутність за місцем проживання, копія якого надсилається мені рекомендованим листом із повідомленням. Якщо протягом 30 днів з дати відправлення акта органом соціального захисту населення я не отримав(ла) технічний засіб реабілітації та не надав(ла) з поважних причин документ, що підтверджує мою відсутність за місцем проживання (перебування в закладах охорони здоров’я, реабілітаційному центрі тощо), технічний засіб реабілітації може бути виданий наступному за списком інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду, які перебувають на обліку та потребують такого засобу;

після надання мною до органу соціального захисту населення заяви про повторне виготовлення мені технічного засобу реабілітації та вищезазначеного підтвердного документа такий засіб буде видано мені позачергово, а в разі відсутності такого документа – у порядку черговості;

подання мною документів, які містять свідомо неправдиві дані, є підставою       для відмови мені у взятті на облік;

у разі відсутності потреби в засобі реабілітації я та члени моєї родини зобов’язані повернути виданий мені безоплатно засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, органу соціального захисту населення або сервісному центру в повному комплекті.

Я даю згоду на використання моїх (та/або особи, інтереси якої я представляю) персональних даних, що будуть внесені до Централізованого банку даних з проблем інвалідності з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Документи, що додаються до заяви, передбачені Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року  № 321 (зі змінами).

 

 

__________________________________

Робота безкоштовної «гарячої лінії» забезпечується громадською організацією «Донбас СОС» за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) та уряду Великої Британії, спільно з Данською Радою у справах біженців – Данською Групою з розмінування (DRC-DDG). Думки і твердження, висловлені в публікації, можуть не співпадати з позицією Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, уряду Великої Британії чи DRC-DDG. Відповідальність за зміст несе «Донбас СОС».