СПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ В ЗОНІ АТО: ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

26.10.2017

Роз’яснення щодо здійснення оплати житлово-комунальних послуг переселенцями із зони АТО, які тимчасово залишили свої домівки Закон України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, […]

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ЗОНЕ АТО: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

26.10.2017

Разъяснение относительно осуществления оплаты жилищно-коммунальных услуг переселенцами из зоны АТО, которые временно покинули свои дома Закон Украины «Об установлении дополнительных гарантий защиты прав граждан, проживающих […]

УРЯДОВІ ПРОГРАМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

26.10.2017

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території […]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

26.10.2017

Постановление Верховной Рады Украины «О Рекомендациях парламентских слушаний на тему:» Состояние соблюдения прав внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Украины […]

ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН СТОСОВНО ВПО ТА МЕШКАНЦІВ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ РАЙОНІВ

26.10.2017

Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 № 37 « Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального […]

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ К ВПЛ И ЖИТЕЛЯМ НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

26.10.2017

Постановление Правления Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности от 26.12.2014 № 37 «Об утверждении Порядка предоставления материального обеспечения за счет средств Фонда социального страхования […]

ПЕРЕТИН ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

26.10.2017

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей Постанова КМУ №99 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району […]