Ми з родиною втекли від війни. Чи можуть мене звільнити? Відповідають юристи Донбас SOS

Питання трудових відносин є дуже актуальним під час активних бойових дій та оголошення воєнного стану. Велика кількість людей перемістилася з районів ведення бойових дій, частина стикнулася з частковим або повним припиненням роботи їх підприємствами.

Діюче Законодавство не повністю врегулювало трудові відносини на такий випадок. З приводу цього на даний час проходить процедуру прийняття проект змін до трудового Законодавства для встановлення особливостей трудових відносин у воєнний час (про нього ми згадаємо у кінці). На даний час Закон прийнято, але немає інформації, чи вступив він в силу.

Стосовно продовження трудових відносин у разі переїзду працівника/підприємства в іншу місцевість.

Існує декілька можливих варіантів оформлення відсутності працівника на робочому місці, зокрема:

 • запровадження дистанційної роботи — відповідно до статті 60-2 КЗПП для тих категорій працівників, робота яких може виконуватися дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (потребує укладення договору про дистанційну роботу);
 • щорічна оплачувана відпустка (основна та додаткова);
 • відпустка без збереження заробітної плати — 25-26 статті КЗПП,наразі можливі різні варіанти строку та підстав надання такої відпустки, але під час дії карантину така відпустка за згодою сторін не обмежена за тривалістю. Проектом вищевказаних змін передбачається також скасування обмеження на відпустку за згодою сторін на час воєнного стану, але наразі карантин та воєнний час співпадають в часі. 
 • простій — стаття 113 КЗПП передбачає, що в разі простою виробництва не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра або посадових осіб;
 • оформлення листка непрацездатності та направлення на лікарняний (у разі наявності показань до цього);
 • переведення в іншу місцевість та тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором — статті 32-33 КЗПП, в даному випадку переведення можливе лише за згодою працівника (окрім тимчасового). В разі неможливості зберегти попередні умови та  незгоди на таке переведення працівник підлягає звільненню із виплатою вихідної допомоги в розмірі місячного заробітку. При цьому, працівник повинен бути попередженим про такі зміни в істотних умовах праці за 2 місяці до їх запровадження (це означає, що вас не можуть звільнити раніше ніж за 2 місяці з момента попередження, навіть якщо ви не згодні на такі зміни);
 • звільнення (треба зазначити, що роботодавець не може просто звільнити вас на власний розсуд або змусити написати заяву про звільнення, для цього є низка умов та підстав та ви можете відмовитися підписувати будь-які заяви) — якщо ви бажаєте цього та умови звільнення влаштовують вас.

Неоформлення жодного з цих варіантів не є саме по собі підставою для звільнення вас з роботи в разі евакуації з місцевості, де точаться бойові дії. Відсутність в цьому разі на робочому місці з великою вірогідністю може вважатися таким з поважної причини (форсмажорною обставиною) та звільнення, наприклад, за прогул (відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) не буде законним та  може бути оскаржено. В такому випадку доцільно направити роботодавцю письмові пояснення причин відсутності та недопустимості вчинення незаконних дій.

В разі примушування вас до розірвання трудового договору або інших незаконних дій, ми маєте можливість звернутися зі скаргою до Держпраці про порушення трудового законодавства (втім, скоріш за все, повноцінний розгляд скарги можливий лише після відновлення роботи державних органів на відповідній території). Також примушування до звільнення за власним бажанням чи звільнення з ініціативи роботодавця без додержання процедури можна кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю, яке є кримінальним правопорушенням згідно до ч. 1 ст. 172 КК України — ви можете звернутися до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Ви також можете звертатися на нашу гарячу лінію 0-800-309-110 для отримання правової консультації, оскільки кожна ситуація має свої особливості.

Щодо положень трудового Законодавства на період воєнного стану.

15.03.22 року Верховна Рада України прийняла проект Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

Станом на зараз в нас немає інформації стосовно його підпису Президентом та офіційної публікації — Закон вступає в силу наступного дня після його публікації. 

Наразі ми також не маємо кінцевого тексту Закону, але проект передбачає низку обмежень та особливостей, які діють на цей період. В контексті цієї теми вам може бути корисна така інформація:

Укладення трудового договору :

 • На період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.
 • У період дії воєнного стану умова про випробування під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.
 • З метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які через бойові дії евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Переведення та зміна істотних умов праці

 • На період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за винятком переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою ніж середній заробіток за попередньою роботою.
 • На період дії воєнного стану норми ст. 32 КЗпП про двомісячний строк попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Розірвання трудового договору

З ініціативи працівника

 • У зв’язку із веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження (за винятком примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного часу, а також якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах, віднесених до критичної інфраструктури).

З ініціативи роботодавця

 • Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням у результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник попереджується не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку.
 • На період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки (скоріш за все мається на увазі проведення розрахунків та оформлення записів про звільнення з певної дати у майбутньому під час процедури ліквідації).
 • На період дії воєнного стану норми статті 43 КЗпП щодо згоди профспілкових органів на звільнення не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

Оплата праці

 • Заробітна плата виплачується на умовах, визначених трудовим договором.
 • У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії її виплата може бути призупинена до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність.

Відпустки

 • На період воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.
 • На період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах, віднесених до критичної інфраструктури.
 • Протягом періоду воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати відпустку без збереження заробітної плати без обмежень по строку.

Передбачається можливість “призупинення” дії трудового договору

“Призупинення дії трудового договору – це тимчасове звільнення роботодавця від обов’язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове звільнення працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Дія трудового договору може призупинятися у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість виконання працівником роботи.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію.”

Поки що не зрозуміло, чи буде передбачено Державою якісь компенсаційні механізми на час такого “призупинення”, якщо такі обставини стануть тривалими. На даний час, в разі втрати роботи через воєнні дії в деяких областях ви маєте можливість отримати державну допомогу в межах програми  “Єпідтримка” в розмірі 6,5 тис. грн. Оформлення допомоги відбувається через застосунок “Дія”.

ПІДТРИМАТИ ДОНБАС SOS