Ваучер на навчання. Повна інструкція: що це, які професії можна опанувати та як його отримати

Оновлення від 12.06.2023

З 25 травня розширено перелік професій для навчання за ваучером. оновлений перелік включає в себе 123 професії (до цього було доступно 70).  Із переліком можна ознайомитися за посиланням.

З 1 червня спрощено процедуру отримання ваучера на навчання. Заявку можна подати онлайн на порталі Державної служби зайнятості.

Ваучер – це документ встановленого зразка, що дає певній категорії осіб право на перепідготовку, навчання або підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. Порядок видачі ваучерів регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці» № 207 від 20 березня 2013 року (далі – Порядок).

За даними Мінреінтеграції цього року на реалізацію програми з отримання ваучерів держава виділила 200 млн грн, що дозволить близько 8 тисячам осіб одержати ваучер.

Для чого можна використати ваучер?

На підставі ваучера можна пройти:

 1. перепідготовку за робітничою професією;
 2. підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;
 3. підготовку на наступному рівні освіти (крім ступеня доктора філософії, кандидата наук та доктора наук); 
 4. спеціалізацію або підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

Зверніть увагу! Ваучер видається одноразово. Особа самостійно обирає форму та місце навчання, а також професію або спеціальність, за якою хоче пройти перепідготовку, навчання або підвищення кваліфікації.

Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність. Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджується наказом Мінекономіки.

Крім того, Міністерство освіти і науки України щоквартально оновлює на своєму веб-сайті перелік закладів освіти, для навчання в яких може бути виданий ваучер. Актуальний перелік станом на травень 2023 року за посиланням.

Яку вартість навчання покриває ваучер?

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання. Її максимальний розмір становить 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (26 840 грн). У випадку, якщо вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть самостійно здійснити оплату різниці вартості навчання.

Зверніть увагу! У разі дострокового припинення навчання без поважних причин особа має відшкодувати закладу освіти витрати за період фактичного навчання. Зробити це необхідно протягом 30 робочих днів від дати наказу про відрахування, шляхом перерахування коштів на рахунок закладу освіти.

Поважними причинами дострокового припинення навчання вважаються:

 1. набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;
 2. смерть особи або оголошення її за рішенням суду померлою або визнання її безвісно відсутньою, недієздатною чи обмежено дієздатною;
 3. стан здоров’я особи, яка має медичні протипоказання щодо продовження навчання за професією (спеціальністю);
 4. відпустка у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;
 5. переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;
 6. призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
 7. проходження зборів військовозобов’язаними та резервістами;
 8. призов на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;
 9. інші причини, що не залежать від особи, підтверджені документально.

Хто може отримати ваучер?

Отримати ваучер можуть визначені Порядком категорії осіб, а саме:

1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення пенсійного віку, встановленого ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон про пенсійне страхування);

2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними пенсійного віку, встановленого Законом про пенсійне страхування, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, до досягнення ними пенсійного віку, встановленого Законом про пенсійне страхування, та за умови звернення протягом 3 років з дня звільнення;

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;

5) особи, стосовно яких згідно із ЗУ «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

6) особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

7) особи, які у період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, у разі наявності відповідних рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Водночас важливо на момент звернення за ваучером:

 • мати професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту;
 • не проходити протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
 • не бути зареєстрованими в центрі зайнятості як безробітні;
 • не отримувати ваучер раніше.

Як можна отримати ваучер?

Щоб отримати ваучер, необхідно звернутися до центру зайнятості з заявою та документами:

 1. паспорт громадянина України;
 2. документ про професійну (професійно-технічну) або фахову передвищу, або вищу освіту (дублікати таких документів) чи єДокумент про освіту;
 3. ІПН; 
 4. трудова книжка, її дублікат, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Якщо трудова книжка зберігається у роботодавця, необхідно подати її  копію, попередньо засвідчену роботодавцем. У випадку, коли відсутня трудова книжка, записи у ній або відомості у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування про трудову діяльність та виконання роботи не на умовах трудового договору, особа має подати: 

 1. довідку про прийняття та звільнення з роботи, видану за місцем роботи чи архівною установою;
 2. цивільно-правовий договір; 
 3. або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Зверніть увагу! У деяких випадках необхідно також подати наступні документи:

Особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби) додатково мають подати копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, додатково мають пред’явити посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. У разі потреби — копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або копію довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Внутрішньо переміщені особи мають подати відомості про номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дату видачі та найменування органу, що її видав;

Особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, — відомості про встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Особи з інвалідністю — копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та за бажанням — індивідуальну програму реабілітації.

Особи, які у період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії —  індивідуальний реабілітаційний план та копію висновку лікарсько-консультативної комісії державного чи комунального закладу охорони здоров’я або довідки військово-лікарської комісії, або довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Які кроки після подання документів на отримання ваучера?

Після подання документів центр зайнятості приймає рішення про видачу ваучера не пізніше, ніж на 8 робочий день. Рішення оформлюється відповідним наказом.

Протягом наступних 3 робочих днів центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення.

Після цього, особа має 5 робочих днів, щоб звернутися у центр зайнятості та безпосередньо отримати ваучер. Якщо з поважних причин, підтверджених документально, особа не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період. 

Після отримання ваучера на руки, протягом 90 календарних днів необхідно звернутися у заклад освіти та укласти договір про навчання.

Для додаткової консультації звертайтеся на Гарячу лінію нашої організації 0 800 309 110 (дзвінки безкоштовні), або напишіть в онлайн приймальню юристів за посиланням. Також ви можете з нами зв’язатися через Viber, WhatsApp або Telegram за номером 093 500 69 18.