Рішення Верховного Суду у зразковій справі: як це працює?

 

Позавчора, 04.09.2018 року, Велика Палата Верховного суду відхилила апеляцію управління Пенсійного фонду у зразковій справі за позовом внутрішньо переміщеної особи — пенсіонера, якій на підставі Постанови №365 було припинено виплату пенсії через «верифікацію за списками СБУ». Номер справи – 805/402/18-а. Отже,  Рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у зразковій справі набирає чинності з дати прийняття рішення Великою Палатою Верховного суду.

Оскільки текст рішення Великої Палати Верховного суду поки не доступний у вільному доступі, то наразі це попередній аналіз.

Отже:

Що таке рішення у зразковій справі?

Це приклад для розгляду справ, у яких відносини сторін та правові норми, якими вони регулюються, є схожими (типові справи).

Які справи вважаються типовими?

Такі, відповідачем у яких є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), а спір виник:

з аналогічних підстав,
у відносинах, що регулюються одними нормами права,
у відносинах, в яких позивачами заявлено аналогічні вимоги.

У рішенні суду, ухваленому за результатами розгляду зразкової справи, Верховний Суд повинен серед іншого вказати ознаки типових справ, обставини зразкової справи, які обумовлюють типове застосування норм матеріального права та порядок застосування таких норм.

Який наслідок?
Надалі позиція Верховного Суду в такій зразковій справі повинна враховуватися судами, що розглядатимуть аналогічні типові справи (які відповідають ознакам викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи).

Яка ж позиція в Рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у зразковій справі про припинення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі?

У всіх судових справах, де:  

(ознаки типових справ)
1) позивач є пенсіонер, якому/якій призначено пенсію згідно із Законом № 1058-ІV та який/яка є внутрішньо переміщеною особою;
2) відповідачем є територіальний орган Пенсійного фонду України, на пенсійному обліку якого перебуває позивач;
3) спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (у зв’язку з припиненням територіальними органами Пенсійного фонду України виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам з підстав, які не передбачені п. 1, 3- 5 ч. 1 ст. 49 Закону № 1058-IV), тобто в рішенні про припинення виплати пенсії не зазначено, що:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
у разі смерті пенсіонера;
у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
в інших випадках, передбачених законом (яким саме? та якій підставі?).

4) позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати неправомірними дії щодо припинення виплати пенсії та зобов’язати відповідача відновити виплату пенсії).

Обставини справи такі, що позивач:
1) є громадянином України;
2) має статус внутрішньо переміщеної особи, що підтверджується довідкою органів соціального захисту населення про взяття її на облік, як внутрішньо переміщеної особи;
3) є пенсіонером та отримує пенсію, призначену їй відповідно до Закону № 1058-IV.
Поновлення виплати пенсії потребує здійснення додаткових дій позивачем.
Відповідач право позивача на отримання пенсії не заперечує.

Судами, які будуть розглядати такі справи, має враховуватись позиція Верховного суду щодо наступного:

(1) У ч. 1 ст. 49 Закону №1058-IV визначено перелік підстав припинення виплати пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду. Перелік підстав припинення виплати пенсії, визначений ч. 1 ст. 49 Закону № 1058-IV, є вичерпним та передбачає можливість припинення виплати пенсії з інших підстав лише у випадках, передбачених законом. Як вже зазначалося вище, ці підстави, це:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
у разі смерті пенсіонера;
у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
в інших випадках, передбачених законом (яким саме? та якій підставі?).

(2) За змістом конституційних норм, Кабінет Міністрів України не наділений правом вирішувати питання, які належать до виключної компетенції Верховної Ради України, так само як і приймати правові акти, які підміняють або суперечать законам України.

(3) Зміна умов і норм загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється виключно шляхом внесення змін до Закону № 1058-IV. Конституційне поняття «Закон України», на відміну від поняття «законодавство України», не підлягає розширеному тлумаченню, це — нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України в межах повноважень. Зміни до закону вносяться за відповідно встановленою процедурою Верховною Радою України шляхом прийняття закону про внесення змін. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України є підзаконними, а тому не можуть обмежувати права громадян, які встановлено законами.

(4) Непідтвердження фактичного місця проживання не є передбаченою законом підставою для припинення виплати пенсії, а Постанова КМУ № 365 є підзаконним нормативно-правовим актом, який обмежує встановлене законодавством право на отримання пенсії.

Загалом, припинення пенсії на підставах, передбачених Постановою КМУ №365 — це неправомірні дії. Виплата пенсія в таких випадках повинна поновитися. Ми маємо сумніви щодо добровільного поновлення пенсії територіальними підрозділами ПФУ. А тому, у всіх у кого обставини справи аналогічні вище описаним мають звертатися до суду для захисту своїх прав.  

Чи означає тепер, що перевірки будуть скасованими?

Ні, дане рішення не стосується порядку призначення/поновлення  визначених Постановою Кабінету Міністрів України №365. Про рішення, яким скасовані перевірки суду ми писали в публікаціях Чи скасовані перевірки?  та  Исполнение решения суда Минсоцем: стакан наполовину полон?

Чи означає, що тепер будуть платити пенсії жителям тимчасово окупованих територій?

Ні, не означає. Рішення стосується підстав припинення та здійснення виплат пенсії, а не поновлення, призначення таких. Якщо говорити простіше — в рішенні суду не йде мова про те, що жителі тимчасово окупованих територій можуть звертатись за здійсненням виплат пенсії до відповідного управління ПФ України.

Чи треба очікувати законодавчих змін?

Прямих зобов’язань у Кабміну після цього рішення немає, однак це ще одне судове рішення, яке показує, що вся регулятора система по відношенню до призначення та контролю за пенсіями та соціальними виплатами для ВПО не відповідає законодавству, є дискримінаційним і має бути докорінно зміненим. Донбас СОС разом з іншим громадськими організаціями надіслали спільне звернення до Прем’єр-міністра з нашими пропозиціями такої докорінної зміни.

Тож очікування не приведуть до змін — до змін призведе наша спільна боротьба.

 

Матеріал підготовлений у рамках проекту “Правова підтримка та адвокація проблем жителів Донецької та Луганської областей”, який реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Інформація та погляди, викладені в даному дайджесті є думкою автора (-ів) і не обов’язково відображають офіційну позицію Міністерства закордонних справ Чеської Республіки».

 

============================================================