Звітування України перед ООН: альтернативне подання коаліції громадських оргнаізацій

«Мир неможливий без розвитку, розвиток неможливий без миру; а тривалий мир та сталий розвиток неможливі без поваги до прав людини та верховенства права» — Ян Еліассон, заступник Генерального секретаря ООН

Згідно з Керівними принципами ООН з питань внутрішнього переміщення, ВПО не повинні піддаватися дискримінації при реалізації будь-яких прав і свобод на тій підставі, що вони є переміщеними всередині країни особами. Політика держави має бути спрямована на сприяння переселенню та інтеграції в нові громади або безпечному поверненню на попередні місця проживання після закінчення бойових дій за вибором особи. Адже внутрішнє переміщення є фактом, який стався в житті особи, а не “статусом”, який залежить виключно від наявності чи відсутності довідки.


    Натомість сьогодні соціальні та економічні права ВПО в Україні порушуються, державна політика не відповідає Керівним принципам,  негативно впливаючи на можливість реалізації соціально-економічних прав та інтеграції ВПО в приймаючі громади.
    Україна є учасницею Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.

Пактом, зокрема, визначається, що Держави-учасниці:

  • Можуть встановлювати тільки такі обмеження  цих прав, які визначаються

законом,  і лише остільки,  оскільки це є сумісним з природою прав, і виключно з метою сприяти загальному добробуту в демократичному суспільстві;

  • визнають  право кожної  людини на соціальне  забезпечення;
  • визнають право  кожного на достатній життєвий рівень для нього і  його сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг  і житло, і на неухильне поліпшення умов життя;
  • визнають право кожної людини на освіту.  Вони погоджуються, що освіта повинна спрямовуватись  на повний розвиток людської особи та усвідомлення її гідності і повинна зміцнювати повагу до прав людини і  основних свобод.

Кожна держава-учасниця зобов’язана періодично подавати доповіді про здійснені нею заходи для  реалізації прав, а також звітувати про прогрес, досягнутий у використанні цих прав, перед Комітетом ООН з економічних, соціальних та культурних прав. Наступну, сьому, доповідь Україна подаватиме навесні 2019 року. Паралельно з підготовкою звіту держави громадські організації можуть направляти до Комітету альтернативну інформацію про стан дотримання у державі прав і свобод людини.
    Таку альтернативну доповідь підготувала Коаліцією громадських організацій, що опікуються правами внутрішньо переміщених осіб та тих, хто залишився проживати на тимчасово окупованих територіях України — ГО “Донбас СОС”, ГО “Крим СОС”, БФ “Право на захист”, БФ Восток СОС, Громадський Холдинг “Група Впливу”, Програма “Радник з питань внутрішньо переміщених осіб”, ГО “Центр інформації про права людини”.


    Підготовка таких документів є можливістю впливу неурядових організацій на державу для виконання останньою своїх зобов’язань. Доповіді обговорюються на пленарному засіданні Комітету ООН. Результатом таких обговорень є підготовка заключних зауважень з рекомендаціями для країни-учасниці.

Щоб переглянути повний текст альтернативної доповіді перейдіть за посиланням