Що робити після звільнення з установ виконання покарань, які розташовані на тимчасово окупованих територіях сходу України

Крок 1

Перетин лінії розмежування здійснюється відповідно до п. 5.1 Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

Контроль за переміщенням через лінію зіткнення осіб у визначених пунктах здійснюється уповноваженими співробітниками підрозділів, що здійснюють державний контроль. Громадяни України пересікають  за умови пред’явлення будь-якого документа, що посвідчує особу, дозволом фізичної особи.

У разі надання громадянином документу про посвідчення особи, що звільнилась з місць позбавлення волі на тимчасово неконтрольованій території, упродовж трьох діб, після відповідної перевірки Національної поліції та ДМСУ, надається довідка (копія форми 1 щодо підтвердження громадянства та отримання паспорту громадянина України), облікова картка з Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами ДМСУ або довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру згідно з додатком до Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року №784, для подальшого пропуску його на підконтрольну територію України.

Крок 2

При перетині лінії розмежування звільнена особа має:

 • надати довідку про звільнення, яка була видана в установі виконання покарання та містить печатку самопроголошених «Л/ДНР»;
 • пред’явити документи, які посвідчують особистість звільненої особи (у разі наявності таких документів – паспорту, свідоцтва про народження, посвідчення водія або інших документів з фотокарткою особи);
 • описати підстави звільнення та порядок прийняття рішення органами самопроголошеної  «Л/ДНР» про звільнення.

Дане спілкування здійснюється в межах загальної перевірки звільнених осіб з тимчасово окупованих територій і проводиться з усіма звільненими особами.

У разі необхідності підтвердження особи, Вас мають право доставити до відділу Національної поліції. Рекомендуємо, у даному випадку, надати представникам поліції довідки, заяви, відомості про місце проживання/перебування та ін. для фіксування виявлення особи, підготовку, збір та передачу інформації щодо врегулювання правового статусу (за необхідності).

Важливо! Згідно Рішення Конституційного суду України від 11.10.2011 р. затримання особи правоохоронним органом на строк більше ніж 3 години має бути підтверджено мотивованим рішенням суду.

Крок 3

У разі необхідності відновлення чи оформлення документів, що посвідчують особистість, звільнена особа має звернутися до управління Державної міграційної служби.

Звернення здійснюється до територіального управління за місцем реєстрації особи. У разі, коли особа не має зареєстрованого місця проживання, за адресою якої вона може бути зареєстрована, або знята з реєстрації місця проживання, слід звернутися до територіального підрозділу ДМС України або центру надання адміністративних послуг за останнім зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання. Якщо місце реєстрації особи знаходиться на тимчасово окупованій території, звертатися необхідно до будь-якого територіального підрозділу ГУДМС України в Донецькій області та відповідно УДМС України в Луганській області, який здійснює свої повноваження.

Крок 4

Після прибуття звільненої особи за місцем постійного проживання, необхідно звернутися до територіального управління Національної поліції України. Правоохоронний орган ставить звільнену особу на облік раніше судимих осіб. Оскільки знаходження установ виконання покарань на територіях, непідконтрольних уряду України, унеможливлює передачу інформації між ними та Національної поліцією України, звільнена особа має самостійно інформувати правоохоронний орган про своє звільнення та прибуття за місцем проживання.

Згідно з внутрішніми розпорядженнями Національної поліції України, щодо звільненої особи вони мають:

 • ретельно опитати про підстави звільнення;
 • перевірити та зробити копії документів, які засвідчують особу, підтверджують підстави звільнення;
 • роз’яснити норми діючого законодавства щодо порушення процедури звільнення від відбування покарання;
 • провести профілактичну бесіду про неприпустимість протиправної поведінки та вчинення правопорушень;
 • завести профілактичну справу та проводити індивідуально-профілактичну роботу.

У територіальному управлінні Національної поліції України звільнена особа може оформити довідку про судимість на підтвердження відбуття нею покарання.

Крок 5

Управління Національної поліції України та управління Державної міграційної служби України може рекомендувати звільненій особі звернутися до суду із заявою про визнання законності підстав для звільнення з установ виконання покарань з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Дане звернення не є обов’язковим, відповідно до передбачених законодавством процедур на даний час та відповідне рішення суду не може вимагатися від звільненої особи будь-яким державним органом.

Заява, відповідно до ст. 539 Кримінального процесуального кодексу України, подається до:

 • до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання – у разі вирішення питань про умовно-дострокове звільнення;
 • до суду, який ухвалив вирок – у разі вирішення питань про звільнення особи.

У разі якщо необхідний суд знаходиться на тимчасово окупованій території, заява подається до діючого суду в Донецькій та Луганській області на території, підконтрольній України, підсудність якого поширюються на відповідну адміністративно-територіальну одиницю на непідконтрольній території.

У заяві має бути зазначено:

 • найменування та адреса суду, до якого подається заява;
 • дані засудженого (ПІП, дата народження, дані вироку, яким судом було засуджено особу, місце проживання особи);
 • короткий опис фактів (період та місце відбування покарання, підстава звільнення, місце проживання до арешту, місце проживання після звільнення);
 • прохання винести судове рішення про визнання підстав звільнення, передбачених ст. 537 Кримінального процесуального кодексу України;
 • перелік доданих документів (копія паспорту, копія ІНН при наявності, копія довідки про звільнення, довідка про перебування на відповідному обліку у Національній поліції України, довідка про наявність судимості).

Зразок заяви додається.

Заява розглядається судом протягом 10 днів. У судове засідання викликається звільнена особа, її присутність є обов’язковою.

За наслідками розгляду заяви суд постановляє ухвалу, яка може бути оскаржена в апеляційному порядку.  

Крок 6

За місцем постійного проживання на підконтрольній Україні території звільнена особа має право оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та на отримання відповідних виплат. 

Матеріал написаний при підтримці програмної ініціативи “Права людини та правосуддя” Міжнародного фонду “Відродження”. Позиція Міжнародного фонду “Відродження” може не співпадати з думкою авторів.