Помощь при рождении ребенка. Анализ судебной практики. Решение Верховного суда от 2 октября 2018 года.

11.01.2019

Действующим законодательством предусмотрено, что обратиться за назначением пособия при рождении ребенка нужно в течении 12 месяцев после рождения ребенка. При этом, если выплату помощи было […]

Юридичний аналіз “Спадкування сум пенсій, що підлягали виплаті пенсіонерові відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Судова практика”.

27.12.2018

Відповідно до статті 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квітня 1992 року №2262-XII (надалі […]

Уголовная ответственность за невыплату пенсий или других установленных законом выплат

20.12.2018

В соответствии со статьей 175 Уголовного кодекса Украины (далее — УК Украины): безосновательная невыплата …пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам более чем за один […]

Юридичний аналіз Частина 2. “Виконання рішення адміністративного суду та порядок притягнення до відповідальності за невиконання рішення адміністративного суду”

11.12.2018

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ. Судовий контроль. Перше, відповідно до ст.382 КАС України суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов’язати суб’єкта […]

Юридичний аналіз Частина 1 “Виконання рішення адміністративного суду та порядок притягнення до відповідальності за невиконання рішення адміністративного суду”

10.12.2018

Виконання судового рішення як завершальна стадія судового провадження є невід’ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних […]