Юридичний аналіз Окремого порядку виплати пенсійних боргів ВПО. Що маємо через 3,5 роки?

10 листопада 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив Постанову № 1165 “Порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення  їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території”.

Чому це важливо?

З квітня 2018 року Пенсійний фонд України припинив виплату боргів по пенсіях внутрішньо переміщеним особам (Далі — ВПО). через ефемерний “окремий порядок”, положення про який було додано у Постанову КМУ № 365 від 08.06.2016 року (а згодом — до Постанови 637 від 05.11.2014 року). З 2018 по 2021 рік цей Порядок так і не був розроблений, отже більше 3-х років пенсіонери з числа ВПО не могли отримати заборгованість. До чого це призвело можна дізнатися тут.

 Ми багато писали про цю проблему, ми допомагали оскаржувати такі відмови органів Пенсійного фонду та оскаржували саму норму стосовно існування такого порядку, оскільки підозрювали, що виокремлення ВПО із загальної маси пенсіонерів сприятиме встановленню дискримінаційних норм відносно них. Через тривалий час, протягом якого Уряд фактично забрав кошти найвразливішої категорії громадян, накопичувалися величезні борги, які повинні бути закриті коштом бюджету Пенсійного фонду (в тому числі — з Державного бюджету). Результатом цього, після більш ніж 3 роки, тисячі судових рішень, які, переважно, так і не виконані, скасування судом положень 2-х нормативних актів, в які Кабмін переносив окремий порядок, щоб не дати його скасувати, він нарешті був прийнятий. 

Доречно згадати рішення суду апеляційної інстанції по справі № 640/18720/18, яке набуло законної сили та в яким оскаржувалася законність існування такого“окремого порядку” для ВПО. Зокрема: ”… встановлення такого окремого порядку для ВПО, вказує на наявність невірного поводження в порівнянні з іншими пенсіонерами, що призводить до обмеження їх можливості у реалізації свого права, гарантованого державою на соціальний захист. Положення про такий порядок обмежують ВПО у реалізації їхніх прав, зокрема права на пенсійне та соціальне забезпечення та призводять до непрямої дискримінації за ознакою місця проживання та перебування на обліку ВПО.

Рішення, наразі, набуло законної сили, але до його затвердження судом апеляційної інстанції КМУ встиг перенести ці положення дослівно в інший нормативний акт.

Що регулюється вищевказаним Порядком?

 1. Виплата пенсій та інших пов’язаних із ними виплат, які не виплачено за період до місяця відновлення їх виплати (тобто борги).
 2. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера (як ВПО, так і осіб, що проживали на тимчасово окупованій території України (Далі — ТОТ) та не були зареєстровані як ВПО).
 3. Вказані виплати, призначені за рішенням суду.

Який порядок та розмір виплат передбачається?

Подання окремої заяви Порядком не передбачається, виплати повинні проводитися щомісяця отримувачам, яких включено до переліку станом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсійної виплати визначається на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому здійснюється виплата, але не більше від належної до виплати отримувачу суми.

На 1 січня 2022 року розмір такої виплати становить 1934 грн.

У разі недостатності бюджетних призначень, виплата проводиться в сумі, пропорційно виділеним бюджетним призначенням.

Щодо положень Законодавства у цій сфері.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 року № 1706-VII:

…Внутрішньо переміщеною особою є…. особа яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту….

Відповідно до статті 1 Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”від 13.05.2014 року N 1263-VII:

….

2) дискримінація — ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками … місця проживання, мовними або іншими ознаками… зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі…

3) непряма дискримінація — ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики … виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб…

Відповідно до положень статті 4 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 1058-VI від 09.07.2003 року:

 1. Виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються:

види пенсійного забезпечення;

джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне забезпечення;

умови, норми та порядок пенсійного забезпечення;

Відповідно до положень статті 5 Закону:

 1. Цей Закон регулює відносини, що виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.
 2. Виключно цим Законом визначаються:

умови набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних виплат;

порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням;

Відповідно до Листа Міністерства Юстиції “Щодо порядку застосування нормативно-правових актів” № Н-35267-18 від 30.01.2009 року:

Вища юридична сила  закону  полягає  також  у  тому,  що  всі підзаконні нормативно-правові  акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні  суперечити  їм.  Підпорядкованість таких   актів  законам закріплена у положеннях Конституції України. 

Згідно  з   частиною  третьою  статті 113 Конституції України Кабінет  Міністрів  України  у  своїй  діяльності керується  Конституцією  та  законами  України,  а  також  указами Президента  України  та  постановами   Верховної   Ради   України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Отже, у випадку суперечності норм  підзаконного  акта  нормам закону  слід   застосовувати  норми  закону,  оскільки він має вищу юридичну силу. 

Співвідношення положень Порядку та чинного Законодавства у відповідній сфері:

 • Порядок погашення заборгованості по пенсійних виплатах:

Порядок погашення заборгованості для ВПО:

 1. Пенсійні виплати за минулий період проводяться щомісяця…. Розмір пенсійної виплати за минулий період визначається в сумі, що відповідає розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленому законом на 1 січня календарного року…

Загальний порядок:

стаття 46 Закону № 1058-VI. Виплата пенсії за минулий час:

 1. Нараховані суми пенсії …виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми недоотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Аналогічні положенні щодо виплати пенсії за минулий час містяться в статті 55 Закона України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” № 2262-XII від 09.04.1994 року.

Середній розмір пенсії станом на 2021 рік — 3 866,84 грн.

         Прожитковий мінімум для непрацездатних станом на 01.12.2021 року – 1 934 грн.

Висновок: положення вказаного Порядку прямо суперечать акту вищої юридичної сили (профільному Закону № 1058-VI в сфері пенсійного забезпечення), встановлюють дискримінаційні (гірші) умови, порівняно з загальною процедурою для інших громадян. Зокрема, положеннями Закону передбачається разова виплата боргу за 12 місяців та подальші виплати у розмірі не більше розміру місячної пенсії. Окремий порядок передбачає лише місячну виплату в розмірі, що не перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

 • Порядок виплати недоотриманої пенсії після смерті  пенсіонера:

Порядок виплати недоотриманої пенсії після смерті пенсіонера-ВПО, а також жителів ТОТ:

 1. …. Розмір пенсійної виплати за минулий період визначається в сумі, що відповідає розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому здійснюється пенсійна виплата за минулий період…

Порядок для всіх інших громадян:

Стаття 52 Закону № 1058-VI.:

 1. Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується — по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті…
 2. У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у частині першій цієї статті, або у разі незвернення…сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Пункт 13 Постанови КМУ № 1569 від 30.08.1999 року “Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках”

Списки у двох примірниках за один день до початку кожного виплатного періоду, за який виплачується пенсія та грошова допомога, подаються органами Пенсійного фонду та органами соціального захисту населення відповідним установам уповноважених банків разом з двома примірниками описів.

Для виплати допомоги на поховання, суми пенсії, грошової допомоги, недоотриманої у зв’язку із смертю одержувача, пенсіїскладаються додаткові списки, які подаються до уповноважених банків органами Пенсійного фонду та органами соціального захисту населення в день їх формування. Перерахування коштів проводиться не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем формування списків.

Аналогічні положення щодо виплати недоотриманої пенсії містить Інструкція про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, затверджена Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України N 464/156 від  28.04.2009 року:

1.4….Виплата пенсій,  соціальних  допомог  може  здійснюватися  за разовими дорученнями за формою В3-М у  разі виплати  недоотриманих  у  зв’язку  зі  смертю пенсій,  соціальних допомог.

1.8. Виплата   пенсій … за разовими дорученнями за формами В2-М та В3-М здійснюється  з 1 по 30-31 число кожного місяця… 

3.2. Разові доручення за формами В2-М та В3-М виписуються  та оформляються в день звернення пенсіонера або особи,  яка здійснила поховання пенсіонера,  до органу Пенсійного фонду…

Висновок: положення вказаного Порядку прямо суперечать положенню акту вищої юридичної сили (профільному Закону № 1058-VI) та іншим підзаконним нормативно-правовим актам, встановлюють дискримінаційні (гірші) умови, порівняно з загальною процедурою для інших спадкоємців, яким виплата всієї суми повинна відбутися в повному обсязі в межах місяця після подання заяви..

 •       Встановлюється порядок виконання рішення суду, що набрало законної сили

Виконання рішення суду за новим Порядком:

 1. Пенсійні виплати за минулий період згідно з цим Порядком проводяться щомісяця отримувачам, яких включено до переліку станом на 1 січня відповідного року. На забезпечення пенсійних виплат за минулий період щомісяця спрямовується частина бюджетних призначень, передбачених абзацом другим пункту 1 цього Порядку, відповідно до бюджетного розпису.

Розмір пенсійної виплати за минулий період отримувачам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначається в сумі, що відповідає розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому здійснюється пенсійна виплата за минулий період, але не може бути більшим від належної до виплати отримувачу суми, що обліковується в переліку отримувачів.

У разі недостатності бюджетних призначень для забезпечення пенсійної виплати за минулий період у розмірі, передбаченому абзацом другим цього пункту, виплата проводиться в сумі, що визначається пропорційно виділеним на пенсійні виплати за минулий період бюджетним призначенням…

Загальний порядок:

Відповідно до статті 3 “Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу” Закону України “Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою” № 4901-VI від 05.06.2012 року:

 1. Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів…
 2. Стягувач за рішенням суду … звертається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів,… із заявою про виконання рішення суду… подає … документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 1. Перерахування коштів стягувачу здійснюється у тримісячний строк з дня надходження … бюджетних коштів, необхідних для цього документів та відомостей.

Треба згадати рішення ВС по справі №640/5248/19 щодо визнання незаконним Порядку погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду (Постанова  КМУ N 649 від 22.08.2018), яким КМУ раніше намагався врегулювати порядок виконання рішення суду:

Уряд фактично змінив встановлений статтею 3 Закону N 4901-VI та прийнятим на його реалізацію нормативно-правовим актом (Порядок N 440) порядок, підстави, та відповідальних осіб за виконання рішення суду щодо погашення заборгованості з пенсійних виплат, у яких боржником виступає ПФУ …

Вирішені спірним Порядком питання не відносяться до функцій Кабінету Міністрів України, а підлягають регулюванню на законодавчому рівні або принаймні, мають бути делеговані законодавством Уряду.

Судом апеляційної інстанції обґрунтовано відхилені доводи відповідача та третьої особи про те, що Порядок N 649 направлений виключно на врегулювання внутрішніх правовідносини між ПФУ та його територіальними органами, оскільки такий встановлює загальні правила виплати коштів, присуджених на користь особи за судовим рішенням, що набрало законної сили, боржником в який є орган, що призначає пенсію.

Висновок: вищевказаний Порядок встановлює загальні правила виплати коштів, присуджених на користь особи за судовим рішенням, що набрало законної сили — порядок, підстави, розмір виплати, періодичність, а також відповідальних за це осіб. Як і в цитованому рішенні ці положення не відповідають акту вищої юридичної сили (Закону N 4901-VI) та прийнятті КМУ з перевищенням своїх повноважень. 

Для спрощення сприйняття інформації пропонується порівняльний розрахунок строків виплати заборгованості пенсіонеру за окремим порядком та чинним Законодавством:

Порівняємо 2-х пенсіонерів з середнім розміром пенсії в Україні станом на 2021 рік —    3 866,84 грн. Один з них — ВПО, та отримає виплату на підставі окремого порядку, інший – на підставі загального Законодавства. Розрахуємо приблизний строк погашення заборгованості.

Розмір щомісячної виплати звичайному пенсіонеру 3867 грн.

Розмір щомісячної виплати пенсіонеру-ВПО в 2022 році– 1934 грн.

Розмір заборгованості за 3 роки:  3 866,84 грн.*36 міс. = 139 206,24 грн.

Строки виплати: 

Звичайний пенсіонер: 25 місяців = 2 роки 1 місяць 

 139 206,24 (борг) — 46 402,08 (разова виплата за 12 місяців в перший місяць) =  

92804,16 (залишок боргу)/3866,84 (граничний розмір виплати) =24+1=25 місяців

Пенсіонер-ВПО: 59 місяців = 4 роки 11 місяців 

Прожитковий мінімум (ПМ)на початку 2022 року складе 1934 грн та зростатиме щороку приблизно на 10%. Вирахуємо середній розмір виплати (СРв) за 5 років та застосуємо для розрахунку:

СРв= (ПМ1+ПМ2+ПМ3+ПМ4+ПМ5)/5 =  

=(1934+1934*1,1+1934*1,1*1,1+1934*1,1*1,1*1,1+1934*1,1*1,1*1,1*1,1)/5 = 

=(1934+2127+2340+2574+2832)/5= 2361 грн.

         139 206,24(борг)/2361= 59 місяців

При цьому, станом на 01.07.2021 року розмір середньої пенсії в Донецькій (4921 грн.) та Луганській (4564 грн.) областях перевищував середній по Україні (3866,84 грн.)

Якщо ми розраховуємо строк виплати заборгованості більшої пенсії, наприклад, для пенсіонера-шахтаря (розповсюджена категорія на Донбасі), строк збільшується. Мінімальний розмір пенсії шахтаря з 15-ти річним стажем — не менше 3-х розмірів прожиткового мінімуму (стаття 8 Закону 2249-VIII), а фактично — значно більше. Виплата заборгованості за окремим порядком триватиме в 3 рази довше ( фактично трохи менше, бо прожитковий мінімум щороку зростає).

Чим більше розмір пенсії, тим більше часу займає його виплата. При цьому, для пенсіонерів, що не є ВПО, цей строк не буде змінюватися, оскільки розмір виплати залежить від розміру пенсії, а не прожиткового мінімуму.

Щодо виплати недоотриманої пенсії після смерті за новим Порядком — ситуація для ВПО ще гірша:

Висновок:

Відзначаючи ініціативу почати виплату боргів для існуючих пенсіонерів (що на даний момент не відбувається), треба наголосити, що розмір передбачених виплат залишається незначним, а порядок здійснення виплат не відповідає діючому Законодавству.

Порядок передбачає дуже тривалий термін очікування початку виплат оскільки в разі звернення особи протягом року, виплати почнуться лише з 1 січня наступного року.

При цьому, прийнявши відповідну Постанову, Уряд погіршив становише двох категорій отримувачів, яким до цього моменту виплати здійснювалися без ускладнень — спадкоємці померлих та позивачі за рішенням суду. До прийняття Постанови розмір та строки виплат встановлювався загальним Законодавством у цих сферах та був значно сприятливішим.

Виокремлення ВПО з загальної маси інших пенсіонерів містить ризики дискримінації, оскільки створює можливість обмеження прав ВПО, наприклад встановлення гірших умов (вже існує) або недостатнє фінансування окремої бюджетної програми, що спричинить накопичення ще більших боргів. При цьому доцільність виділення ВПО з загального правового регулювання є сумнівною. Більш логічним видається врахування витрат на ВПО при розробці проекту відповідного бюджету.

 Таким чином, існування зазначеного Порядку в існуючій редакції призведе до порушення прав нової категорії отримувачів, які на даний час отримують виплати в повному обсязі, та подальшому збільшенню заборгованості Пенсійного фонду України перед ВПО.

Які кроки необхідні для виправлення зазначених проблем?

 1. Виключити положення пункту 1 Постанови щодо виплат недоотриманої пенсії особам, які відмовилися у встановленому порядку від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виплат  оскільки такі особи не є ВПО. Існуючі положення є незаконними та дискримінаційними.
 2. Виключити положення щодо виплат недоотриманої пенсії після смерті та виплат на виконання рішення суду  або привести їх у відповідність до чинного Законодавства, зокрема статті 46 Закону № 1058-VI, яка регулює це питання. 
 3. Внести відповідні зміни до положень Постанови щодо початку застосування Порядку з конкретного визначеного терміну та після затвердження окремої програми, що повинна бути передбачена в бюджеті Пенсійного фонду України на відповідну мету. Застосування Постанови до прийняття бюджетної програми спричинить блокування виплат спадкоємцям та на виконання рішення суду до кінця 2021 року, а в разі його подальшого неприйняття — і в подальшому. Приклад такого блокування щодо боргів пенсіонерів ми спостерігаємо з 2018 року по теперішній час.
 4. Необхідне термінове ініціювання вказаних змін – після закінчення 2021 року вирішення вищевказаних проблем буде значно ускладненим.

Робота безкоштовної «гарячої лінії» забезпечується громадською організацією «Донбас СОС» за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC). Думки і твердження, висловлені в публікації, можуть не співпадати з позицією Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Відповідальність за зміст несе «Донбас СОС».