Рушимо до центру зайнятості: нові зміни у Порядку реєстрації безробітних

Карантинні обмеження в Україні тривають вже більше року, та все більше людей звертаються до центрів зайнятості з метою реєстрації як безробітних, оскільки не мають можливості знайти роботу. Ми неодноразово писали про реєстрацію осіб в центрі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю. Але нещодавно Уряд вніс нові зміни до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу (далі — Порядок), шляхом прийняття Постанови КМУ № 191 від 10 березня 2021. Розповідаємо про найважливіші з цих змін.

Направлення на працевлаштування не потребує згоди особи

Якщо раніше, згідно п.12 Порядку, у разі наявності пропозиції щодо роботи кар’єрний радник повідомляв про це особі, яка шукає роботу, та за її згодою видавав направлення на працевлаштування, Постановою № 191 слова “за її згодою” були виключені з тексту.

Чи це означає, що вам можуть запропонувати взагалі будь-що та ви не зможете відмовитися? 

Ні. Згідно абз.5 п.20 Порядку, підбір підходящої роботи для зареєстрованого безробітного здійснюється відповідно до статті 46 Закону України “Про зайнятість населення”. У ст. 46 Закону України “Про зайнятість населення” міститься визначення підходящої роботи. А саме, підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування. Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи.

Крім того, підходящою для безробітного не може вважатися робота, якщо умови праці на запропонованому місці роботи не відповідають стану здоров’я громадянина, підтвердженому медичною довідкою. Закон містить також інші обмеження щодо визначення підходящої роботи. Тому, якщо центр зайнятості пропонує вам щось, що вам очевидно не підходить — ознайомтеся із вмістом статті 46 Закону та посилайтеся на неї.

Малозабезпечені сім’ї

Нагадуємо, що згідно нового Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого Постановою КМУ № 632 від 22.07.2020, державна допомога не призначається, якщо у складі сім’ї є працездатні особи, які не працювали та не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (п.10). У новому Порядку реєстрації безробітних передбачено, що член малозабезпеченої сім’ї для отримання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню членів має подати в ЦЗ копію рішення органу соціального захисту населення про призначення державної допомоги (п.27), жодних додаткових документів на підтвердження свого статусу подавати не потрібно (відповідне виключення було додано до п.19 Порядку).

Дистанційна комунікація з центром зайнятості

Нові зміни передбачають можливість комунікувати із центрами зайнятості дистанційно.

Так, у п. 26 Порядку в новій редакції передбачається, що на період дії карантину кар’єрний радник розробляє індивідуальний план працевлаштування разом із зареєстрованим безробітним із використанням будь-яких засобів дистанційної комунікації. У п.28 вказується, що у період дії карантину зареєстрований безробітний повинен фактично підтверджувати свій намір перебувати у статусі зареєстрованого безробітного будь-якими засобами комунікації.

Зняття з обліку безробітних, якщо вони не в контакті з ЦЗ

З урахуванням запровадження можливості дистанційної комунікації, у Порядку з’явилася додаткова підстава припинення обліку особи в центрі зайнятості. У п. 30 встановлено, що у період карантину центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного у разі невідвідування зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів з дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 31 робочий день.

При цьому для осіб, реєстрація яких припинена згідно цього пункту, перереєстрація в центрі зайнятості можлива не раніше ніж через 90 календарних днів із дня припинення попередньої (абз. 4 п.32 Порядку в новій редакції).

Нагадуємо, що право на допомогу по безробіттю мають лише особи, визнані в установленому порядку безробітними (ст. 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”).

Ще через місяць особа буде знята з обліку осіб, які шукають роботу (цей облік передує реєстрації особи як  безробітної в центрі зайнятості): згідно п.13 Порядку, облік особи, яка шукає роботу, припиняється у разі не звернення особою за послугами до центру зайнятості протягом 60 календарних днів з наступного дня після останнього дня звернення, на 61 календарний день.

Зверніть увагу! Із урахуванням нових норм та у випадку неможливості фізичного відвідування центру зайнятості, якщо ви отримуєте допомогу по безробіттю та/або допомогу як члену малозабезпеченої сім’ї, ми рекомендуємо надсилати письмові звернення з підтвердженням наміру перебувати у статусі зареєстрованого безробітного до свого центру зайнятості як мінімум раз за місяць. Звернення можна направити рекомендованим листом з повідомленням про вручення за допомогою “Укрпошти”, або онлайн з використанням електронного цифрового підпису через портал “Дія”. Можливість подавати документи до центру зайнятості з використанням засобів електронної ідентифікації також врегульована у Постанові № 191 (п. 17 Порядку).

Якщо ви на даний час не спілкувалися з працівниками центру зайнятості біля місяця або вам невідомо, чи було зафіксовано факт вашої комунікації (наприклад, спілкування відбувалося лише телефоном), рекомендуємо надіслати письмове звернення до центру зайнятості якомога швидше.

Фізичне відвідування ЦЗ протягом 30 днів з моменту закінчення карантину

Раніше у Порядку існувала вимога подати до центру зайнятості необхідні документи (трудову книжку, документ про освіту та ін.) протягом 10 робочих днів з моменту закінчення карантину. Постановою № 191 встановлено, що час фактичного відвідування після закінчення карантину буде призначено безробітному працівниками центру зайнятості, але не пізніше 30 календарних днів з моменту такого закінчення (п.20 Порядку).

Залишається можливість продовжити цей строк у випадку наявності поважних причин (наприклад, у зв’язку з хворобою).

У п. 30 Порядку також зазначено, що у разі фізичного неподання безробітним у визначений час документів, на підставі яких прийнято рішення про надання йому статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю, реєстрація особи як безробітної припиняється.

Якщо центр зайнятості вже припинив вашу реєстрацію як безробітної особи, це рішення можна скасувати лише у тому випадку, якщо ви можете підтвердити документами поважні причини для невідвідування у визначений строк (перелік причин вказано у п. 28 Порядку) та з’явилися у центр зайнятості на наступний робочий день після їх закінчення (абз.5 п.32 Порядку).

Стягнення вже отриманої допомоги по безробіттю

Важливо! У нових змінах передбачена можливість стягнення з осіб, які отримують допомогу по безробіттю, вже виплачених коштів, якщо вони спробують знову поновити свою реєстрацію як безробітні.

Згідно нової редакції абз.3 п. 32 Порядку,

перереєстрація як безробітних можлива лише за умови повернення коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, та не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації, для осіб, попередня реєстрація яких припинена з наступних підстав:

  • встановлення факту подання зареєстрованим безробітним недостовірних даних та документів;
  • встановлення факту виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної роботи;
  • припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
  • відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для зареєстрованого безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії,
  • відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання.

Таким чином, у зв’язку з прийняттям змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, ми рекомендуємо вам уважно слідкувати за всім, що відбувається у ваших відносинах з центром зайнятості та комунікувати з ним письмово. Оскільки, згідно нової Постанови, центр зайнятості має право скасувати виплати допомоги по безробіттю місяць після того, як ви востаннє офіційно спілкувалися з його працівниками. А якщо центр зайнятості вирішить, що надані вами відомості є недостовірними, або якщо ви відмовитеся від двох пропозицій роботи — вас можуть навіть зобов’язати повернути вже отримані кошти.

Нагадуємо! Оскаржити рішення районного центру зайнятості можна письмово:

Даний проєкт «Гаряча лінія для населення, яке постраждало від збройної агресії РФ» виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).